Chuyên Mục Theo Dấu Cá Voi, Hơn 24 Triệu Stablecoin Được Chuyển Lên Các Sàn Giao Dịch

Trong 24h giờ qua giao dịch các loại Stable coin tiếp tục sôi động với 6.594.829 USDC được in thêm . 24.910.653 các loại stablecoin được chuyển từ ví lên các sàn giao dịch và chỉ có 2.560.564 USDC được chuyển từ sàn về ví .

I. Hoạt động chuyển Stablecoin từ ví lên các sàn giao dịch , với 10 giao dịch chuyển tổng cộng 24.910.653 các loại stablecoin bao gồm PAX, TUSD,USDC . GUSD và USDT.
  1. Chuyển 756,499 USDC (763,752 USD) từ ví lên sàn Binance

https://etherscan.io/tx/0xa28e919fffda6a0797ae61207860481f4359e2519d66faecac2ffd172153acc4 

2. Chuyển 3,253,500 PAX (3,280,180 USD) từ ví lên sàn Binance

https://etherscan.io/tx/0x12f0f40efb75470a2fa8071117251e5747961e1ee7637b06fb4040d521366d28 

3. Chuyển 537,155 GUSD (537,292 USD) từ ví lên sàn Huobi

https://etherscan.io/tx/0x807c9eac9e004b81d55897ee4bca497b5774921fdc7dc98a66ff808b7bf79428 

4. Chuyển 9,990,000 USDT  từ kho bạc lên sàn Kraken 

https://omniexplorer.info/search/d52b409345e7dce3a2efcf5cef1816f32b496baf6626e4b689e9224758eb1b82 

5. Chuyển 4,010,001 GUSD (4,009,045 USD) từ ví lên sàn Gimimi

https://etherscan.io/tx/0x9d1a23818c28ee0cc33cdb1a82d213fe3f6fdb566a6dc98d2437481078afad61 

6. Chuyển 2,003,000 PAX (2,019,792 USD) từ ví lên sàn Binance

https://etherscan.io/tx/0x0edb60781171fd332030d828d71ded2ad82e882f0766c86e23a9e46f3bf895a5 

7. Chuyển 600,000 USDC (601,546 USD) Từ ví lên sàn Binance

https://etherscan.io/tx/0x2d240b2db52f57971b2882ea669b7906b547d403944c5c89a03ffbc80f4b1526 

8. Chuyển 2,500,000 USDC (2,515,539 USD) từ kho bạc lên Binance

https://etherscan.io/tx/0x449e413f7c9cf331613573019a0fdb159edebeb1b6955456a921a9017a75adbe

9. Chuyển 1,500,000 PAX (1,512,120 USD) từ ví lên Binance

https://etherscan.io/tx/0x7128ecaa0b0b940339679b30860170d11bf3099f020f7818e65b1edffd2e2253

10. Chuyển 800,000 GUSD (798,951 USD) từ ví lên sàn Huobi.

II. Hoạt động chuyển Stablecoin từ sàn về ví gồm có 3 giao dịch tổng công 2.560.499USDC

  1. Chuyển 1,000,310 USDC (1,005,866 USD)

https://etherscan.io/tx/0xa690f6733959a069a0d1313bfb01bab277ec355be97568e3f9e93549382b0a19 

2. Chuyển 803,775 USDC (805,649 USD)

https://etherscan.io/tx/0xbf3f511ad4e416b7fa0028ddc08f92723a5ec163512ef78a60797cc697762681 

3. Chuyển 756,499 USDC (763,752 USD) từ sàn Binance về ví

https://etherscan.io/tx/0xa28e919fffda6a0797ae61207860481f4359e2519d66faecac2ffd172153acc4 

III. Hoạt động in thêm Stablecoin : Có 2 hoạt động in thêm 6.594.829USDC và số USDC này được chuyển sang các ví cá nhân ngay.

  1. Hoạt đông in thêm 5,100,000 USDC (5,108,828 USD)

https://etherscan.io/tx/0x04adbe8a8aabe43b9bd40ffdc072fee2f942980e131215349c09ac237a5866c6

Hoạt động in thêm 1,494,829 USDC (1,501,018 USD)

https://etherscan.io/tx/0xc32bc456c6a9f38c1c0f0ec149fadd47471360aa317b0ffb58a77efbbfb5e888  

IV. Giao dịch stablecoin giữa các sàn chì có một hoạt động duy nhất. Chuyển 548,041 USDC (550,764 USD) từ Poloniex sang Binance

https://etherscan.io/tx/0x2057b4e62648a01f87eea130a3e2f947dca8c73fcbb9fc36c35981b16723c349 

Ngoài ra hoạt động dịch chuyển bitcoin cũng như một vài coin top khác nhưng vì khuôn khổ bài viết chúng tôi không thống kê hết được, xin thống kê ở một bài viết khác. Quý độc giả quan tâm thì theo dõi chúng tôi qua các kệnh xả hội ở bên dưới.

Hãy tham gia các kênh xã hội của chúng tôi để cập nhật nhiều thông tin hơn:

Group Facebook tại : đây

Telegram tại : đây

Youtube tại : Đây

Tradingview tại : đây

Trang Saigontradecoin tại : đây

STC Teamhttps://saigontradecoin.com
Bởi SaiGon TradeCoin, dành cho cộng đồng.