APY và APR, sự khác biệt của chúng.

0
663
apy và apr

Khi bạn bắt đầu giao dịch tiền điện tử, bạn có thể bị nhầm lẫn bởi tất cả các thuật ngữ từ blockchain và ngành đầu tư. Và trong khi các từ liên quan đến blockchain nghe có vẻ quen thuộc thì một số thuật ngữ đầu tư khá khó nắm bắt.

Đó là lý do tại sao, hôm nay, chúng ta sẽ nói về lãi suất đầu tư APY và APR. Hy vọng rằng đến cuối bài viết này, bạn sẽ có thể phân biệt được sự khác biệt giữa 02 thuật ngữ này.

APR là gì?

APR là từ viết tắt của tỷ suất lợi nhuận tính theo năm (Annual Percentage Rate), có nghĩa là tiền hàng năm mà bạn nhận được dưới dạng lãi đầu tư. Điều này thường bao gồm bất kỳ chi phí hoặc lệ phí bổ sung nào bạn phải trả trong quá trình này nhưng không bao gồm lãi kép .

Bản chất của APR là một mức lãi suất đơn giản, vì vậy lợi nhuận của bạn phụ thuộc trực tiếp vào khoản đầu tư ban đầu.

Đây là cách bạn có thể tính lãi đơn giản:

P – vốn đầu tư chính

R – lãi suất (hàng năm)

T – thời gian (thông thường, số năm)

Ví dụ: nếu bạn đầu tư 1000 đồng với lãi suất 10% hàng năm, bạn sẽ nhận được 1100 đồng vào cuối năm đầu tiên, 1200 đồng vào cuối năm thứ hai và 1500 vào cuối năm thứ năm. Tất nhiên, điều này không bao gồm bất kỳ khoản phí áp dụng nào. Tuy nhiên, khoản đầu tư của bạn sẽ tăng đều đặn khoảng 10% so với khoản đầu tư ban đầu mỗi năm.

Tuy nhiên, khi nói đến APY, tình hình thay đổi hoàn toàn.

APY là gì?

APY là viết tắt của lợi suất phần trăm hàng năm (Annual Percentage Yield), là tỷ suất lợi nhuận thực tế kiếm được từ một khoản đầu tư, có tính đến lãi kép.

Lãi kép, trái ngược với lãi đơn, cho phép các nhà đầu tư nhận lãi từ tiền đầu tư, thêm lợi nhuận của họ vào tổng đầu tư ban đầu. Ví dụ: trong DeFi, bạn có thể nhận được phần thưởng cho việc staking và thêm chúng vào tổng số tiền đã stake để bạn nhận được lợi nhuận cao hơn vào lần sau.

Đây là công thức để tính APY:

r – tỷ lệ chu kỳ

n – số kỳ tính lãi kép

Để giúp bạn dễ liên tưởng, tôi cũng sẽ cung cấp một ví dụ về APY. Giả sử bạn đầu tư 1000 đồng tiền giống như trước đây nhưng thêm lãi kép vào toàn bộ. Nếu lãi kép của bạn là 10%, với lãi kép hàng ngày, bạn sẽ nhận được 1105 vào cuối năm đầu tiên, 1221 vào cuối năm thứ hai và 1648 vào cuối năm thứ năm. Hơn nữa, lãi suất càng cao và thời gian của bạn càng nhiều thì kết quả càng tốt.

Sự khác biệt giữa APY và APR là gì?

Như bạn có thể đã hiểu, APY và APR gần như là cùng một công cụ nhưng mang lại cho bạn các kết quả khác nhau. Cả hai đều đề cập đến lãi đầu tư hàng năm, nhưng APY mang lại lợi nhuận cao hơn do lãi kép.

Hiện tại, hầu hết các công cụ DeFi và tiền điện tử đều sử dụng APR và nếu bạn muốn nhận lãi kép, bạn sẽ phải thực hiện tính lãi kép theo cách thủ công. Nhiều người dùng đầu tư chính lại lợi nhuận của họ hàng ngày hoặc hàng tuần để có được lợi nhuận cao hơn theo cách này.

Những điều quan trọng

  • APR có nghĩa là tỷ lệ phần trăm hàng năm (Annual Percentage Rate), tỷ lệ đầu tư bạn nhận được với lãi suất đơn giản.
  • APY là viết tắt của lợi suất phần trăm hàng năm (Annual Percentage Yield), dựa trên khoản đầu tư kép.
  • APY có lợi nhuận cao hơn APR vì nó bao gồm lãi trên tiền lãi chứ không chỉ lãi cho khoản đầu tư ban đầu.
  • Trong DeFi, hầu hết có thể có APY do tính lãi kép thủ công, khi người dùng thêm tiền lãi của họ vào khoản đầu tư ban đầu mỗi ngày để thu được nhiều lợi nhuận hơn.

Đọc thêm: Yield Farming là gì trong DeFi?

Leave a Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here