Home Tether sẽ hỗ trợ ETH 2.0 trong bối cảnh nghi ngờ về việc trì hoãn Hợp nhất Tether sẽ hỗ trợ ETH 2.0 trong bối cảnh nghi ngờ về việc trì hoãn Hợp nhất

Tether sẽ hỗ trợ ETH 2.0 trong bối cảnh nghi ngờ về việc trì hoãn Hợp nhất