Binance Niêm Yết Celestia: Cùng Khám Phá Biện Pháp Độc Đáo Giảm Rủi Ro!

0
166

Binance vừa thông báo về việc niêm yết Celestia (TIA), một mạng lưới khả năng truy cập dữ liệu mô đun.

Đây là một số điểm quan trọng về thông báo này:

  1. Celestia (TIA) đã được niêm yết trước đây trên các sàn giao dịch phi tập trung và hiện đang giao dịch ở mức $3.15 trên sàn Halix.
  2. Mục tiêu của Celestia (TIA) là tăng khả năng mở rộng của blockchain bằng cách tách biệt việc thực thi khỏi sự thống nhất và giới thiệu một mô hình mới gọi là mô hình lấy mẫu khả năng truy cập dữ liệu.
  3. Binance sẽ bắt đầu giao dịch TIA vào ngày 31 tháng 10, vào lúc 16:00 (UTC), với các cặp giao dịch TIA/BTC, TIA/USDT và TIA/TRY.
  4. Người dùng có thể gửi TIA từ lúc 14:00 (UTC) cùng ngày để chuẩn bị cho việc giao dịch, và rút tiền sẽ được kích hoạt vào ngày tiếp theo vào lúc 16:00 (UTC).
  5. Điểm độc đáo của việc niêm yết này là “Seed Tag” được liên kết với TIA, đánh dấu nó là một dự án sáng tạo nhưng có thể biến động. Người dùng sẽ phải thực hiện bài kiểm tra mỗi 90 ngày để truy cập giao dịch cho các token có Seed Tag, giúp giảm thiểu rủi ro.
  6. Binance cung cấp miễn phí phí giao dịch Binance Coin (BNB) và giới thiệu TIA là một tài sản có thể mượn mới trong giao dịch biên độ cách ly trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm niêm yết.
  7. Ngoài Binance, Celestia cũng sẽ được niêm yết trên Bitget  và KuCoin vào cùng một ngày.
  8. Binance lưu ý rằng với tính chất mới của Celestia (TIA), giá có thể biến động mạnh hơn trung bình, và họ khuyến nghị nhà giao dịch nghiên cứu cẩn thận và thực hiện biện pháp quản lý rủi ro mạnh mẽ trước khi tham gia giao dịch.

Leave a Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here