IBM đề xuất ý tưởng về việc triển khai tiền Digital Euro.

0
237

IBM đã đề xuất một loạt ý tưởng liên quan đến triển khai tiền Euro kỹ thuật số cho Ủy ban Châu Âu xem xét. Các chuyên gia của công ty đã tập trung vào năm chủ đề cụ thể để giúp thiết kế tiền kỹ thuật số (digital currency)này:

  • Tận dụng hệ thống hiện có và cải tiến tiền Euro kỹ thuật số: IBM đề xuất xây dựng trên cơ sở hệ thống hiện có và cung cấp sự cải tiến cho tiền Euro kỹ thuật số.
  • Mở rộng PSD2 với API tiêu chuẩn: IBM đề xuất mở rộng PSD2 với một giao diện lập trình ứng dụng (API) tiêu chuẩn để hỗ trợ các công ty truyền thống, công ty công nghệ tài chính (FinTechs), và các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba (TPPs).
  • Tăng cường bảo mật giao dịch tiền thấp: IBM đề xuất cung cấp bảo mật mạnh mẽ cho các giao dịch tiền thấp mà không cần nhiều kết nối kỹ thuật.
  • Sổ cái phân phối quản lý trung tâm: IBM đề xuất bao gồm một sổ cái phân phối quản lý trung tâm như một công cụ hỗ trợ cho các quy trình kỹ thuật số, thế giới ảo, và các nền kinh tế token.
  • Thử nghiệm tiền Euro kỹ thuật số: Cuối cùng, IBM đề xuất xây dựng hệ thống tiền Euro kỹ thuật số bằng cách bắt đầu với một phiên bản tiền Euro kỹ thuật số tối thiểu trong một môi trường thử nghiệm cát.

Những ý tưởng này được xem xét để cải thiện triển khai tiền Euro kỹ thuật số và có thể mang lại nhiều lợi ích cho hệ thống tài chính và người dùng.

Phát triển tiền Euro kỹ thuật số

Tiến trình phát triển tiền Euro kỹ thuật số (digital euro) đã thu hút sự quan tâm lớn trong những năm gần đây khi các ngân hàng trung ương trên toàn cầu đang tìm hiểu và khám phá tiềm năng của tiền kỹ thuật số. Trong ngữ cảnh của Liên minh châu Âu, Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đã chủ động tiến hành nghiên cứu và xem xét khả năng triển khai tiền Euro kỹ thuật số.

ECB đã khởi động một cuộc khảo sát công khai để thu thập ý kiến về ý tưởng về tiền Euro kỹ thuật số, và phản hồi từ cộng đồng rất tích cực, với 80% người tham gia bày tỏ sự ủng hộ đối với tiền kỹ thuật số. Phản hồi này đã thúc đẩy việc tiếp tục khám phá và phát triển liên quan đến tiền Euro kỹ thuật số.

Eurogroup, gồm các bộ trưởng tài chính của các quốc gia sử dụng đồng Euro, đã tham gia chặt chẽ vào cuộc thảo luận và quá trình đưa ra quyết định liên quan đến tiền Euro kỹ thuật số.

Họ đã xác nhận sự ủng hộ của họ cho việc nghiên cứu và phát triển về tiền kỹ thuật số, và nhận thấy rằng các quyết định chính trị sẽ cần thiết để định rõ các tính năng thiết kế và ứng dụng cụ thể của nó.

ECB đã công bố báo cáo về tiến trình phát triển tiền Euro kỹ thuật số, trình bày các phương pháp tiếp cận và tùy chọn phân phối khác nhau. Kế hoạch ban đầu là làm cho tiền Euro kỹ thuật số sẵn sàng sử dụng cho cư dân khu vực đồng Euro, chính phủ và các nhà buôn bán. Ngay cả những người không cư trú tại khu vực đồng Euro cũng có thể truy cập nó nếu họ có tài khoản với một nhà cung cấp dịch vụ thanh toán có trụ sở tại khu vực đồng Euro. Báo cáo cũng nêu rõ khả năng mở rộng quyền truy cập đối với người tiêu dùng từ một số quốc gia thứ ba được lựa chọn và khả năng tích hợp với các tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương khác.

Leave a Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here