BNB Chain ra mắt dịch vụ rollup-as-a-service, hỗ trợ mạng Layer 2.

0
78
BNB Chain đã giới thiệu một giải pháp rollup-as-a-service nhằm thúc đẩy sự phát triển của các mạng Layer 2 tùy chỉnh trong hệ sinh thái của mình.


Dịch vụ rollup-as-a-service (RaaS) được thiết kế để cung cấp cơ sở hạ tầng cho các dự án ứng dụng phi tập trung (dapp), giúp chúng tạo ra các rollups chuyên biệt trên BNB Smart Chain (BSC) một cách hiệu quả về chi phí. Nó bao gồm các tùy chọn triển khai không cần mã, giúp các dự án tiết kiệm thời gian và công sức.

Dữ liệu từ DeFiLlama, cho thấy BSC là blockchain lớn thứ ba về tổng giá trị khóa (TVL), với 6,1 tỷ đô la, chỉ sau Ethereum (56,7 tỷ đô la) và Tron (10,5 tỷ đô la).

“Việc kết hợp sức mạnh của RaaS và tính linh hoạt trong kết nối của hệ sinh thái của chúng tôi sẽ cung cấp cho các nhà phát triển một bộ công cụ toàn diện để xây dựng các Layer 2 hiệu quả và có khả năng mở rộng trên BSC,” nhóm phát triển lõi của BNB Chain đã chia sẻ.

Hệ sinh thái của BNB Chain  gồm năm mạng: BSC, một blockchain Layer 1 tương thích với Máy ảo Ethereum; các giải pháp Layer 2 opBNB và zkBNB; BNB Greenfield, một mạng lưu trữ dữ liệu; và BNB Beacon Chain, dự kiến sẽ bị loại bỏ khi chức năng của nó chuyển sang BSC.

Các mạng Layer 2 xây dựng trên BSC được kết nối thông qua opBNB Connect, được thiết kế để đảm bảo tính tương thích trong hệ sinh thái. Điều này là một phần của sáng kiến One BNB, nhằm giải quyết nhu cầu về một bộ công nghệ tích hợp.

Leave a Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here