single-image

Tùy chọn Bitcoin Tín hiệu thị trường tăng đột biến có thể vào tháng 3 năm 2020.

Đăng ký giao dịch tiền điện tử trên các sàn uy tín tại:

Sàn giao dịch Magin :

Sàn giao dịch ra Việt Nam đồng :

Rất nhiều nhà phân tích đã đưa ra quan điểm của mình liệu rằng việc giảm một nửa phần thưởng khối ( halving ) có ảnh hưởng tới giá Bitcoin hay không? Theo một chủ đề của Skew thị trường trên Twitter, một mô hình rõ ràng đang hình thành trong thị trường quyền chọn của BTC cho thấy việc giảm một nửa phần thưởng khối vào tháng 5 năm 2020,có thể được định giá bằng cách khác, vì thị trường tiền điện tử không hiệu quả.

Mặt thứ ba của đồng tiền

Cuộc tranh luận gay gắt hiện nay trên công đồng bitcoin nằm ở hai triết lý chính : Mô hình hiệu quả trong thị trường BTC ( giả thuyết EMH ). Tuy nhiên, Skew đưa một lý thuyết mới báo hiệu giá BTC hiện tại sẽ bị chi phối bởi hai yếu tố việc giảm một nửa tháng 5 năm 2020 – và thông qua thị trường quyền chọn.

Một điều mà các nhà phân tích đều thống nhất đó là giá Bitcoin sẽ bị tác động bởi việc giảm một nửa phần thưởng khối. Do nguồn cung hạn chế lại. Tuy nhiên lý thuyết tùy chon ” Kink” thì biến động giá do việc giảm một nửa phần thưởng khối là không đáng kể. Mà nó còn bị chi phối vào thị trường quyền chọn đáo hạn vào tháng 6 năm 2020

Cấu trúc thuật ngữ biến động ngụ ý trên các tùy chọn BTC

Cấu trúc thuật ngữ cho sự biến động ngụ ý là sự lan truyền của biến động theo thời gian hoặc sự thay đổi của biến động từ một giai đoạn hết hạn sang giai đoạn tiếp theo. Số liệu này là một proxy tốt để hiển thị mức độ biến động dự kiến ​​tại thời điểm hết hạn quyền chọn cung cấp một cái nhìn rõ ràng về thị trường sẽ như thế nào trong thời gian đó.

Nhìn vào các thị trường truyền thống, các sự kiện lớn (như M & A hoặc báo cáo thu nhập) trước ngày hết hạn quyền chọn gây ra một ‘kink’ nhất định cho cấu trúc thuật ngữ của các tùy chọn báo hiệu một sự thay đổi lớn về giá khi sự kiện xảy ra.

Sử dụng phương sai về phía trước, người ta thậm chí có thể tính toán khá chính xác động thái ngụ ý vào ngày diễn ra sự kiện, dựa trên một số giả định. Điều này có nghĩa là các nhà giao dịch có thể giao dịch sự kiện của người dùng ngụ ý di chuyển bằng cách sử dụng chênh lệch lịch tùy chọn. – – Skewdotcom trên Twitter

Không có kink trong BTC

Sự biến động của các tùy chọn BTC hết hạn cùng thời điểm với các tùy chọn tạm dừng, tức là các tùy chọn tháng 6 năm 2020, báo hiệu sự kiện đã được định giá. Nhìn vào biểu đồ, không có hình thức nào được hình thành trên cấu trúc thuật ngữ biến động ngụ ý cho các tùy chọn tháng 6 năm 2020. Cấu trúc thuật ngữ bất động cho thấy thị trường không mong đợi bất kỳ sự gia tăng bất thường nào trong sự kiện giảm một nửa.


Kink chứng kiến ​​về cấu trúc thuật ngữ biến động tương ứng với các lựa chọn tháng 3 năm 2020, có nghĩa là thị trường đang mong đợi sự gia tăng biến động trong những tháng dẫn đến giảm một nửa.

Vậy BTC có giá không?

Theo mô hình cấu trúc thuật ngữ biến động tùy chọn Bitcoin, giá BTC phục vụ cho việc giảm một nửa vì thị trường không mong đợi những biến động lớn trong biến động sau sự kiện này (tức là tháng 6 năm 2020). Nếu không, thị trường quyền chọn BTC tỏ ra rất kém hiệu quả và cơ hội chênh lệch giá có thể mở ra cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư.

Saigontradecoin/Nguồn coingape.com

Để ủng hộ chúng tôi có những bài viết chất lượng hãy ủng hộ cho nhóm chúng tôi tại:

  • Ví BTC : 1opZfujtpEBz3qBMYCm2R7DjWF52vWAy1
  • Ví ETH : 0x4564778dee9ced36a64dfa37b24c1ddd34ce5614
  • Ví USDT ( ERC20) : 0x4564778dee9ced36a64dfa37b24c1ddd34ce5614

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like