ChartEx sẽ ra mắt trên Uniswap vào thứ sáu, ngày 18 tháng 9.

Thật tuyệt vời, giờ ta có thể xác nhận kế hoạch niêm yết CHART trên Uniswap vào Thứ sáu, ngày 18 tháng 9 năm 2020.
Quá trình điều chỉnh các cam kết và các vấn kỹ thuật của token được thực hiện thông qua các vòng và nhóm khác nhau đã hoàn thành, lịch biểu và thời gian khoá đang trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng.

Vì sự an toàn của các thành viên trong cộng đồng của chúng tôi và để đảm bảo ra mắt được công bằng, chúng tôi sẽ KHÔNG thông báo chi tiết hợp đồng mã thông báo trước thời hạn, cũng như sẽ không chia sẻ URL Uniswap cho đến khi diễn ra.

Những điều này sẽ CHỈ được chia sẻ qua các kênh thông báo Telegram và Discord cũng như tài khoản mạng xã hội chính thức của chúng tôi.
Để bảo vệ chính mình, bạn nên cảnh giác với các token ‘giả mạo’ , đặc biệt nếu chúng được niêm yết trước thời gian chính thức của chúng tôi.

Saigontradecoin/TranQuocHoan/medium.com

Hãy tham gia các nhóm công đồng của chúng tôi tại:

STC Teamhttps://saigontradecoin.com
Bởi SaiGon TradeCoin, dành cho cộng đồng.