Đánh giá tổng quan về dự án T3rn (TRN)

Giới thiệu

  • T3rn được xây dựng trên Polkadot với một giao thức mở, phi tập trung và hướng tới cộng đồng để lưu trữ hợp đồng thông minh, nơi các doanh nghiệp, nhà phát triển và những người đam mê chia sẻ các giải pháp và tăng giá trị của mạng lưới theo cấp số nhân.
  • T3rn  giải quyết một số phần cốt lõi các vấn đề trong công nghệ blockchain và phát triển mã nguồn mở.

Các Blockchain hoạt động trong những silo và tương tác giữa các blockchains riêng lẻ đã được chứng minh là một thách thức đối với ngành công nghiệp blockchain, trong khi mô hình phát triển mã nguồn mở có cơ chế phần thưởng không công bằng giữa các nhà phát triển trên nền tảng của nó.

T3rn là một nền tảng lưu trữ hợp đồng thông minh (smart contract hosting platform ) cung cấp giải pháp sáng tạo cho các smart contract có thể tương tác với nhau, được thực thi qua hai giải pháp Gateway và Circuit. Giao thức không chỉ có thể hoạt động như một cầu nối giữa hai blockchain độc lập mà còn có thể cho phép các chain thực thi qua một vài blockchain, trong khi các cơ chế  Fail-Safe được tích hợp sẵn, đảm bảo bất kỳ giao dịch tương tác thất bại nào đều có thể được hoàn lại trên tất cả các blockchain trong một giao dịch multi-chain, do đó đảm bảo quá trình thực thi thành công.

Các hợp đồng thông minh được lưu trữ trên nền tảng T3rn có thể được sử dụng bởi bất kỳ ai, trong khi các nhà phát triển đóng góp cho những hợp đồng thông minh tới kho lưu trữ mã nguồn mở có thể chọn nhận thù lao bất cứ lúc nào khi mã code của họ thực thi. Điều này mang lại một cái nhìn mới về sự phát triển mã nguồn mở với cơ chế phần thưởng xứng đáng cho các nhà phát triển dựa trên tần suất đóng góp của họ được sử dụng.

T3rn tạo điều kiện cho sự hợp tác giữa các dự án blockchain và mở đường cho một cách công bằng hơn cho các nhà phát triển.

Đặc điểm nổi bậc của T3rn

Khả năng tương tác (Interoperable)

Multi-chain được thực hiện dễ dàng

T3rn đã được phát triển để làm cho khả năng tương tác các blockchain một cách đơn giản và dễ tiếp cận. Dự án sẽ triển khai những hợp đồng thông minh có thể thực thi trên nhiều blockchain khác nhau. 

T3rn tương thích với nhiều ngôn ngữ lập trình viết hợp đồng thông minh như Solidity, ink!, WebAssembly. Dự án đã được định hình xung quanh các giá trị như khả năng tương tác phải dễ dàng, dễ tiếp cận.

Cầu nối với tương lai

Nhờ kiến trúc linh hoạt, T3rn không bị giới hạn trong việc tích hợp các blockchain nào. Các hợp đồng thông minh được tải lên nền tảng T3rn không cần phải viết lại, không cần di chuyển mạng

Gateway

Gateway là một điểm truy cập vào T3rn, kết nối các blockchains và cho phép thực thi tương tác. Gateway gồm: 

  • Extrinsic programmable
  • Intrinsic programmable
  • Transaction-only)

Ví dụ: transaction-only Gateway được tạo ra để cho phép T3rn hoạt động với các blockchain thiếu hợp đồng thông minh, chẳng hạn như Bitcoin. Các hợp đồng thông minh được lưu trữ trên T3rn được tách ra khỏi dữ liệu của chúng (mã nhị phân). Các Gateway lưu trữ và thực thi các tệp nhị phân này, giữ lại kết quả thực thi cho đến khi tín hiệu ‘cam kết’ cuối cùng được đưa ra.

Circuit

Khi một hợp đồng thông minh được thực thi trên một Gateway, các validator trên Circuit sẽ thực hiện lại mọi bước thực thi được thực hiện trên Gateway đó, so sánh và xác nhận kết quả để đảm bảo mỗi lần đều thực thi thành công và đúng các. Circuit cung cấp hoạt động như một đầu nối của các bộ phận quan trọng trong toàn bộ sản phẩm T3rn và hoạt động như một bộ ngắt circuit, nếu một giao dịch tương tác được thực thi không đúng cách.

Fail-Safe

Bảo hiểm giao dịch

T3rn đảm bảo rằng tiền của người dùng không bao giờ gặp rủi ro trong một giao dịch multi-chain. Validator là một phần quan trọng của hệ sinh thái T3rn. Để đảm bảo hành vi trung thực, validator phải luôn staking gấp đôi giá trị của giao dịch mà họ đang phê duyệt.

Nếu được chứng minh rằng validator đã hành động không trung thực, người dùng sẽ nhận được số tiền stake của Validator có giá trị bằng hai lần giá trị giao dịch của họ, trừ đi phần thưởng 10% cho cá nhân đã báo cáo hành vi độc hại.

Ba giai đoạn thực thi

Giải pháp đặc biệt của T3rn có thể giải quyết thách thức việc thực thi multi-chain phải luôn được đảm bảo tuyệt đối.

Các hợp đồng thông minh được tải lên T3rn được tạo ra có thể kết hợp với nhau, nghĩa là chúng được tách ra khỏi dữ liệu và được lưu trữ trên T3rn Gateway. Việc thực thi tương tác có thể được chia thành ba giai đoạn chính: thực thi (execute), hoàn nguyên (revert) và cam kết (commit). Điều này đảm bảo rằng một giao dịch multi-chain luôn có thể được đảo ngược cho đến khi tín hiệu “cam kết-commit” cuối cùng được đưa ra. Kết quả của việc thực thi trên từ Gateway được kiểm tra double check với kết quả trên Circuit trước khi được xác nhận bởi validators.

Composability

Kho lưu trữ hợp đồng thông minh

Nền tảng T3rn cung cấp một kho lưu trữ hợp đồng thông minh, cung cấp một cách tiếp cận mới để phát triển mã nguồn mở, một cách tiếp cận được thiết kế để thưởng cho những người tham gia.

Hiện tại, các nhà phát triển đóng góp vào kho mã nguồn mở không tham gia vào thành công kinh tế của các dự án mà họ hỗ trợ, những người hưởng lợi chính của việc phát triển mã nguồn mở là những người sáng lập dự án hoặc thợ đào tiền điện tử, đó là một mô hình thiếu sót.

Trên nền tảng T3rn, các nhà phát triển có thể chọn nhận thù lao bất cứ khi nào hợp đồng thông minh mà họ phát triển được thực thi. Các hợp đồng thông minh được thực thi trên nền tảng T3rn cũng được lưu trữ trong kho lưu trữ và có sẵn cho người dùng.

Mục tiêu của nền tảng T3rn là dân chủ hóa việc triển khai hợp đồng thông minh thông qua một hệ sinh thái do cộng đồng điều khiển, giúp cho mọi người có thể dễ dàng truy cập các hợp đồng thông minh, đồng thời bắt đầu một sự thay đổi về cách có thể cải thiện sự phát triển nguồn mở.

T3rn tồn tại để tạo điều kiện hợp tác theo cách mang lại lợi ích cho tất cả mọi người, giữa các dự án blockchain hoặc các nhà phát triển cá nhân.

Thành phần tham gia mạng lưới

Requesters

Requester tạo, ký và gửi các giao dịch có thể tương tác, trực tiếp đến Circuit hoặc gửi nó qua Gateway.

Relayers

Quan sát những thay đổi trong các blockchain liên quan đến một quá trình thực thi có thể tương tác và cung cấp bằng chứng về việc thực thi đúng cho Circuit.

Nominators

Nominator có thể stake TRN token cho validator và chia sẻ lợi ích của Validator.

Collators

Collators tạo ra các khối ứng cử để chuyển cho validator để xác minh và cả phần thưởng khối cho các dịch vụ của họ được thanh toán bằng TRN token, theo kiến trúc Polkadot. Collators cũng có quyền cắt giảm token đã được stake của những validator nếu có hành vi không trung thực.

Validators

Validators đóng vai trò như là người quản lý thực thi trên mạng T3rn, staking TRN token và thu thập phần thưởng khi thực thi các giao dịch.

Fishermen

Quan sát và báo cáo bất kỳ hành vi sai trái nào từ phía validator, nhận 10% phần thưởng cho bất kỳ giao dịch gian lận nào mà họ đã ngăn chặn.

T3rn token

Token use-case

Phí thực thi cross-chain

TRN sẽ được sử dụng để làm phí các giao dịch cross-chain và cũng là một phương tiện trao đổi chung cho các giao dịch có thể tương tác.

Network incentives

Cộng đồng T3rn có thể kiếm được token bằng cách stake token của họ hoặc cung cấp thanh khoản cho mạng lưới.

Kho lưu trữ mã nguồn mở (Open-source repository)

Các nhà phát triển đóng góp hợp đồng thông minh vào kho lưu trữ mã nguồn mở T3rn để người khác sử dụng có thể chọn được thanh toán bằng TRN token mỗi khi mã code của họ được triển khai, cung cấp mô hình mã nguồn mở công bằng hơn được cung cấp bởi TRN token.

Governance

TRN token holders sẽ có thể bỏ phiếu về các vấn đề quan trọng như nâng cấp mạng và các phát triển trong tương lai.

Tokennomics: Updating

T3rn Team

Maciej Baj (CTO)

Maciej Baj có bằng Master trường Đaị học và Công nghệ Wrolaw. Ông từng là kỹ sư phần mềm tại Nokia và gần đây nắm giữ nhiều chức vụ cao trong dự án Lisk Coin 

Jacob Kowalewski (Chief Strategy Officer)

Jacob Kowalewski trước đây từng làm trưởng nhóm kinh doanh trong dự án Lisk Coin

Đối Tác

Đối tác  phát triển ban đầu của T3rn được thực hiện thông qua Web3 Foundation. Tổ chức đã cung cấp một khoản tài trợ cho nhóm để chứng minh T3rn có thể cung cấp  một giải pháp khả thi cho vấn đề thực thi hợp đồng thông minh chuỗi chéo. Khoản tài trợ kéo dài bốn mốc quan trọng khác nhau và kết thúc với việc nhóm cung cấp bằng chứng đầy đủ về khái niệm cho Web3 Foundation, chứng minh rằng T3rn là một giải pháp cho vấn đề lâu dài về khả năng tương tác của blockchain. T3rn cũng tự hào  là một thành viên của Substrate Builders Program, một sáng kiến của Parity nhằm hỗ trợ các dự án triển vọng nhất xây dựng với Substrate. T3rn hợp tác chặt chẽ với các dự án tốt nhất trong hệ sinh thái Polkadot để đưa sản phẩm của họ ra ngoài Polkadot, thông qua giải pháp độc đáo của T3rns để thực thi cross-chain và cộng tác không tin cậy.

Backers

T3rn đã nhận được 1.35 triệu Đô trong vòng gọi vốn seed với những backer tên tuổi như Polychain Capital, IOSG Ventures, Digital Finance Group.

RoadMap

Q4-2020: Gateway (đã hoàn thành)

Built trên Substrate, Gateway có thể được tích hợp để cung cấp khả năng thực thi hợp đồng thông minh có thể đảo ngược bằng cách sử dụng Escrow Accounts và cung cấp bằng chứng cần thiết cho việc thực hiện, lưu trữ và chuyển giao.

Q4-2020: Gateway (đang phát triển)

Circle triển khai các tính năng giao thức được nêu trong whitepaper và hoạt động trên semi-decentralised PoA. Điều này cho phép xây dựng các giải pháp với t3rn khi kho lưu trữ trên chuỗi và lưu trữ cơ bản của nó được triển khai.

Q1 2022: Polkadot Parachain (kế hoạch)

Circle hoạt động trên các cơ sở PoS phi tập trung – các thành viên cộng đồng có thể đóng vai trò tích cực như là các validators và đơn vị thực thi, T3rn sau đó sẽ sẵn sàng trở thành Polkadot Parachain.

Tổng kết

T3rn sẽ hoạt động như một parachain trên mạng Polkadot. Vấn đề bảo mật được cung cấp bởi Polkadot điều sẽ giúp cho T3rn không là một điểm yếu tiềm ẩn hoặc là vectơ tấn công trong quá trình giao dịch tương tác giữa các blockchains, đồng thời cung cấp độ sự ổn định mạng. T3rn sẽ là một trong những dự án mang lại khả năng tương tác cho blockchain, bắt đầu với hệ sinh thái nơi T3rn sẽ hoạt động Polkadot.

Để biết thêm thông tin về dự án, mọi người có thể truy cập qua các kênh bên dưới:

Website: https://www.t3rn.io/

Twitter: https://twitter.com/t3rn_io

Telegram: https://t.me/T3RN_official

Bài viết mới nhất

Sự Bùng Nổ Của Thời Đại Multi-Chain

Thời đại Multi-Chain đang đến với một loạt ứng dụng mới hứa hẹn tận dụng sức mạnh của web3 mà không bị giới hạn...

Agoric: Sử dụng Orchestration với 5 thiết kế ứng dụng đa chuỗi.

Đối với Orchestration, Five Multi-Chain App Designs - 5 Thiết Kế Ứng Dụng Đa Chuỗi, là một khái niệm quan trọng. Agoric sắp ra...

Tầm nhìn về Liquid Staking và Restaking của Persistence One.

Tầm nhìn của chúng tôi về Liquid Staking và Restaking là xem xét sự phát triển và ứng dụng của công nghệ blockchain trong...

Chuyển đổi an ninh của Bitcoin sang Persistence One.

Persistence One hợp tác với Babylon để mở khóa tiềm năng của 21 triệu BTC nhằm bảo vệ hệ sinh thái Liquid Staking và...