1,2 tỷ đô la được thanh lý khi giá bitcoin giảm xuống dưới 30 nghìn đô la

Sự biến động giá bitcoin dẫn đến thanh khoản lớn trên các thị trường phái sinh

Giá của Bitcoin đã nhanh chóng giảm xuống dưới 30.000 đô la trong khoảng thời gian từ 1:00 sáng đến 2:00 sáng theo giờ UTC, mặc dù người mua đã bước vào khoảng 29.000 đô la. Sau khi phục hồi, BTC hiện đang đổi chủ ở mức 32.600 đô la.

Động thái đáng kể xuống dưới gây mất cảnh giác quá mức trung bình, gây ra sự thanh khoản đáng kể trên các thị trường phái sinh tiền điện tử. 

Binance Future được thanh lý nhiều nhất, với 505 triệu đô la được thanh lý trong khoảng thời gian 24 giờ. 254 triệu đô la đã được thanh lý trên Huobi , trong khi Bybit được thanh lý 203 triệu đô la.

Thanh lý trên các nền tảng giao dịch phái sinh tiền điện tử khác nhau. Nguồn hình ảnh: CryptoRankNews

Chỉ số Sợ hãi và Tham lam tiền điện tử , đo lường tâm lý trong thị trường tiền điện tử, đã giảm xuống vùng “Sợ hãi” sau khi chuyển từ “Cực kỳ tham lam” và “Tham lam” trong suốt tháng 12 và nửa đầu tháng 1.

Binance Future hiện là sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử lớn nhất. Theo dữ liệu của Skew Analytics , nền tảng này đã chứng kiến ​​khối lượng giao dịch trị giá 24 tỷ đô la trong 24 giờ qua.

Binance Future cung cấp đòn bẩy lên tới 125 lần đối với giao dịch Bitcoin – trong các đợt biến động giá lớn, các nhà giao dịch nắm giữ các vị trí có đòn bẩy cao sẽ phải chịu rủi ro thanh lý cao.

Bitcoin đã vượt qua mức giá 30.000 USD lần đầu tiên trong lịch sử vào ngày 2 tháng 1 và đã liên tục giao dịch trên ngưỡng này cho đến khi giảm vào đầu ngày hôm nay.

Công ty tình báo kinh doanh MicroStrategy đã thông báo mua Bitcoin trị giá 10 triệu đô la vào đầu ngày hôm nay. Công ty đã thêm 313 BTC vào vị trí Bitcoin vốn đã khổng lồ của mình.

Saigontradecoin/coincodex

Hãy tham gia các nhóm công đồng của chúng tôi tại:

STC Teamhttps://saigontradecoin.com
Bởi SaiGon TradeCoin, dành cho cộng đồng.