Các nhà phát triển Ethereum xác nhận ngày cho The Merge

0
307

Hành trình chuyển đổi của Ethereum từ hành trình PoW sang PoS có thể mất tới nhiều năm vì nó bắt đầu với sự ra mắt của Beacon Chain vào tháng 12 năm 2020 và đã có một số sự chậm trễ trên đường đi.

Mạng Ethereum đang gần đến giai đoạn hợp nhất trong quá trình chuyển đổi quan trọng của nó từ đồng thuận khai thác bằng chứng công việc (PoW) sang bằng chứng cổ phần (PoS). Các nhà phát triển Ethereum (ETH) đã đưa ra một ngày hợp nhất vĩnh viễn trong một cuộc gọi hội nghị vào thứ Năm.

Cuộc gọi hội nghị đã chứng kiến nhà phát triển Ethereum cốt lõi Tim Beiko, người điều hành các cuộc họp giao thức cốt lõi, đề xuất ngày 19 tháng 9 là ngày mục tiêu dự kiến cho việc sáp nhập. Ngày mục tiêu được đề xuất không vấp phải sự phản đối nào từ các nhà phát triển cốt lõi.

Sau đó, nhà phát triển Ethereum superphiz.eth đã tweet về lộ trình sáp nhập và cũng nói rõ rằng ngày mục tiêu được đề xuất nên được coi là một lộ trình chứ không phải là một deadline cứng.

Hành trình chuyển đổi của Ethereum sang ETH 2.0 dựa trên PoS bắt đầu vào ngày 1 tháng 12 năm 2020, với sự ra mắt của Beacon Chain, bắt đầu Giai đoạn 0 của quá trình chuyển đổi. Giai đoạn 1 của chương trình dự kiến khởi động vào giữa năm 2021 nhưng đã bị trì hoãn đến quý đầu tiên của năm 2022 do công việc chưa hoàn thành và sự phức tạp liên quan đến việc kiểm tra mã.

Đầu tháng 6 năm nay, Sepolia testnet Beacon Chain đã hoạt động, tạo tiền đề cho buổi diễn tập Merge dress để cung cấp cho các nhà phát triển mạng Ethereum những hiểu biết kỹ thuật có giá trị. Sepolia cuối cùng đã được hợp nhất với mạng vào ngày 7 tháng 7.

Thử nghiệm cuối cùng của The Merge sẽ diễn ra trên mạng Goerli, dự kiến vào tuần thứ hai của tháng 8. Sau khi hợp nhất, Hợp nhất chính thức dự kiến vào nửa cuối tháng 9 sẽ trở thành ưu tiên của các nhà phát triển.

Sự chuyển đổi của Ethereum sang mạng dựa trên PoS dự kiến sẽ giảm tiêu thụ năng lượng đến 99% và sự ra đời của sharding (dự kiến vào quý đầu tiên của năm 2023) sẽ làm cho mạng có khả năng mở rộng cao và ngang bằng với các bộ xử lý thanh toán tập trung.

Cuộc tranh luận PoS và PoW đã diễn ra trong một thời gian dài, trong đó những người ủng hộ PoS cho rằng nó thân thiện với môi trường hơn và an toàn như nhau trong khi những người ủng hộ PoW, bao gồm cả Jack Dorsey, gọi PoS là tập trung và kém an toàn hơn.

Gần đây, người đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, đã mạnh mẽ bảo vệ PoS, cho rằng hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ thông thường, PoS không bao gồm việc bỏ phiếu về các thông số giao thức, giống như bằng chứng công việc (PoW) thì không. Buterin cũng giải thích rằng các nút từ chối các khối không hợp lệ trong cả PoS và PoW.

Trong khi Buterin tiếp tục đấu tranh cho PoS, một báo cáo gần đây từ HOPR đã nêu bật một số lỗ hổng chính có thể chứng minh quan trọng của bài Merge.

“Chúng ta nên nhấn mạnh rằng đây không phải là trường hợp khẩn cấp: Nó không ảnh hưởng đến bất kỳ khoản tiền nào ngày hôm nay. Nhưng đây SẼ là một vấn đề lớn khi The Merge và những người xác nhận được khuyến khích phá rối lẫn nhau để chiếm lấy một phần trong hàng triệu $$$ trong MEV. ”

Báo cáo nhấn mạnh rằng trình xác thực trên mạng làm rò rỉ địa chỉ IP của họ trong khi phát các chứng thực và khối, được liên kết với khóa công khai của chúng nhưng những trình xác thực này được biết trước, cho phép các cuộc tấn công có mục tiêu và chọn lọc cao (DoS hoặc khác) chống lại các trình xác thực sắp tới.

Nhóm HOPR lưu ý rằng một báo cáo kiểm toán thậm chí đã dán nhãn vấn đề là “giảm nhẹ”, điều này không đúng vì những kẻ tấn công không chỉ giới hạn ở (DoS) tấn công nút Teku.

Leave a Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here