Đánh giá tổng quan dự án Vega Protocol

0
305

Vega là gì?

Vega là một giao thức proof-of-stake để tạo ra hoặc giao dịch các sản phẩm tài chính có ký quỹ (margin) hoàn toàn tự động trên mạng phi tập trung. Vega giúp giao dịch ký quỹ hoàn toàn tự động và tất cả những ai sử dụng nó đều góp phần xây dựng thị trường phi tập trung. Giao thức có các biện pháp kích thích thanh khoản tích hợp để phù hợp với các nhà giao dịch và nhà tạo lập thị trường trên bất kỳ sản phẩm tài chính nào, giải quyết vấn đề thu hút và phân bổ các nguồn lực tạo ra thị trường.

Vega sẽ kết nối với nhiều loại blockchain khác nhau, cho phép người dùng lựa chọn tài sản kỹ thuật số mà họ muốn sử dụng làm tài sản thế chấp, bao gồm Bitcoin, Ethereum, các token ERC-20, stablecoin và hơn thế nữa. Bất kỳ người dùng nào cũng có khả năng tạo và triển khai thị trường một cách tự do bằng cách sử dụng một loạt các tính năng của sản phẩm.

Phái sinh phi tập trung

Vega cung cấp các tính năng giao dịch phái sinh độc đáo cho người dùng trong hệ sinh thái DeFi và Web 3. Vega cho phép bất kỳ ai giao dịch các sản phẩm phái sinh phi tập trung một cách an toàn, và tự bảo mật. Với Vega, toàn bộ nền tảng giao dịch được phi tập trung hóa hoàn toàn, cho phép bất kỳ người dùng nào có thể tạo thị trường một cách tự do. Thông qua tính phi tập trung của nó,mọi người dùng trên toàn cầu đều có khả năng tiếp cận.

Vega cung cấp quyền truy cập theo thời gian thực vào dữ liệu thị trường hoàn toàn miễn phí, mang lại sự minh bạch trên toàn các thị trường. Ngoài việc Vega cải thiện trải nghiệm giao dịch hiện có, đội ngũ Vega hy vọng sự đổi mới của giao dịch tự do và tạo lập thị trường sẽ thúc đẩy một làn sóng đổi mới mới trên thị trường.

Giao dịch trên Vega

Vì việc tạo thị trường trên Vega là một quá trình hoàn toàn phi tập trung, nên có một số kiểm tra và cân bằng nội bộ được áp dụng. Để tạo lập được thị trường , một cuộc bỏ phiếu quản trị cộng đồng cần phải được thông qua và đảm bảo đủ thanh khoản từ các nhà tạo lập thị trường.

Thị trường trên Vega rất công bằng, có nghĩa là vì mọi thứ đều được thực thi minh bạch trên blockchain, nên tất cả các hành động đều có thể được quan sát và mọi người đều tuân thủ một bộ quy tắc chung. Vega được xây dựng bằng cách sử dụng sổ cái phân quyền các giao dịch, cùng với giao diện giao dịch chuyên nghiệp và API.

Vì việc tạo lập thị trường là một quá trình phi tập trung và tự dotrên Vega, nên việc trở thành nhà tạo lập thị trường cũng vậy. Để duy trì việc tạo ra thị trường, các nhà tạo lập thị trường sẽ rất quan trọng đối với khía cạnh thanh khoản của chức năng giao dịch trên giao thức. Các nhà tạo lập thị trường nhận được một khoản phí giao dịch biến đổi (dynamic fee) để cung cấp thanh khoản cho thị trường dựa trên quy mô thị trường.

Token Vega

Token VEGA sẽ được sử dụng để stake và quản trị. Vega nói chung là một mạng phi tập trung và cộng đồng sẽ quản lý nó để giúp đưa ra các quyết định giao thức quan trọng. Mã thông báo VEGA có thể được stake và ủy quyền ngay cả khi bị khóa, cho phép mọi thành viên của cộng đồng VEGA tham gia vào mạng lưới sớm.

Một số cách mà cộng đồng có thể sử dụng mã thông báo VEGA là ủy quyền cho người xác nhận, đề xuất và bỏ phiếu về các đề xuất thị trường mới, đồng thời đề xuất và biểu quyết về các thay đổi quản trị sẽ giúp định hướng quỹ đạo chung của mạng.

Staking Vega

Holder Vega khi ủy quyền cho validator sẽ được thưởng theo một số cách. Người ủy quyền được thưởng từ phí cơ sở hạ tầng, một khoản phí do holder quyết định thông qua quản trị trên chuỗi. Một cách khác để nhận thưởng đó là thông qua kho bạc on-chain, cũng sẽ được phân phối thông qua các quy trình quản trị. Ban đầu, khi Vega còn mới và đang phát triển, có khả năng sẽ trả thưởng đáng kể VEGA để thu hút người dùng. Trong tương lai, khi mạng lớn mạnh, dự kiến rằng các ưu đãi trong hệ thống sẽ tiếp quản và cung cấp phần thưởng cho một cách bền vững hơn .

Khi ra mắt, Vega sẽ có một kho bạc on-chain cho phép giao thức và cộng đồng phân bổ vốn cho hoạt động khai thác thương mại, khai thác thanh khoản, tạo lập thị trường và các biện pháp kích thích khác thông qua quản trị. Bạn có thể tìm hiểu thêm về token Vega tại đây và cách để trở thành Vega validator tại đây

Tokenomics của Vega

Vega là một token ERC-20, có tổng cung cứng là 64,999,723 tokens, và được phân bổ như sau:

  • Seed round and early backers: 26.5% (~17M) ( Unlock 15% sau ngày 5 tháng 11 năm 2021)
  • Strategic round: 11% (~7.2M) (Unlock 15% sau ngày 5 tháng 11 năm 2021)
  • Team (tranche 1): 6.5% (~4.2M) (Vesting 9 tháng bắt đầu từ 5 tháng 3 năm 2022)
  • Team (tranche 2): 23% (~15M) (Vesting 12 tháng bắt đầu từ 5 tháng 6 năm 2022)
  • Coinlist sale: 7.5% (~5M)
  • Community bounties and grants: 5% (~3M)
  • On-chain incentives: 9% (~6M)
  • Project treasury: 11.5% (~7.5M)

Investor của Vega

Vega sở hữu dàn Backer khá khủng, bao gồm những cái tên lớn như Coinbase Ventures, Mona El Isa (founder của Melonport, cựu phó chủ tịch Goldman Sachs),DeFi Alliance Và High Naut Capital

Vega’s investors

$Vega đang được giao dịch vói giá 14,61$ tại thời điểm viết bài, thấp hơn so với giá 15$ Option 3 sale trên Coinlist, giá option 2 là 10$ và option 1 là 5$.

Leave a Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here