Hướng dẫn tạo ví SOL trên trình duyệt

0
425

Trước khi muốn sử dụng được ví SOL trên trình duyệt ta cần tải Sollet Extension trên cửa hàng của Google.

1. Tạo mới ví SOL

  • Sau khi cài đặt được Sollet Extension vào trình duyệt của bạn thì bạn click vào extension để bắt đầu quá trình tạo ví.
  • Ví sẽ cho bạn một chuỗi các ký tự là mã Key để bạn lưu lại sau này để khôi phục hoặc import vào các thiết bị khác nếu cần. Lưu ý nếu bạn sử dụng là ví chính thì nên cất ở một nơi cẩn thận.

2. Xác nhận lại Key ví

  • Bước tiếp theo này bạn cần sao chep chuỗi ký tự là Key ví lúc đầu đó vào để xác nhận quá trình tạo ví.

3. Tạo mật khẩu cho ví

  • Sau khi tạo mật khẩu xong bạn đã hoàn thành và có ví SOL để connect tới hệ sinh thái của SOL mà sử dụng.

Tìm hiểu thông tin về hệ sinh Thái SOL tại đây: Solana(SOL) vượt mặt XRP như thế nào ?

Leave a Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here