ETF hype có thể gây ra sự thiếu cung cấp Bitcoin

Nhà sáng lập của Decimal Digital, Henry Robinson, đã dự đoán rằng sự tăng cường quyền đầu tư vào các quỹ ETF Bitcoin trên thị trường có thể gây ra tình trạng thiếu cung cấp Bitcoin.

Trong một bình luận độc quyền gửi tới crypto.news, Henry Robinson, nhà sáng lập của Decimal Digital, đã nhấn mạnh rằng các quỹ ETF Bitcoin đang định hình một “trò chơi thay đổi quy tắc,” và chúng có tiềm năng cách mạng hóa ngành công nghiệp bằng cách tạo ra những cơ hội đầu tư chưa từng xuất hiện trước đây. Ông dự đoán rằng các công cụ tài chính này sẽ thu hút một lượng đầu tư đáng kể từ các lĩnh vực đa dạng như quỹ hưu trí, quỹ quyền sở hữu, công ty bảo hiểm, quỹ dự trữ quốc gia và các quỹ tin cậy.

Robinson đã lưu ý rằng thông tin từ ông đến sau quyết định của U.S. SEC về một số quỹ Bitcoin ETFs, đã gây ra sự phấn khích lớn trong giao dịch, với báo cáo cho thấy có tới  $500 triệu đô la được giao dịch trong 20 phút đầu tiên.

Tuy nhiên, ông cũng đã đưa ra một quan điểm cảnh báo về khả năng thiếu cung cấp Bitcoin để đáp ứng nhu cầu tăng cao. Ông nêu lên tiềm năng “sự thiếu cung cấp Bitcoin” đang nổi lên trên tầm ngắm, và điều này có thể gây ra biến động giá mạnh mẽ trong tương lai.

Hơn nữa, Henry Robinson đã đặt ra thách thức về giá trị thực sự của các quỹ ETF, cho rằng chúng không đem lại lợi ích đáng kể so với việc tự lưu trữ Bitcoin, đặc biệt là đối với những người đầu tư dài hạn. Ông dự đoán rằng sự giảm giá trị trong thời gian dài do các khoản phí, có thể kéo dài trong nhiều năm, có thể làm giảm sự hấp dẫn của các quỹ ETF khi Bitcoin được chấp nhận rộng rãi và việc tự lưu trữ trở nên phổ biến trong các tổ chức.

Sau thông báo lịch sử từ SEC vào ngày hôm qua, giá của Bitcoin đã tăng lên đến mức 49,000 đô la Mỹ lần đầu tiên trong gần hai năm. Tuy nhiên, giá nhanh chóng giảm xuống khu vực 46,000 đô la Mỹ, phản ánh sự lo ngại của Henry Robinson về khả năng “thiếu cung cấp Bitcoin” có thể xảy ra.

Bài viết mới nhất

Người sáng lập của SlowMist ‘Mr Cos’ chia sẻ quan điểm chuyên môn về bảo mật trong việc sử dụng chữ ký ví.

Người sáng lập của SlowMist, Yu Xian, đã chia sẻ những quan điểm quý giá về việc nhận biết tính bảo mật của chữ...

SEC ‘Crypto Mum’ Hester Peirce: Không có sự rõ ràng về quy định cho phép gian lận phát triển mạnh mẽ.

Hester Peirce, còn được gọi là "Crypto Mum" của SEC đã đề cập đến việc cần phải có sự rõ ràng trong việc quy...

Indonesia đang xem xét việc giảm thuế đối với tiền điện tử.

Indonesia hiện đang xem xét việc giảm thuế đối với tiền điện tử. Cụ thể, Cơ quan Giám sát Giao dịch Hợp đồng Tương...

BIS đã đưa ra các khuyến nghị mới về quy định của stablecoin trên phạm vi toàn cầu.

Ngân hàng Quốc tế Settlement (BIS) đã đưa ra một chuỗi các khuyến nghị nhằm thiết lập quy định về stablecoin trên phạm vi...