HomeBankman-Fried và Justin Sun đang đàm phán để mua phần lớn cổ phần sàn Huobi GlobalBankman-Fried và Sun đang đàm phán mua phần lớn cổ phần sàn Huobi

Bankman-Fried và Sun đang đàm phán mua phần lớn cổ phần sàn Huobi

Tin mới nhất