HomeNgân hàng Trung ương Thái Lan mở rộng Nghiên cứu CBDC retail sang giai đoạn thí điểmNgân hàng Trung ương Thái Lan sẽ nghiên cứu thí điểm CBDC bán lẻ

Ngân hàng Trung ương Thái Lan sẽ nghiên cứu thí điểm CBDC bán lẻ

Ngân hàng Trung ương Thái Lan sẽ nghiên cứu thí điểm CBDC bán lẻ

Tin mới nhất