Anza giới thiệu các cập nhật để giảm tắc nghẽn trên mạng lưới Solana.

0
36

Anza đã công bố một loạt các cập nhật mới trong phiên bản 1.18.11 của ứng dụng validator của họ nhằm giảm tình trạng tắc nghẽn trên mạng lưới Solana.

Các ứng dụng validator đóng vai trò quan trọng trong hệ thống blockchain dựa trên chứng minh vốn (PoS) như Solana (SOL) và Ethereum (ETH), giúp xác minh giao dịch và duy trì quy tắc của mạng lưới. Theo một đại diện từ Anza, một bản cập nhật mới nhằm giải quyết vấn đề tắc nghẽn trên Solana đã được công bố.

“Vấn đề tắc nghẽn liên tục đã thúc đẩy các nhà phát triển ra tay nhanh chóng,” một nhà phát triển từ Anza đã chia sẻ.

Ngoài việc tăng cường các ứng dụng validator, các nhà phát triển cũng đang nghiên cứu các chiến lược khác, bao gồm tối ưu hóa việc sử dụng đơn vị tính toán, triển khai phí ưu tiên để cải thiện trải nghiệm người dùng, và phát triển dịch vụ chất lượng dựa trên trọng số cổ phần để ưu tiên các giao dịch một cách hiệu quả hơn.

Nguyên nhân gốc rễ của các vấn đề trên mạng lưới Solana chủ yếu được liên kết với các giao dịch rác, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tốc độ giao dịch và tăng tỷ lệ giao dịch bị loại bỏ. Kiến ​​trúc của Solana xử lý giao dịch trực tiếp mà không cần một mempool, điều này làm tăng thêm các vấn đề.


Các phân tích bên ngoài đã nhấn mạnh về thách thức tắc nghẽn nghiêm trọng của mạng lưới Solana. Báo cáo chỉ ra rằng sự tăng popularity của các meme coins Solana đã góp phần trầm trọng hóa tình trạng quá tải mạng, dẫn đến việc trì hoãn giao dịch đáng kể và tỷ lệ thất bại cao.

Trong phản ứng, Trưởng Phòng Chiến Lược của Solana Foundation, Austin Federa, đã nhấn mạnh về những thách thức của mạng trên Twitter. Ông thêm vào rằng mạng đã từng vượt qua những thách thức tương tự trước đó, gợi ý tính ổn định trong xử lý những thất bại như vậy.

“Mỗi quyết định đều là một loạt các sự đánh đổi, đôi khi bạn làm đúng, đôi khi bạn làm sai,” Austin Federa, Trưởng Phòng Chiến Lược của Solana Foundation, chia sẻ.

Leave a Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here