Người sáng lập Polkadot Gavin Wood đề xuất cuộc đấu giá Kusama Parachain đầu tiên ngày 15/06

Cuộc đấu giá Kusama parachain đầu tiên – được mong đợi nhất, có thể sẽ diễn ra vào giữa tháng 6 nếu hội đồng bỏ phiếu ủng hộ lịch trình dự kiến này.

Lịch trình dự kiến sẽ tùy thuộc vào sự chấp thuận của Hội đồng Kusama và các bên liên quan khác của KSM. Và cuộc đấu giá parachain đầu tiên được kết thúc vào ngày 17/06, và thời gian đấu thầu tiếp tục cho đến ngày 22/06.

Nếu Hội đồng Kusama chấp thuận lịch trình, thì người chiến thắng cuộc đấu giá vị trí parachain đầu tiên sẽ được công bố trước 11 giờ sáng ngày 22/06. Cuộc đấu giá vị trí thứ hai sẽ bắt đầu sau đó một giờ, với các cuộc đấu giá vị trí tiếp theo được dự kiến trong khoảng thời gian một tuần theo kế hoạch. 

Sau năm phiên đấu giá hàng tuần đầu tiên, Wood đề nghị tạm dừng để đánh giá hiệu suất của mạng lưới trước khi bắt đầu một đợt khác gồm năm phiên đấu giá vị trí parachain dựa trên lịch trình nói trên.

Tháng 5 vừa qua, Cointelegraph báo cáo rằng Kusama cuối cùng đã sẵn sàng để tổ chức Parachains. Theo Wood, các nhà phát triển Kusama tự tin rằng không có trở ngại kỹ thuật nào đối với việc tổ chức đấu giá vị trí hoặc triển khai các parachains.

Những cuộc đấu giá này sẽ quyết định những parachains nào sẽ được thêm vào chuỗi chuyển tiếp Kusama – một mạng lưới canary network cho Polkadot. Wood cho biết: “Kusama tồn tại dưới dạng canary network Polkadot và giúp bảo vệ Polkadot khỏi các vấn đề nghiêm trọng bằng cách cho phép chức năng hoạt động được càng lâu càng tốt,” nói thêm:

“Vì số lượng bảo vệ mà mạng lưới cung cấp tỷ lệ thuận với thời gian nó hoạt động trước Polkadot, do đó có lý do rõ ràng để triển khai logic này càng sớm càng tốt vì lợi ích của Polkadot.”

Các khoản đầu tư kéo dài một tuần được đưa ra để bắt đầu quá trình này đã được báo cáo và cho phép cộng đồng có nhiều thời gian để unstake Kusama (KSM) và chuẩn bị cho cuộc đấu giá.

Nguồn: cointelegraph.com

Hãy tham gia các nhóm công đồng của chúng tôi tại:

STC Teamhttps://saigontradecoin.com
Bởi SaiGon TradeCoin, dành cho cộng đồng.