HomeChangPeng Zhao: Nên phát hành token sau để tăng trưởng, không phải để gọi vốnChangPeng Zhao: Không nên phát hành token sớm để gọi vốn

ChangPeng Zhao: Không nên phát hành token sớm để gọi vốn

Tin mới nhất