single-image

Changpeng Zhao cho rằng giao dịch hàng ngày lợi nhuận kém hơn mua và nắm giữ.

Đăng ký giao dịch tiền điện tử trên các sàn uy tín tại:

Sàn giao dịch Magin :

Sàn giao dịch ra Việt Nam đồng :

Changpeng Zhao, giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử Binance, cho biết dữ liệu nội bộ cho thấy các nhà giao dịch tiền điện tử hoạt động có lợi nhuận thấp hơn so với các nhà đầu tư mua và nắm giữ trong thời gian dài.

Trong một loạt Tweets mới, Zhao trả lời câu hỏi của người theo dõi về cách tiếp cận tốt nhất để đầu tư tiền điện tử.

Không phải là lời khuyên tài chính, dữ liệu cho thấy nhiều người nắm giữ hơn các nhà giao dịch. Nhưng giữ là khó. Giao dịch làm cho bạn cảm thấy như bạn đang kiểm soát. Giữ cảm giác thụ động.

Một nghiên cứu năm 2019 về thị trường chứng khoán cho thấy kết quả tương tự, Trong khoảng thời gian 15 năm, một chiến lược đầu tư thụ động luôn vượt trội so với giao dịch tích cực. Đối với các thị trường tiền điện tử, Tom Lee của công ty nghiên cứu Fundstrat cho biết

Trước khi mọi người bắt đầu bối rối liệu mùa đông tiền điện tử đã kết thúc hay chưa, hãy nhớ ‘quy tắc 10 ngày tốt nhất’ của Fundstrat. [Trừ Bitcoin] 10 ngày tốt nhất, BTC giảm 25% mỗi năm. Tất cả lợi nhuận đến trong 10 ngày. Bạn có giỏi giao dịch không?

Zhao cũng nói rằng ông tin rằng các nhà đầu tư tiền điện tử trong thời gian dài sẽ tốt hơn và không nên lo lắng về việc mất cơ hội.

“Mọi người tôi đã gặp mà đã vào crypto , cho rằng họ đã ở quá muộn, không có ngoại lệ, trong đó có tôi, cho đến 5 năm sau đó. Tôi hy vọng điều tương tự sẽ xảy ra vào năm 2025. Chúng tôi vẫn còn sớm trong trò chơi.

Saigontradecoin/dailyhodl

Hãy tham gia các nhóm công đồng của chúng tôi tại:


Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like