Các quan chức Trung Quốc đề xuất phát hành Stablecoin chung ba nước đông Á.

Đăng ký giao dịch tiền điện tử trên các sàn uy tín tại:

Sàn giao dịch Magin :

Sàn giao dịch ra Việt Nam đồng :

Nội dung chính

  • Các quan chức Trung Quốc có kế hoạch tạo ra một stablecoin được hỗ trợ bởi một rổ các loại tiền kỹ thuật số châu Á.
  • Các loại tiền tệ liên quan là đồng yên Nhật, won Hàn Quốc, nhân dân tệ Trung Quốc và đô la Hồng Kông.
  • Nỗ lực này tách biệt với tiền tệ kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương Nhân dân Trung Quốc.

Các quan chức Trung Quốc đã đề xuất một stablecoin trong khu vực được hỗ trợ bởi bốn loại tiền tệ chính của châu Á. Đồng tiền kỹ thuật số được đề xuất có ý nghĩa kích thích thương mại giữa Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Một loại tiền tệ xuyên biên giới

Shen Nanpeng, một thành viên của hội nghị tư vấn chính trị Nhân dân Trung Quốc và là đối tác quản lý toàn cầu tại Sequoia Capital, đã đề xuất  phát hành loại tiền kỹ thuật số này trong một phiên họp quốc gia vào Thứ Năm, 21 tháng Năm.

Các stablecoin sẽ được hỗ trợ bởi một rổ tiền tệ, bao gồm đồng yên Nhật, won Hàn Quốc, nhân dân tệ Trung Quốc và đô la Hồng Kông.

Mặc dù các loại tiền tệ không được xây dựng trên blockchain, về mặt kỹ thuật cũng không phải là một loại tiền điện tử, các loại tiền kỹ thuật số thuộc loại này thường được so sánh với các loại tiền ổn định như  Tether  và  USDC . Giống như stablecoin, một loại tiền kỹ thuật số quốc gia duy trì ngang giá với sự hỗ trợ của nó.

Mục đích của Stablecoin

Stablecoin được đề xuất là để tạo điều kiện cho các giao dịch xuyên biên giới trong khu vực. Đề xuất này sẽ giảm chi phí chuyển đổi tiền tệ, cải thiện thời gian thanh toán giao dịch và đóng vai trò là trường hợp thử nghiệm cho các loại tiền kỹ thuật số cùa các quốc gia khác.

Theo đề xuất thì Stablecoin cũng sẽ hỗ trợ phục hồi kinh tế sau hậu quả của cuộc khủng hoảng COVID-19 bằng cách kích thích thương mại.

Những nỗ lực khác của Trung Quốc

Đồng tiền này khác với tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương Trung Quốc   (CDBC), đã được phát triển từ năm 2017. Nỗ lực tạo ra CDBC được dẫn dắt bởi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, nơi được đề cập như một giám sát viên và cộng tác viên tiềm năng cho stablecoin khu vực.

Báo cáo xem xét giỏ tiền tệ này là một trường hợp thử nghiệm của người dùng cho CDBC của Trung Quốc và lưu ý rằng stablecoin sẽ được kết nối liền mạch với các CDBC.

Trong giai đoạn đầu, các nhóm chịu trách nhiệm sẽ kiểm tra stablecoin trong sự điều tiết, xây dựng hệ thống lưu ký và cải thiện hợp tác giữa Hồng Kông và Trung Quốc đại lục.

Saigontradecoin//MIKE DALTON/cryptobriefing

Hãy tham gia các nhóm công đồng của chúng tôi tại:

STC Teamhttps://saigontradecoin.com
Bởi SaiGon TradeCoin, dành cho cộng đồng.