Hypersign Roadmap năm 2023

Tóm tắt nội dung:

Hypersign – Vào đầu năm mới, Hypersign đang chuẩn bị cho các sản phẩm sẽ ra mắt trong năm, bao gồm việc tung ra SDK và Data Vault như là những bước đầu tiên tới mainnet ngay sau đó. Hypersign cũng dự định phát hành các trường hợp sử dụng để nhà phát triển có thể xây dựng các ứng dụng xung quanh cơ sở hạ tầng Hypersign và cũng sẽ tổ chức các chương trình khuyến khích phát triển và trợ giúp cho nhà phát triển. Trong quý 3, sẽ có hỗ trợ Zero-knowledge và trong quý cuối cùng, sẽ có cơ chế tương tác hợp đồng thông minh với các hợp đồng Hypersign!

Trong năm 2023, lộ trình của chúng tôi tập trung vào việc làm cho danh tính phi tập trung dễ dàng truy cập cho cả web2 và web3.

Danh tính rất quan trọng trong hệ sinh thái phi tập trung vì nó cho phép trao đổi dữ liệu và tài sản được bảo mật và xác thực được. Để đạt được khối lượng tài sản quan trọng, chúng ta phải làm việc để giảm bớt lo ngại về gian lận, quyền riêng tư dữ liệu, an ninh và quy định của chính phủ bằng cách đề xuất các giải pháp hỗ trợ yêu cầu của chính phủ và bảo vệ quyền riêng tư của người dùng.

Một trong những lợi ích chính của công nghệ blockchain là khả năng cung cấp một cách phi tập trung và không thể gian lận để thiết lập và xác minh danh tính công khai.

Điều này cho phép tạo ra các danh tính kỹ thuật số chủ quyền tự do, trong đó cá nhân hoàn toàn kiểm soát thông tin cá nhân của họ và có thể chọn chia sẻ nó với người khác. Các giải pháp bảo mật quyền riêng tư như chứng minh không có kiến thức và mã hóa homomorphic ngày càng trở nên quan trọng hơn khi nhiều thông tin cá nhân được lưu trữ trên các mạng blockchain và chính phủ đẩy mạnh quy định hơn. Các nhà lãnh đạo trong ngành như Vitalik Buterin và CZ cũng nhấn mạnh sự quan trọng của quyền riêng tư và danh tính trên blockchain và tiềm năng của công nghệ blockchain để tạo ra một hệ thống xác minh danh tính phi tập trung và công bằng hơn.

Đây là một tài liệu cấp cao đề cập đến từng sản phẩm và thời gian phát hành ước tính tương ứng. Đội ngũ sẽ cập nhật tiến độ của mỗi sản phẩm khi các điều kiện cụ thể được thực hiện: <2023 deliverables>. Bây giờ chúng ta hãy xem các mục tiêu theo quý chúng tôi đặt ra cho năm nay!

Q1 – SDK và Data Vault

Trong Q1, chúng tôi sẽ tập trung vào phát triển các giải pháp để giải quyết những nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp trong lĩnh vực nhận diện phi tập trung (DID). Điều này bao gồm việc ra mắt một bộ công cụ phát triển phần mềm (JS SDK) nhận diện tự chủ và cung cấp một API thông qua Entity Studio Playground. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ ra mắt giai đoạn Alpha của dịch vụ Hypersign EDV của chúng tôi, còn được gọi là Data Vault, để lưu trữ các chứng chỉ xác thực của người dùng. Mục tiêu cuối cùng cho Q1 là đưa vào sử dụng 5-10 dự án để thử nghiệm trên cơ sở hạ tầng Hypersign.

Q2 – Mainnet Atman

Trong Q2, chúng tôi sẽ tập trung vào việc ra mắt mainnet của nền tảng của chúng tôi, được mã hóa tên ATMAN, vào tháng cuối của quý này. Chúng tôi cũng sẽ tập trung vào việc phát triển các trường hợp sử dụng cho các ứng dụng web3, chẳng hạn như bộ sưu tập mã thông báo phi tập trung được xác minh và truy cập vào tổ chức phi tập trung được xác minh. Ngoài ra, chúng tôi sẽ ra mắt Identity Wallet và cập nhật whitepaper của mình. Việc ra mắt ATMAN phụ thuộc vào việc đạt được các mục tiêu Q1 trong thời gian quy định.

Q3 – ZK Module

Trong Q3, chúng tôi sẽ dành một quý để nghiên cứu và triển khai hỗ trợ bằng chứng không dư thừa (ZK) trong SDK SSI của chúng tôi. Điều này bao gồm điều tra các trường hợp sử dụng như KYC trên chuỗi và xác minh ví bảo mật.

Q4 – NFT và Thị trường

Trong Q4, chúng tôi sẽ tập trung vào mở rộng khả năng của cơ sở hạ tầng SSI của chúng tôi thông qua việc sử dụng hợp đồng thông minh. Điều này bao gồm việc phát triển một bộ giải quyết DID chéo chuỗi và các chứng chỉ xác thực trên chuỗi. Ngoài ra, chúng tôi sẽ khám phá các trường hợp sử dụng tiềm năng khác của NFT và xây dựng một thị trường cho các tài sản kỹ thuật số này.

Tóm lại, danh tính là một khía cạnh quan trọng của hệ sinh thái blockchain và SSI. Những giải pháp bảo vệ quyền riêng tư sẽ đóng vai trò quan trọng trong đảm bảo trao đổi thông tin và tài sản an toàn và xác nhận được tính xác thực của chúng. Những suy nghĩ của Vitalik Buterin và CZ Binance về chủ đề này nhấn mạnh tầm quan trọng của quyền riêng tư và danh tính trong công nghệ blockchain và cách nó có thể mở đường cho một hệ thống xác nhận danh tính phân quyền và công bằng hơn.

Tại Hypersign, chúng tôi nhằm đóng góp vào việc áp dụng danh tính tự chủ bằng cách cung cấp cho người dùng một cách thức quản lý danh tính kỹ thuật số an toàn và thân thiện với người dùng. Bằng cách làm cho việc áp dụng SSI dễ dàng hơn cho cá nhân và tổ chức, Hypersign có thể giúp thúc đẩy sự lan rộng của công nghệ này và mở đường cho một hệ thống xác nhận danh tính phân quyền và công bằng hơn.

Cập nhật thêm thông tin về Hypersign tại saigontradecoin hoặc cái kênh social media của nó:

Website | Twitter | Discord | Dev Blog | Medium

Bài viết mới nhất

Sự Bùng Nổ Của Thời Đại Multi-Chain

Thời đại Multi-Chain đang đến với một loạt ứng dụng mới hứa hẹn tận dụng sức mạnh của web3 mà không bị giới hạn...

Agoric: Sử dụng Orchestration với 5 thiết kế ứng dụng đa chuỗi.

Đối với Orchestration, Five Multi-Chain App Designs - 5 Thiết Kế Ứng Dụng Đa Chuỗi, là một khái niệm quan trọng. Agoric sắp ra...

Tầm nhìn về Liquid Staking và Restaking của Persistence One.

Tầm nhìn của chúng tôi về Liquid Staking và Restaking là xem xét sự phát triển và ứng dụng của công nghệ blockchain trong...

Chuyển đổi an ninh của Bitcoin sang Persistence One.

Persistence One hợp tác với Babylon để mở khóa tiềm năng của 21 triệu BTC nhằm bảo vệ hệ sinh thái Liquid Staking và...