Hợp đồng Futures và giao dịch Futures là gì?

0
450

Hợp đồng Futures (Futures contracts) là hợp đồng phái sinh để mua hoặc bán số lượng cụ thể của một loại hàng hóa hoặc công cụ tài chính ở một mức giá xác định với việc giao hàng được ấn định vào một thời điểm xác định trong tương lai.Futures exchange (giao dịch Futures) hoặc futures market là một sàn giao dịch tài chính trung tâm nơi mọi người có thể giao dịch các hợp đồng tương lai tiêu chuẩn do sàn giao dịch xác định.

Giao dịch Futures cung cấp địa điểm giao dịch vật lý hoặc điện tử, chi tiết hợp đồng được tiêu chuẩn hóa, dữ liệu thị trường và giá cả, trung tâm thanh toán bù trừ, tự điều chỉnh sàn giao dịch, cơ chế ký quỹ, thủ tục thanh toán, thời gian giao hàng, thủ tục giao hàng và các dịch vụ khác để thúc đẩy giao dịch hợp đồng tương lai.

Futures exchanges có thể được tổ chức dưới dạng các tổ chức phi lợi nhuận do thành viên sở hữu hoặc dưới dạng các tổ chức vì lợi nhuận.

Giao dịch Futures là gì?

Là một thị trường nơi mua và bán nhiều loại hàng hóa tương lai, chỉ số (index) và quyền chọn đối với hợp đồng Futures. Những người được phép truy cập vào sàn giao dịch là các nhà môi giới (brokers) và thương nhân thương mại (commercial traders) là thành viên của sàn giao dịch.

Các thành viên cần phải được đăng ký với National Futures Association(NFA) và Commodity Futures Trading Commission(CFTC).

Các cá nhân muốn giao dịch hợp đồng Futures cũng phải làm như vậy bằng cách thiết lập một tài khoản với một broker đã đăng ký. Giao dịch Futures cũng cung cấp các chức năng bù trừ và thanh toán.

  • Giao dịch Futures cho phép những người muốn giao dịch hàng hóa có thể nhanh chóng tìm thấy nhau và giao dịch an toàn.
  • Quyền truy cập vào sàn giao dịch chỉ dành cho các công ty thành viên và cá nhân.
  • Các cá nhân muốn giao dịch phải thông qua một công ty môi giới là thành viên của sàn giao dịch.
  • Các sàn giao dịch cũng cung cấp dịch vụ thanh toán bù trừ.

Giao dịch Futures hoạt động như thế nào?

Chức năng của sàn giao dịch Futures là chuẩn hóa và thúc đẩy giao dịch tương lai cho càng nhiều người tham gia càng tốt. Các cơ chế khuyến khích dành cho những người điều hành sàn giao dịch gần như dựa trên khối lượng và giá trị đồng đô la của những gì được giao dịch—càng nhiều càng tốt.

Điều đó có nghĩa là họ làm việc để thu hút càng nhiều Participants thực hiện càng nhiều giao dịch càng tốt. Điều này đã dẫn đến nhiều đổi mới trong những năm gần đây, thúc đẩy sự tham gia ngày càng tăng thông qua các mạng điện tử.

Hợp đồng Futures được giao dịch trên sàn giao dịch Futures cho phép seller cơ sở chắc chắn về mức giá mà họ sẽ nhận được cho sản phẩm của mình trên thị trường. Đồng thời, việc trao đổi sẽ cho phép consumers và buyers sự hiểu biết về những hàng hóa đó để chắc chắn về mức giá mà họ sẽ trả, vào một thời điểm xác định trong tương lai.
Để khuyến khích càng nhiều người tham gia và tính thanh khoản càng tốt, các hợp đồng giao dịch trên sàn giao dịch có quy mô tiêu chuẩn, ngày hết hạn và đối với quyền chọn, giá thực hiện.

Tiêu chuẩn hóa này trái ngược với các hợp đồng over-the-counter (OTC), trong đó người mua và người bán đồng ý với các điều khoản đặt trước.

Giao dịch Futures cũng cung cấp thông tin về giá cả, được phổ biến bởi các công ty cung cấp thông tin. Chia sẻ thông tin cho phép minh bạch trong các hoạt động và công bằng cho tất cả mọi người. Thông tin về giá, bao gồm giá, giá thầu và ưu đãi, có sẵn cho tất cả các tổ chức và cá nhân quan tâm như nhau, bất kể quy mô của họ.

Một khía cạnh rất quan trọng khác của Futures Exchange là nó cung cấp dịch vụ thanh toán bù trừ.

Trong khi các công ty khác nhau cung cấp dịch vụ thanh toán bù trừ, sàn giao dịch tiêu chuẩn hóa các khoản phí và hiệu suất của dịch vụ đó. Các dịch vụ thanh toán bù trừ đảm bảo rằng những participants không phải lo lắng về rủi ro đối tác thương mại của họ không thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng của họ.

Điều đó làm cho giao dịch trở thành một đề xuất rất đơn giản đối với các nhà đầu cơ ngắn hạn và khiến họ quan tâm đến việc tham gia vào thị trường kỳ hạn.

Hợp đồng Futures là gì?

Là một thỏa thuận pháp lý để mua hoặc bán một tài sản hàng hóa cụ thể hoặc dạng chứng khoán ở một mức giá định trước tại một thời điểm xác định trong tương lai. Hợp đồng Futures được tiêu chuẩn hóa về chất lượng và số lượng để tạo thuận lợi cho giao dịch trên sàn giao dịch Futures.

Người mua hợp đồng Futures đang thực hiện nghĩa vụ mua và nhận tài sản cơ sở khi hợp đồng Futures đáo hạn. Người bán hợp đồng Futures đang thực hiện nghĩa vụ cung cấp và giao tài sản cơ bản vào ngày hết hạn.

  • Hợp đồng Futures là các công cụ tài chính bắt buộc người mua phải mua một số tài sản cơ sở (hoặc người bán phải bán tài sản đó) với giá và ngày xác định trước trong tương lai.
  • Nó cho phép nhà đầu tư suy đoán về hướng của chứng khoán, hàng hóa hoặc công cụ tài chính, dài hạn hoặc ngắn hạn, bằng cách sử dụng đòn bẩy.
  • Hợp đồng Futures cũng thường được sử dụng để phòng ngừa biến động giá của tài sản cơ sở nhằm giúp ngăn ngừa tổn thất do thay đổi giá bất lợi.
  • Có những hợp đồng Futures có thể giao dịch đối với hầu hết mọi loại hàng hóa, chẳng hạn như ngũ cốc, gia súc, năng lượng, tiền tệ và thậm chí cả chứng khoán.
  • Tại Hoa Kỳ, hợp đồng này được quy định bởi Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Hợp đồng Futures được tiêu chuẩn hóa, không giống như hợp đồng Forward (hợp đồng kỳ hạn).

Hợp đồng Forwward là các loại thỏa thuận tương tự khóa giá trong tương lai ở hiện tại, nhưng hợp đồng kỳ hạn được giao dịch không cần kê đơn ( over-the-counter – OTC) và có các điều khoản tùy chỉnh được đưa ra giữa các bên đối tác.

Áp dụng hợp đồng Futures:

Hợp đồng Futures được sử dụng bởi hai loại người tham gia vào thị trường:  hedgers and speculators.

Hedgers là gì?

Là người phòng ngừa rủi ro.

Các producer hoặc purchaser ngăn ngừa các rủi ro cho tài sản, phòng hộ hoặc đảm bảo giá mà hàng hóa được bán hoặc mua. Họ sử dụng hợp đồng Futures để đảm bảo rằng họ có người mua và mức giá thỏa đáng, phòng ngừa rủi ro trước mọi thay đổi trên thị trường.

Speculators

Là nhà đầu cơ.

Vì nhiều giá hàng hóa có xu hướng di chuyển theo các mô hình có thể dự đoán được, nên có thể kiếm được lợi nhuận bằng cách giao dịch hợp đồng Futures, ngay cả khi một người không có lợi ích trực tiếp đối với hàng hóa cơ bản. Thương nhân và nhà quản lý quỹ sử dụng hợp đồng này để đặt cược vào giá của tài sản cơ bản.

Ví dụ, một nhà kinh doanh có thể mua ngũ cốc tương lai nếu họ kỳ vọng giá ngũ cốc sẽ tăng trước ngày giao hàng. Bất kỳ thay đổi bất ngờ nào về thời tiết hoặc điều kiện trồng trọt có thể khiến giá tương lai tăng hoặc giảm.

Các loại hợp đồng Futures:

Hợp đồng Futures có thể được sử dụng để định giá cho bất kỳ loại hàng hóa hoặc tài sản nào, miễn là có một thị trường đủ lớn cho nó.

Một số loại hợp đồng Futures được giao dịch thường xuyên nhất được nêu dưới đây:

Agricultural Futures: Đây là những hợp đồng Futures ban đầu có sẵn tại các thị trường như Chicago Mercantile Exchange. Ngoài hợp đồng Futures ngũ cốc, còn có các hợp đồng Futures có thể giao dịch đối với sợi (như bông), gỗ xẻ, sữa, cà phê, đường và thậm chí cả gia súc.
Energy Futures: Chúng cung cấp khả năng tiếp xúc với các sản phẩm nhiên liệu và năng lượng phổ biến nhất, chẳng hạn như dầu thô và khí đốt tự nhiên.
Metal Futures: Các hợp đồng này giao dịch kim loại công nghiệp, chẳng hạn như vàng, thép và đồng.
Currency Futures: Loại hợp đồng này cung cấp khả năng tiếp xúc với những thay đổi về tỷ giá hối đoái và lãi suất của các loại tiền tệ quốc gia khác nhau.
Financial Futures: Các hợp đồng giao dịch theo giá trị tương lai của chứng khoán hoặc chỉ số. Ví dụ: có hợp đồng Futures cho chỉ số S&P 500 và Nasdaq. Ngoài ra còn có hợp đồng Futures cho các sản phẩm nợ, chẳng hạn như trái phiếu kho bạc.

Futures Contract và Forward Contract

Hai loại hợp đồng này được đánh giá là tương tự nhau, trong đó buyer và seller đồng ý đặt giá và số lượng sản phẩm để giao vào một ngày sau đó. Cả hai loại hợp đồng đều có thể được sử dụng để đầu cơ, cũng như bảo hiểm rủi ro.

Tuy nhiên, cũng có những khác biệt quan trọng. Mặc dù Futures Contract là một thỏa thuận được tiêu chuẩn hóa có thể được giao dịch trên sàn giao dịch, nhưng Forward Contract chỉ đơn giản là một thỏa thuận riêng tư giữa buyer và seller. Có thể giao dịch kỳ hạn trên thị trường OTC, nhưng các nhà đầu tư nhỏ lẻ ít được quản lý hơn và ít tiếp cận hơn. Điều này có nghĩa là cũng có nhiều cơ hội hơn để điều chỉnh hợp đồng kỳ hạn theo nhu cầu của buyer và seller.

Cơ chế của Future Contract

Hãy tưởng tượng một nhà sản xuất dầu có kế hoạch sản xuất một triệu thùng dầu trong năm tới. Nó sẽ sẵn sàng để giao hàng trong 12 tháng. Giả sử giá hiện tại là $75 một thùng. Nhà sản xuất có thể sản xuất dầu và sau đó bán nó với giá thị trường hiện tại một năm kể từ ngày hôm nay.

Với sự biến động của giá dầu, giá thị trường tại thời điểm đó có thể rất khác so với giá hiện tại. Nếu nhà sản xuất dầu nghĩ rằng dầu sẽ cao hơn trong một năm, họ có thể chọn không chốt giá ngay bây giờ. Tuy nhiên, nếu họ nghĩ rằng 75 đô la là một mức giá tốt, họ có thể chốt một mức giá bán được đảm bảo bằng cách ký kết Future Contract.

Một mô hình toán học được sử dụng để định giá các Future Contract, có tính đến giá giao ngay hiện tại, tỷ lệ hoàn vốn phi rủi ro, thời gian đáo hạn, chi phí lưu trữ, cổ tức, tỷ suất cổ tức và tỷ suất thuận lợi.

Giả sử rằng các hợp đồng Futures dầu một năm có giá 78 đô la một thùng. Khi ký kết hợp đồng này, trong một năm, nhà sản xuất có nghĩa vụ giao một triệu thùng dầu và được đảm bảo nhận được 78 triệu đô la. Giá 78 đô la một thùng được nhận bất kể giá thị trường giao ngay tại thời điểm đó là bao nhiêu.

Hợp đồng được tiêu chuẩn hóa. Ví dụ: một hợp đồng dầu trên Chicago Mercantile Exchange (CME) là 1.000 thùng dầu.
Do đó, nếu ai đó muốn chốt giá (bán hoặc mua) trên 100.000 thùng dầu, họ sẽ cần mua/bán 100 hợp đồng. Để chốt giá trên một triệu thùng dầu/họ sẽ cần mua/bán 1.000 hợp đồng.

Các thị trường tương lai được quy định bởi Commodity Futures Trading Commission  (CFTC). CFTC là một cơ quan liên bang do Quốc hội thành lập vào năm 1974 để đảm bảo tính toàn vẹn của việc định giá thị trường tương lai, bao gồm ngăn chặn các hành vi giao dịch lạm dụng, gian lận và điều tiết các công ty môi giới tham gia giao dịch tương lai.

Giao dịch Futures Contracts

Các nhà giao dịch bán lẻ và nhà quản lý danh mục đầu tư không quan tâm đến việc giao hoặc nhận tài sản cơ sở. Một thương nhân bán lẻ ít có nhu cầu nhận 1.000 thùng dầu, nhưng họ có thể quan tâm đến việc thu lợi nhuận từ biến động giá dầu.

Futures Contracts có thể được giao dịch hoàn toàn vì lợi nhuận, miễn là giao dịch được đóng trước khi hết hạn.

Nhiều hợp đồng Futures hết hạn vào ngày thứ sáu của tháng, nhưng các hợp đồng khác nhau, vì vậy hãy kiểm tra thông số kỹ thuật hợp đồng của bất kỳ và tất cả các hợp đồng trước khi giao dịch chúng.

Ví dụ: hợp đồng tháng 1 và tháng 4 đang giao dịch ở mức 55 đô la. Nếu một thương nhân tin rằng giá dầu sẽ tăng trước khi hợp đồng hết hạn vào tháng Tư, họ có thể mua hợp đồng với giá 55 USD. Điều này mang lại cho họ quyền kiểm soát 1.000 thùng dầu. Tuy nhiên, họ không bắt buộc phải trả 55.000 đô la (55 đô la x 1.000 thùng) cho đặc quyền này. Thay vào đó, nhà môi giới chỉ yêu cầu một khoản thanh toán ký quỹ ban đầu, thường là vài nghìn đô la cho mỗi hợp đồng.

Lãi hoặc lỗ của vị thế dao động trong tài khoản khi giá của hợp đồng Futures thay đổi. Nếu khoản lỗ quá lớn, nhà môi giới sẽ yêu cầu nhà giao dịch gửi thêm tiền để bù lỗ. Đây được gọi là ký quỹ duy trì( maintenance margin).

Lãi hoặc lỗ cuối cùng của giao dịch được ghi nhận khi giao dịch được đóng lại. Trong trường hợp này, nếu người mua bán hợp đồng với giá 60 đô la, thì họ kiếm được 5.000 đô la [($60-$55) x 1.000). Ngoài ra, nếu giá giảm xuống còn 50 đô la và họ đóng vị thế ở đó, họ sẽ mất 5.000 đô la.

Một số câu hỏi

Tại sao nó được gọi là hợp đồng Futures?

Được đặt tên theo thực tế là người mua và người bán hợp đồng đồng ý với mức giá hôm nay đối với một số tài sản hoặc chứng khoán sẽ được giao trong tương lai.

Futures và Forwards có gì khác nhau?

Hai loại hợp đồng này hoạt động theo cùng một cách, nhưng điểm khác biệt chính là Futures được giao dịch trao đổi và có các thông số kỹ thuật hợp đồng được tiêu chuẩn hóa. Các sàn giao dịch này được quản lý chặt chẽ và cung cấp dữ liệu giá cả và hợp đồng minh bạch. Ngược lại, Forwards giao dịch qua quầy (OTC) với các điều khoản và thông số kỹ thuật hợp đồng được tùy chỉnh bởi hai bên liên quan.

Điều gì xảy ra nếu một hợp đồng Futures được giữ cho đến khi nó hết hạn?

Trừ khi vị trí hợp đồng được đóng trước khi hết hạn, người bán khống có nghĩa vụ giao hàng cho người mua, người có nghĩa vụ nhận nó. Tùy thuộc vào hợp đồng, các giá trị trao đổi có thể được thanh toán bằng tiền mặt. Thông thường, nhà giao dịch sẽ chỉ thanh toán hoặc nhận khoản thanh toán bằng tiền mặt tùy thuộc vào việc tài sản cơ sở tăng hay giảm trong thời gian nắm giữ đầu tư. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, hợp đồng Futures sẽ yêu cầu giao hàng thực tế. Trong trường hợp này, nhà đầu tư nắm giữ hợp đồng khi hết hạn sẽ chịu trách nhiệm lưu trữ hàng hóa và sẽ cần trang trải chi phí xử lý vật liệu, lưu trữ vật lý và bảo hiểm.

Ai sẽ là người sử dụng Futures Contracts?

Các nhà đầu cơ có thể sử dụng hợp đồng Futures để đặt cược vào giá tương lai của một số tài sản hoặc chứng khoán. Còn các nhà phòng ngừa rủi ro sử dụng hợp đồng tương lai để khóa giá ngay hôm nay nhằm giảm bớt sự không chắc chắn của thị trường từ bây giờ đến thời điểm hàng hóa được giao hoặc nhận. Các nhà kinh doanh chênh lệch giá giao dịch hợp đồng Futures trong hoặc giữa các thị trường liên quan, tận dụng lợi thế của việc định giá sai lý thuyết có thể tồn tại tạm thời.

Tôi có thể giao dịch hợp đồng Futures như thế nào?

Tùy thuộc vào nhà môi giới và trạng thái tài khoản của bạn với nhà môi giới đó, bạn có thể đủ điều kiện để giao dịch hợp đồng Futures. Bạn sẽ yêu cầu một tài khoản ký quỹ và được chấp thuận để làm như vậy. Các nhà giao dịch đủ tiêu chuẩn ở Hoa Kỳ thường sẽ có khả năng giao dịch hợp đồng tương lai trên các sàn giao dịch khác nhau như the Chicago Mercantile Exchange (CME), ICE Futures U.S. (Intercontinental Exchange), and the CBOE Futures Exchange (CFE).

Tổng kết

Hợp đồng Futures đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động trơn tru của thị trường hàng hóa. Bằng cách cho phép người mua và người bán chốt giá trước, họ cho phép nông dân, thợ mỏ, nhà sản xuất và những người tham gia thị trường khác làm việc mà không phải lo lắng về những thay đổi hàng ngày trên thị trường.

Như vậy, saigontradecoin đã cung cấp thông tin về hai khái niệm Hợp đồng Futures và giao dịch Futures đến bạn đọc, hy vọng nó giúp ích cho các bạn!

Tham gia giao dịch cùng Saigontradecoin tại đây!

Đường link các sàn:

Leave a Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here