single-image

Gần bảy triệu đô la đã được gom Binancecoin ( BNB ) trong hai ngày.

Đăng ký giao dịch tiền điện tử trên các sàn uy tín tại:

Sàn giao dịch Magin :

Sàn giao dịch ra Việt Nam đồng :

Trong hai ngày 8 và 9 tháng 1 năm 2020 đã có tổng cộng 4 giao dịch chuyển 476,572 BNB trị giá 6,925,702 đô la ra khỏi sàn giao dịch.

  1. giao dịch chuyển 66,573 #BNB (1,006,092 USD) từ binance về ví
  2. Giao dịch chuyển 100,000 #BNB (1,435,726 USD) từ binance về ví
  3. Giao dịch chuyển 109,999 #BNB (1,579,284 USD) từ binance về ví
  4. Giao dịch chuyển 200,000 #BNB (2,904,600 USD) từ binance về ví

Sau khi đạt mức giá cao của mình 39.59$ một BNB nó đã điều chỉnh giảm về sát khu vực fibo 0.786% tại 12.1$ và đang có xu hướng phục hồi dần.

Biểu đồ hàng ngày giá BNB

Rất có thể những nhà giao dịch đã chấp nhận mức giá này cho chiến lược dài hạn của mình

Tại thời điểm viết bài BNB đang giao dịch ở mức 15.1$ với khối lượng 228,767,242 USD trong 24h và vốn hóa đạt 2,365,011,714 USD xếp thứ 9 trên coinmarketcap.

Saigontradecoin/

Để ủng hộ chúng tôi có những bài viết chất lượng hãy ủng hộ cho nhóm chúng tôi tại:

  • Ví BTC : 1opZfujtpEBz3qBMYCm2R7DjWF52vWAy1
  • Ví ETH : 0x4564778dee9ced36a64dfa37b24c1ddd34ce5614
  • Ví USDT ( ERC20) : 0x4564778dee9ced36a64dfa37b24c1ddd34ce5614

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like