Huobi được cấp phép tại Dubai và New Zealand

0
328

Tập đoàn Huobi Global đã nhận được cả Giấy phép đổi mới DIFC ở Dubai và đăng ký trên Sổ đăng ký nhà cung cấp dịch vụ tài chính của New Zealand. Cả hai sự phát triển này đều đại diện cho những cột mốc quan trọng trong sự phát triển tuân thủ của tập đoàn.

Giấy phép Đổi mới DIFC là giấy phép dành cho các công ty công nghệ sáng tạo ở Dubai và cung cấp các lợi ích như tiếp cận hệ sinh thái công nghệ đang phát triển mạnh và đối xử ưu đãi cho nghiên cứu và phát triển công nghệ, hồi hương và thuế.

Việc đăng ký trên Sổ đăng ký nhà cung cấp dịch vụ tài chính của New Zealand (FSPR) thể hiện bước đầu tiên của Tập đoàn Huobi trong việc mở rộng hoạt động kinh doanh giao dịch tiền điện tử trong nước, vì tất cả các sàn giao dịch phải đăng ký trên nền tảng trước khi cung cấp dịch vụ cho người dùng địa phương. Với việc đăng ký, Tập đoàn Huobi sẽ có thể điều hành một sàn giao dịch ngoại tệ và dịch vụ chuyển tiền hoặc giá trị được quy định ở New Zealand, hỗ trợ các dịch vụ giao dịch tiền điện tử OTC.

“Huobi rất coi trọng quy định và tuân thủ trên toàn cầu, và hai giấy phép mới không chỉ đánh dấu các mốc quan trọng cho sự mở rộng toàn cầu của chúng tôi mà còn phản ánh quyết tâm của chúng tôi trong việc cung cấp các dịch vụ an toàn, được quy định và chuyên nghiệp cho nhiều người dùng hơn,” Lily Zhang, SVP và Giám đốc tài chính của Tập đoàn Huobi cho biết.

Là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử sớm nhất cung cấp dịch vụ giao dịch tiền điện tử trên toàn thế giới, Tập đoàn Huobi đã và đang nỗ lực hướng tới sự tăng trưởng phù hợp kể từ năm 2017. Tính đến hôm nay, Tập đoàn Huobi đã nhận được giấy phép cho nhiều dịch vụ liên quan đến tiền điện tử ở một số quốc gia và khu vực khác nhau, bao gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Gibraltar và những nước khác.

“Đáp ứng các yêu cầu và quy định tuân thủ là nền tảng của hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Chỉ dưới tiền đề này, chúng tôi mới có thể phát triển cùng với ngành để đáp ứng nhu cầu thực sự của người dùng và đây sẽ tiếp tục là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi cho các nỗ lực mở rộng toàn cầu của chúng tôi, ” Lily Zhangcho biết thêm.

Leave a Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here