Juno Network và tương lai Multiverse

Interchain Account sẽ được áp dụng trên Juno. Cung cấp tính tương thích và tương tác thực sự của các hợp đồng thông minh trên các blockchain khác nhau.

Inter Chain Accounts (ICA) đại diện cho một trong những thay đổi công nghệ lớn nhất trên Cosmos kể từ IBC, và chúng tôi tin rằng việc thêm chức năng này vào network là rất quan trọng.

Juno là “trung tâm-hub” cho các Hợp đồng Thông minh CosmWasm trên Cosmos, vì vậy việc trở thành Host Chain cho Inter Chain Accounts là cực kỳ có ý nghĩa.

Đề xuất Multiverse upgrade proposal sẽ được đưa ra để bỏ phiếu trên chuỗi.

Nâng cấp này sẽ cho phép các Controller Chains tương tác với chức năng Juno, bao gồm:

  • Chức năng cốt lõi và các modlules SDK cơ bản
  • Kho lưu trữ Smart Contract
  • Khởi tạo Smart Contract
  • Thực hiện Smart Contract
Lưu ý rằng đây chỉ là chức năng Máy chủ ICA (ICA Host) và không cho phép chức năng điều khiển.

Phiên bản ứng viên cho nâng cấp này có trên Juno GitHub và chứa các thay đổi cho phiên bản này.

Tại sao ICA quan trọng?

ICA mang lại tính tương thích cho hệ sinh thái Cosmos, giúp cải thiện trải nghiệm người dùng một cách đáng kể.

Interchain Accounts cho phép các blockchain kiểm soát tài khoản trên các Blockchain khác.

Trong thực tế, điều này có nghĩa là một network như Cosmos Hub, Evmos hoặc Osmosis có thể thực hiện các giao dịch trên Juno như stake, vote, swap. Vì vậy, các blockchain trong hệ sinh thái Cosmos có thể truy cập các tính năng ứng dụng của các blockchain khác và thực hiện bất kỳ hành động nào phù hợp với chuỗi đó.

Đối với các Smart Contracts, điều này có nghĩa là các công cụ tài chính phức tạp có thể được trao đổi trên cơ sở không cần phê duyệt trên các smart contract khác nhau, với mỗi smart contract xử lý một phần của quy trình kinh doanh tổng thể.

Để biết thêm thông tin về Inter Chain Accounts, theo dõi saigontradecoin hoặc cái link dưới đây:

⚪️ Web: https://www.junonetwork.io/

⚪️ Medium: https://medium.com/@JunoNetwork

⚪️ Discord: https://discord.gg/JUNO

⚪️ Github: https://github.com/CosmosContracts/Juno

⚪️ Updates: https://t.me/Juno_Updates

⚪️ Twitter: https://twitter.com/JunoNetwork

⚪️ Price Discussions: T.me/Juno_Price

Bài viết mới nhất

Sự Bùng Nổ Của Thời Đại Multi-Chain

Thời đại Multi-Chain đang đến với một loạt ứng dụng mới hứa hẹn tận dụng sức mạnh của web3 mà không bị giới hạn...

Agoric: Sử dụng Orchestration với 5 thiết kế ứng dụng đa chuỗi.

Đối với Orchestration, Five Multi-Chain App Designs - 5 Thiết Kế Ứng Dụng Đa Chuỗi, là một khái niệm quan trọng. Agoric sắp ra...

Tầm nhìn về Liquid Staking và Restaking của Persistence One.

Tầm nhìn của chúng tôi về Liquid Staking và Restaking là xem xét sự phát triển và ứng dụng của công nghệ blockchain trong...

Chuyển đổi an ninh của Bitcoin sang Persistence One.

Persistence One hợp tác với Babylon để mở khóa tiềm năng của 21 triệu BTC nhằm bảo vệ hệ sinh thái Liquid Staking và...