Thống kê giao dịch hàng tuần Bitcoin – Ethereum – Tether

Đăng ký giao dịch tiền điện tử trên các sàn uy tín tại:

 • Phân tích các giao dịch chuyển vào và chuyển ra từ sàn giao dịch có thể cung cấp một dự liệu tốt của việc cung và cầu của một tài sản crypto.
 • Sự gia tăng dòng chảy của một tài sản crypto từ sàn giao dịch tương ứng với giảm cung ứng.
 • Sự gia tăng dòng chảy của stablecoins vào sàn giao dịch tương ứng với nhu cầu gia tăng.

Bitcoin

 • Ngày 27 tháng 7, giá BTC giảm $ 600 USD trong vòng một giờ.
 • Trong ba ngày sau đó, một lượng Bitcoin có giá trị $ 248M USD rời khỏi sàn giao dịch, với các dòng chảy tăng nhanh hơn 85%.
 • Việc này đã giúp giảm nguồn cung cấp BTC, đây là một xu hướng tích cực.

Ethereum

 • ETH giảm 6% tại cùng một thời điểm BTC giảm giá.
 • Không giống như BTC, sau khi giảm giá, một lượng ETH trị giá $ 27M USD đã được chuyển vào các sàn giao dịch với dòng chảy đạt vượt 56%.

Stablecoins

 • Trong ba ngày trước ngày 27 tháng 7, một lượng stablecoins trị giá $ 60M USD chuyển khỏi sàn giao dịch, cho thấy nhu cầu mua tài sản crypto giam3 xuống.
 • Trong ba ngày sau ngày 27 tháng 7 ( 27 – 30 ), một lượngstablecoins trị giá $ 31 triệu đã được chuyển vào sàn giao dịch, cho thấy một sự tăng trưởng nhu cầu đối với cryptocurrency.

Tổng quan

 • dòng chảy hối đoái giảm trên bảng so sánh với tuần trước
 • Tuy nhiên, tỷ lệ giảm này đã giảm.
  • dòng chảy BTC từ -40% tuần trước xuống -24% trong tuần này
  • Lưu chuyển tiền tệ từ BTC -34% tuần trước xuống -12% trong tuần này

Saigontradecoin/TokenAnalyst

Hãy tham gia các nhóm công đồng của chúng tôi tại:

Đông Phạmhttps://saigontradecoin.com
Đông Phạm là Trader có kinh nghiệm, là người sáng lập SaigonTradecoin. giảng viên môn Phân tích kỹ thuật. Cộng tác viên của Vic Group và KTS/ Đông Phạm có nhiều bài viết có giá trị trên các công đồng Tradecoin lớn ở Việt Nam.