Cá Voi Vẫn Giao Dịch Sôi Động Với Các Loại Stablecoin

Tổng hợp các giao dịch lớn trong 24h qua cho thấy một lượng lớn các loại Stablecoin được chuyển từ ví cá nhân lên các sàn giao dịch .

Cụ thề có 7.098.975 các loại Stablecoin được chuyển từ ví cá nhân lên các sàn giao dịch, Chỉ có 1.000.000 stablecoin được chuyển từ sàn về ví. Và 3.000.000 được chuyển giữa các ví với nhau.

Hoạt đông tích trữ thì cho thấy có 4.097BTC tương đương 15.444.079$ được chuyển từ sàn về ví cá nhân. Có 90.571DAI tương đương 10.722.391$ cũng được đưa từ sàn vế ví tích trữ.

Hoạt động phân phối có 2 giao dịch lờn đáng chú ý là 20.000.000XRP tương đương 7241.589$ được chuyển từ ví lên sàn. Và 1.000.000EOS tương đương 2,684,329$ cũng được chuyển từ ví lên sàn, Và có một vài giao dịch ETH đã được cập nhật ở bài trước,

I. Hoạt đông tích trữ

1. BTC

Có 2 giao dịch tổng cộng 4.097BTC tương đương 15.444.079$ được chuyển từ sàn về ví cá nhân.

https://www.blockchain.com/btc/tx/37deccb90e0f432ad9cbc429dbb2c594e5e3018576d1f9aaf8a5ff707d8cc611 

https://www.blockchain.com/btc/tx/a9bb482e04192ba1dd5fb6ebbb59ec8b41623d6945be5ea3c048a1fa7ae38ace 

2. DAI

Có 4 giao dịch chuyển tổng cộng 2.999.960DAI từ HiBtc về ví cá nhân

https://etherscan.io/tx/0x3c2d23301c5e08da09ecdec50e660037ae7ee2a7b94b4b20c6bc2f21d28d1b98 

https://etherscan.io/tx/0xccc1b94024cf0244d39a89243a61deff1b45302c3a5338aef1da4fc4c935c1dd 

https://etherscan.io/tx/0x8afe7a04e9765674d1e089dcfd604718c6483a57bcc2dc24282c4a1e7e771c95 

https://etherscan.io/tx/0x7056edc6ac1a8651a620bf9eba227e2bc5126844b481ee9e663b993ff97f1b47 

II. Hoạt động phân phối

1. XRP

Có một giao dịch chuyển 20.000.000XRP tương đương 7.241.589$ được chuyển từ ví cá nhân lên sàn

https://bithomp.com/explorer/8799ECF8C8BED45B4DC97A6BD31539E69A9B781A9FE42DD5288C3B46C76F016A 

2. EOS

Có một giao dịch chuyển 1.000.000EOS tương đương 2,684,329$ từ ví cá nhân lên sàn

https://eostracker.io/transactions/0/f66240b7196154b63d2c98d6dbfe44f55028d6f88b5fc6f3bba330e0d7fed459 

Hoạt động còn lại là giao dịch các Stablecoin. tổng công có 11 giao dịch có 2 giao dịch chuyển từ sàn về ví với 1.000.000 USDC và 7 giao dịch chuyển 5.799.000 USDC từ ví lên sàn Binance và 1.299.000 PAX cũng được chuyển lên Binance. Còn lại 2 giao dịch chuyển 1.500.000USDC và 1.500.00PAX giữa các ví với nhau.

Hãy tham gia các kênh xã hội của chúng tôi để cập nhật nhiều thông tin hơn:

Group Facebook tại : đây

Telegram tại : đây

Youtube tại : Đây

Tradingview tại : đây

Trang Saigontradecoin tại : đây

STC Teamhttps://saigontradecoin.com
Bởi SaiGon TradeCoin, dành cho cộng đồng.