single-image

Chuyên Mục Theo Dấu Cá Voi: Một Lượng Lớn XRP Được Giao Dịch

Trong 24h qua giao dịch XRP cực kỳ sôi động với 11 giao dịch lớn, Dịch chuyển 2.840.069.088XRP tương đương 1.008.253.516$ từ Sàn về ví cá nhân, từ ví cá nhân lên sàn và giữa các ví cá nhân với nhau.

I. Dịch chuyển XRP từ sàn về ví cá nhân

Tổng cộng có 3 giao dịch chuyển XRP từ sàn giao dịch về ví cá nhân với 125.266.784XRP tương đương 44.385.133$

  1. Chuyển 10,000,000 XRP (3,543,323 USD) từ Ripple OTC Distribution về ví cá nhân.

https://bithomp.com/explorer/44CA17BA5D838508955A5CAED75126D2687DF43D732927EB31F3970ACC8AE8D8 

2. Chuyển 7,400,000 XRP (2,622,059 USD) từ Ripple OTC Distribution về ví cá nhân.

https://bithomp.com/explorer/44CA17BA5D838508955A5CAED75126D2687DF43D732927EB31F3970ACC8AE8D8 

3. Chuyển 107,866,784 XRP (38,219,751 USD) từ Ripple OTC Distribution về ví cá nhân

https://bithomp.com/explorer/63429809CA00D66A3C7317876E8E21D14E4E1C5C3EEEA42D5E5F7B0C44A10C82 

II. Hoạt đông chuyển XRP từ ví lên sàn

Gồm có 2 giao dịch, chuyển 1.308.302.304XRP tương đương 463.724.206$ từ ví lên sàn

  1. Chuyển 1.108.302.304XRP tương đương 392.781.884$ từ một ví cá nhân lên sàn Ripple OTC Distribution

https://bithomp.com/explorer/B89145E7420FCDCBB5795C0161619FA53F790ED72F14C03A2473346EC864824A 

2. Chuển 200,000,000 XRP (70,942,212 USD) Từ ví quỹ lên sàn Ripple OTC Distribution

https://bithomp.com/explorer/04E48DA334C30EF359A83793460911472078DAF575B0A3AC609D6D571F179600 

III. Hoạt động giao dịch giữa các ví cá nhân với nhau

Dịch chuyển XRP giữa các ví cá nhân với nhau cũng sôi động không kém khi 1.406.500.000XRP tương đương 500.144.177$ được chuyển đổi trong 6 giao dịch.

  1. Chuyển 500,000,000 XRP (177,226,199 USD) giữa 2 ví cá nhân

https://bithomp.com/explorer/E24D595D92009528896027138AFCB51129B91244108AC35610DC119F9604312A 

2. Chuyển 300,000,000 XRP (106,335,719 USD) giữa 2 ví với nhau

https://bithomp.com/explorer/2C0F292A3E130A1D1E63B21B6C2BB8AB695CF6373277C40CDE8CF449CEC20F07

3. Chuyển 500,000,000 XRP (177,355,530 USD) giữa 2 ví

https://bithomp.com/explorer/E3CA2C1BD1C3AF4BDB357F403AE59D83EB1985CA385FC2BE9F9ED48E46AE9D90 

4. Chuyển 300,000,000 XRP (106,413,318 USD) giữa 2 ví

https://bithomp.com/explorer/1FBF8E08B4DA9F030DD7933D60086155711AF500A612FF4F222DD2CD0CF0B88A 

5. Chuyển 6,000,000 XRP (2,177,794 USD) từ ví của ZB về ví cá nhân.

https://bithomp.com/explorer/7486B074C33E47A8A6F064278C457E86559EC472C27AA1BA94008DBA742ED0FB 

6. Giao dịch chuyển 300.000.000XRP giữa 2 ví ( Giao dịch này Add thông kê xong thì không tìm lại được bằng chứng. nếu có nhầm lẫn ở giao dịch này thì chân thành xin lỗi độc giả )

Ngoài ra có có một số giao dịch lớn BTC, TRX và các loại Stablecoin chúng tôi sẽ thống kê trong một bài viết khác

Hãy tham gia các kênh xã hội của chúng tôi để cập nhật nhiều thông tin hơn:

Group Facebook tại : đây

Telegram tại : đây

Youtube tại : Đây

Tradingview tại : đây

Trang Saigontradecoin tại : đây

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like