Changpeng Zhao từ chức chủ tịch Binance.US


 Changpeng Zhao, còn được gọi là “CZ,” đã từ chức từ vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Binance.US. Thông báo gần đây từ Binance.US về việc này đã tạo nên một sự kiện quan trọng trong lĩnh vực tiền điện tử.

Công ty đã thông báo rằng “Khi [Zhao] quyết định chuyển sang cuộc sống sau Binance, anh ấy đã quyết định từ chức khỏi vai trò Chủ tịch Hội đồng Quản trị của chúng tôi và đã ủy quyền quyền bỏ phiếu của mình thông qua một sắp xếp.” Sự thay đổi này xảy ra trong bối cảnh sự quan tâm của các cơ quan quản lý và không chắc chắn trong thị trường tiền điện tử.

Binance.US đã nhấn mạnh sự độc lập trong hoạt động của họ so với Binance.com, và tuyên bố rằng “Mặc dù chúng tôi chia sẻ một thương hiệu và cơ sở công nghệ hàng đầu trong ngành, nhưng chúng tôi hoạt động độc lập với Binance.com.”

Họ cũng đã xác nhận tình trạng quản lý và tuân thủ của họ, nói rằng “Chúng tôi không phải là một phần trong các thỏa thuận được thông báo trong tuần trước, cũng như không có vấn đề về thực thi liên quan đến Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), Cơ quan Kiểm soát Tài chính Tội phạm (FinCEN), Văn phòng Kiểm soát Tài chính Ngoại quốc (OFAC), hoặc Cơ quan Giao dịch Hàng hóa và Chứng khoán (CFTC).”

Quyết định của Zhao từ chức và thay đổi trong sự tham gia của anh ta với tư cách “chỉ kinh tế” đặt ra câu hỏi về động cơ và tác động trong tương lai đối với Binance.US. Thông báo cũng nhấn mạnh rằng sự liên tục trong lãnh đạo của Binance.US vẫn được duy trì, với “Binance.US vẫn được điều hành bởi Norman Reed và đội ngũ quản lý kinh nghiệm hiện tại của chúng tôi.”

Bài viết mới nhất

Người sáng lập của SlowMist ‘Mr Cos’ chia sẻ quan điểm chuyên môn về bảo mật trong việc sử dụng chữ ký ví.

Người sáng lập của SlowMist, Yu Xian, đã chia sẻ những quan điểm quý giá về việc nhận biết tính bảo mật của chữ...

SEC ‘Crypto Mum’ Hester Peirce: Không có sự rõ ràng về quy định cho phép gian lận phát triển mạnh mẽ.

Hester Peirce, còn được gọi là "Crypto Mum" của SEC đã đề cập đến việc cần phải có sự rõ ràng trong việc quy...

Indonesia đang xem xét việc giảm thuế đối với tiền điện tử.

Indonesia hiện đang xem xét việc giảm thuế đối với tiền điện tử. Cụ thể, Cơ quan Giám sát Giao dịch Hợp đồng Tương...

BIS đã đưa ra các khuyến nghị mới về quy định của stablecoin trên phạm vi toàn cầu.

Ngân hàng Quốc tế Settlement (BIS) đã đưa ra một chuỗi các khuyến nghị nhằm thiết lập quy định về stablecoin trên phạm vi...