single-image

Bitcoin chưa phá kênh tăng giá, song đã có những dấu hiệu đảo chiều.

Đăng ký giao dịch tiền điện tử trên các sàn uy tín tại:

Sàn giao dịch Magin :

Sàn giao dịch ra Việt Nam đồng :

Sau khi rất nhiều lần phá ngưỡng 10.000 đô la không thành công, BTC đã quay đầu giảm điểm tuy nhiên lực bán cũng không mạnh như những lần giảm giá trước.

Đồ thị 1D giá Bitcoin
tradingview

Quan sát trên đồ thị 1D chúng ta thấy giá bitcoin vẫn đang nằm trên một kênh tăng giá được thiết lập từ ngày 13 tháng 3 sau khi giá rơi về 3782$. Tính tới hôm nay thì giá Bitcoin đã tăng khoảng 153%. Nếu tính tới giá cao nhất của đợt tăng trưởng thì nó đã tăng 167%.

Sau rất nhiều lần thử vượt khu vực 10.000 đô la không thành công bitcoin đã có những đấu hiệu đảo chiều tương đối rõ : Đó là 2 lần tạo nhíp giá xuống. Hai ngày nến đóng cửa gần giá mở cửa tạo thành hai nến con xoay liên tục và tới ngày hôm qua thì giá đã không trụ vững. Tuy nhiên lực bán không cao nên giá chỉ trượt khoảng 300$ từ 9800$ về 9500$.

Quan sát các chỉ số kỹ thuật chúng ta thấy MACD trên khung ngày đã cắt xuống. RSI đang tiến sát về khu vực 50.

Trước đó trên khung 4h đã tạo phân kỳ giảm giá.

https://vn.tradingview.com/chart/BTCUSDT/61BaDM07/

Hiện tại chúng ta có ngưỡng 9100$ là ngưỡng hỗ trợ của kênh tăng giá từ 13 tháng 3 tới nay.

Ngưỡng hỗ trợ tốt tiếp theo là ngưỡng 8200$. Vừa là dải dưới của Bolinger vừa là khu vực 0.382% của fibo thoái lui. Nó cũng chính là khu vực hỗ trợ của đường MA200 ( giá trị hiện tại của MA200 là 8.055$

Như vậy chúng ta có hai ngưỡng hỗ trợ rất cứng cho giá bitcoin là 9100$ và 8200$. Nếu khu vực 8000$ bị phá xuống dưới thì mốc tiếp theo rất có thể là 6620$.

Tuy nhiên đây là bài phân tích xu hướng, không phải là các mốc giá để vào lệnh. Trong giao dịch chúng ta cần dùng những khung thời gian ngắn hơn để tìm điểm ra, vào cho hợp lý.

Chúc các bạn giao dịch thành công.

Saigontradecoin//

Hãy tham gia các nhóm công đồng của chúng tôi tại:

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like