Hàn Quốc sẽ triển khai một loại thuế 20% trên lợi nhuận Bitcoin ( BTC ) và cryptocurrency bắt đầu ngày 01 tháng 1, năm 2022.

Hàn Quốc sẽ triển khai một loại thuế 20% trên lợi nhuận Bitcoin ( BTC ) và cryptocurrency bắt đầu ngày 01 tháng 1, năm 2022. Bộ Kinh tế và Tài chính quốc gia thông báo rằng lợi nhuận thu được từ cả kinh doanh bitcoin và cryptocurrencies sẽ phải chịu thuế, báo cáo của Hàn Quốc Herald vào thứ Hai.

Thuế sẽ được thực hiện khi lợi nhuận thu được từ tiền điện tử vượt quá 2,5 triệu won, tương đương khoảng 2.300 đô la. Lợi nhuận thu được cho đến thời điểm này sẽ được miễn thuế.

Hàn Quốc trước đây đã nhắm đến việc đánh thuế bắt đầu từ năm 2020, nhưng sự phản đối từ những người đam mê tiền điện tử và những người vận động hành lang chính phủ đã trì hoãn việc thực hiện thuế nhiều lần. từ năm 2022 trước đây 2023.

Bây giờ, có thể 2022 sẽ phải thực hiện Sau khi Hàn Quốc công nhận Bitcoin là tài sản tài chính, BTC và các loại tiền điện tử khác sẽ không còn được miễn thuế nữa.

Tiền điện tử nhận được như một phần của tài sản thừa kế, hoặc những loại tiền điện tử nhận được như một món quà, cũng sẽ bị đánh thuế. Đề cập đến quà tặng và tài sản thừa kế tiền điện tử, Herald tuyên bố: “Trong những trường hợp như vậy, giá của tài sản sẽ được tính trên cơ sở giá trung bình hàng ngày trong một tháng trước và một tháng sau ngày thừa kế hoặc tặng cho.”

Hơn 38.000 công dân đã ký vào một bản kiến ​​nghị phản đối khoản thuế sắp áp dụng kể từ ngày 10 tháng 2. Nếu số lượng chữ ký trong bản kiến ​​nghị đạt 200.000 chữ ký vào cuối tháng 3, nó sẽ buộc chính phủ Hàn Quốc phải trả lời chính thức.

Bắt đầu từ tháng 3, một bản sửa đổi dự kiến ​​đối với Đạo luật giao dịch tài chính cụ thể cũng sẽ chứng kiến ​​các sàn giao dịch tiền điện tử phải chịu sự giám sát quy định mới. Ngoài các thủ tục bảo mật thông tin mạnh mẽ hơn và các biện pháp chống rửa tiền, quy định mới cũng sẽ khiến các sàn giao dịch buộc phải thực hiện “tài khoản tên thật”, báo cáo của Korea Herald.

Saigontradecoin//cointelegraph

Hãy tham gia các nhóm công đồng của chúng tôi tại:

STC Teamhttps://saigontradecoin.com
Bởi SaiGon TradeCoin, dành cho cộng đồng.