single-image

Binance hỗ trợ KMD staking & Airdop lên tới 250,000 KMD.

Trước đây, Binance đã từng staking Komodo và nhận được tổng cộng khoảng 250.000 KMD (khoảng $ 300.000 USD). Binance đã quyết định phân phối các phần thưởng staking này cho người dùng giữ KMD vào ngày 1 tháng 9 năm 2019. Người dùng phải giữ ít nhất 1 KMD để đủ điều kiện nhận phần thưởng.

Ngày 24/7 vào lúc 7h sáng Binance sẽ tiến hành chụp ảnh số dư của người dùng nắm giữ KMD. Số lượng KMD phân phối được tính như sau:
– Tỉ lệ nắm giữ KMD của người dùng = Số lượng KMD nắm giữ/ Số lương KMD staking bởi Binance.
– Số lượng KMD phần thưởng = Tổng số lượng KMD phần thưởng Binance nhận được * Tỉ lệ nắm giữ KMD của người dùng.
Phần thưởng KMD sẽ được tính hàng ngày và phân phối vào ngày 5 hàng tháng, diễn ra tới 1/9/2017.

Ngoài ra người dùng có thể nắm giữ các loại coin khác trên Binance để nhận phần thưởng như:
• Hold NEO nhận GAS
• Hold ONT nhận ONG
• Hold VET nhận VTHO
• Hold TRX nhận BTT
• Staking XLM.

Hãy tham gia các nhóm công đồng của chúng tôi tại:

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like