KREAd Character Builder và Smart Contract JavaScript – Bí Mật Đằng Sau Việc Tạo Nhân Vật

Trong quá trình phát triển KREAd Character Builder, chúng tôi tập trung vào việc xây dựng một ứng dụng phi tập trung (dApp) hoạt động trên chuỗi Agoric. Dự án này cho phép người dùng tạo và quản lý các mã thông báo không thay thế (NFT) đại diện cho các nhân vật. Những nhân vật này có khả năng được trang bị các vật phẩm thị giác được gọi là “vật phẩm.” Điều thú vị là cả nhân vật và các vật phẩm có thể được giao dịch trên một thị trường trung tâm hoặc tự do trên các dApp NFT khác của Agoric.

Bài viết này sẽ giải thích chi tiết về các khía cạnh kỹ thuật của dự án KREAd, bao gồm khái niệm cơ bản, kiến trúc tổng quan của hệ thống, và hợp đồng thông minh JavaScript. Chúng tôi sẽ đề cập đến các chi tiết thực hiện quan trọng trong quá trình phát triển và cách chúng tôi tận dụng các tính năng độc đáo của Agoric như tính an toàn của ưu đãi để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt nhất có thể.

The Concept: Dynamic NFTs – NFT linh hoạt  

Character and Item NFTs – NFT cho nhân vật và vât phẩm

Khái niệm quan trọng trong KREAd Character Builder là sự linh hoạt của NFT. Chúng tôi tạo ra các NFT đại diện cho cả nhân vật và các vật phẩm, cho phép họ tương tác và hoạt động một cách độc lập. Mỗi nhân vật được gán một cái tên riêng, và họ sẽ có các thuộc tính riêng được chọn ngẫu nhiên khi được tạo ra. Hơn nữa, nhân vật có một kho lưu trữ các vật phẩm, và điều này mở ra nhiều khả năng tương tác thú vị cho người dùng.

Ngược lại, các vật phẩm trong KREAd Character Builder là các phụ kiện thị giác như tóc, mặt nạ hoặc phông nền. Khi các vật phẩm này được trang bị cho một nhân vật, chúng có khả năng ảnh hưởng đến các thuộc tính cơ bản của nhân vật. Cụ thể, chúng có thể tăng cường hoặc thay đổi một số thuộc tính so với trạng thái ban đầu khi nhân vật được tạo ra. Điều đặc biệt là cả nhân vật và các vật phẩm đều được biểu thị dưới dạng NFT và có khả năng giao dịch tự do trên các nền tảng khác nhau.

Thư viện thành phần và khả năng kết hợp tài sản


Tính năng quan trọng trong quá trình phát triển trên Agoric là khả năng sáng tạo về tài sản, cho phép tái sử dụng các hợp đồng thông minh hiện có để hỗ trợ ứng dụng dApp. Ví dụ, chúng ta có thể lấy hợp đồng sellItems của Agoric và sử dụng nó để tích hợp tài sản vào một ứng dụng thị trường cụ thể. Điều này giúp khuyến khích tính mô đun hóa của mã nguồn và thúc đẩy các nhà phát triển chia sẻ mã tùy chỉnh để sử dụng trong logic chung. Các nhà phát triển có thể kết hợp những hợp đồng thông minh – smart contracts  này với Thư viện Thành phần Agoric ( Agoric Component Library) đang được phát triển để giảm thiểu thời gian và công sức cần thiết cho việc triển khai mã.

Agoric Offer Safety

Một đặc điểm quan trọng của hợp đồng thông minh Agoric là tính an toàn của ưu đãi, được Zoe, hệ thống quản lý hợp đồng, đặt biệt nặng vào để đảm bảo sự tin tưởng và ngăn ngừa các vấn đề tiềm năng. Người dùng được khuyến khích tận dụng tính năng này để đảm bảo rằng họ sẽ nhận được các tài sản dự kiến ​​khi họ thực hiện các ưu đãi. Điều này đặc biệt quan trọng khi người dùng chấp nhận các ưu đãi mà thuộc tính “muốn” của họ là trống rỗng, đảm bảo họ nhận được những gì họ mong đợi trong quá trình giao dịch.

Kiến trúc suy nghĩ về tài sản

Kiến trúc này thúc đẩy suy nghĩ về tài sản bằng cách đại diện danh tính thông qua các đối tượng, thay vì dựa vào thông tin xác thực truyền thống. Cụ thể, các đối tượng như NFTs được sử dụng để biểu thị quyền lợi hoặc quyền truy cập trong các ứng dụng phi tập trung. Điều này cho phép việc chuyển giao vị trí hoặc quyền lợi dễ dàng bằng cách chuyển đổi, giao dịch hoặc chia sẻ các đối tượng này.

Kiến trúc của một ứng dụng Agoric:

Agoric Smart Contract Composability

Trong quá trình thiết kế một ứng dụng trên nền Agoric, tính tương tác của các hợp đồng thông minh là một yếu tố quan trọng cần xem xét. Thay vì viết toàn bộ ứng dụng trong một hợp đồng thông minh tùy chỉnh, nhà phát triển được khuyến khích tìm hiểu và sử dụng các hợp đồng thông minh hiện có có thể hỗ trợ cho dApp của họ.

Ví dụ, thành phần thị trường – marketplace component từ Thư viện Thành phần Agoric có thể sử dụng hợp đồng sellItems để đưa tài sản lên thị trường, và sau đó có thể sử dụng hợp đồng barterExchange để thực hiện giao dịch tự do tài sản.

Bảo đảm an toàn cho ưu đãi:

Đảm bảo an toàn cho ưu đãi là rất quan trọng để xây dựng sự tin tưởng trong các ứng dụng Agoric. Việc đảm bảo rằng các ưu đãi được xây dựng với các cam kết về an toàn giúp người dùng tránh các vấn đề tiềm năng. Ví dụ, người dùng có thể sử dụng tính năng bảo đảm an toàn cho ưu đãi để đảm bảo rằng họ sẽ nhận được các tài sản mong đợi bằng cách đúng cách xác định thuộc tính “muốn” trong ưu đãi của họ.

Suy nghĩ về tài sản:

Kiến trúc này khuyến khích sự thay đổi trong tư duy của nhà phát triển, thúc đẩy họ suy nghĩ về tài sản thay vì tuân theo các phương pháp xác định truyền thống. Cách tiếp cận này cung cấp tính linh hoạt và mở ra các khả năng thiết kế độc đáo. Nhà phát triển được khuyến khích tìm hiểu và tận dụng các tùy chọn thiết kế được kích hoạt bằng cách đại diện cho đặc quyền hoặc quyền truy cập thông qua các đối tượng.

Trải nghiệm thực tế với Hợp đồng Thông minh JavaScript của KREAd

Quick Start

Các phần sau cung cấp hướng dẫn từng bước để cài đặt và chạy KREAd Character Builder. Dự án này được tổ chức thành hai thư mục chính:

  • /agoric: Chứa SDK Agoric, mã hợp đồng, mã kịch bản triển khai hợp đồng và mã kịch bản triển khai API.
  • /contract: Chứa mã hợp đồng và mã kịch bản triển khai hợp đồng.
  • /api: Chứa mã kịch bản triển khai API.
  • /frontend: Bao gồm ứng dụng React, bao gồm giao diện dApp, kết nối cầu địa phương thông qua WebSocket và tệp hằng số được tạo ra bởi các mã kịch bản triển khai.”

Tạo Hợp đồng KREAd


Tạo Hợp đồng KREAd Việc tạo hợp đồng KREAd bắt đầu bằng việc cài đặt các thông tin ngoại vi cần thiết để hoạt động của nó. Trách nhiệm của việc khởi tạo này nằm trong hàm initConfig, được xác định qua Giao diện Tạo ra (Creator Facet). Hàm này đảm bảo rằng chỉ có người tạo ra phiên bản mới của hợp đồng mới có quyền truy cập và quản lý nó.

Thiết kế này cho phép tính kết hợp, vì các phiên bản khác nhau của hợp đồng có thể được cấu hình với bộ dữ liệu NFT riêng của họ trong quá trình khởi tạo. Điều này có nghĩa là mỗi phiên bản hợp đồng có khả năng tự động tích hợp dữ liệu NFT cụ thể cho nó trong quá trình tạo ra.

Yêu cầu về tài sản

Dự án KREAd đặt ra các yêu cầu cụ thể về việc tạo và quản lý tài sản không thể thay thế như sau:

  1. Nhân vật và vật phẩm NFT phải là các đối tượng không thể thay đổi, với một tập hợp các thuộc tính được xác định trước.
  2. Mỗi nhân vật NFT phải có một tên duy nhất, chỉ có thể thay đổi bởi người tạo ra nó.
  3. Các thuộc tính của một nhân vật phải được chọn ngẫu nhiên từ một tập hợp đã xác định trước vào thời điểm khai sinh.
  4. Nhân vật NFT phải có khả năng lưu trữ các vật phẩm NFT.
  5. Người dùng phải được phép lưu trữ và rút vật phẩm NFT từ nhân vật NFT mà họ sở hữu bất kỳ số lần nào. Tuy nhiên, chỉ có thể lưu trữ một mục duy nhất thuộc mỗi danh mục vật phẩm vào một thời điểm

Kiến trúc Tài sản

Thiết lập Bộ công cụ Người phát hành (Issuer Kit)

Bước đầu tiên trong quá trình tạo NFT là xây dựng Bộ công cụ Người phát hành thông qua Agoric SDK. Các đối tượng như thương hiệu (brand), người phát hành (issuer), và việc tạo ra (mint) cho từng tài sản được thực hiện thông qua việc gọi hàm makeZCFMint

Điều này xây dựng nền tảng cho việc tạo ra các NFT nhân vật và vật phẩm.

Tạo lời mời cho việc Mint

Để cho phép người dùng tạo ra các nhân vật, hợp đồng cung cấp một phương thức thông qua makeInvitation của ZCF. Phương thức này đóng vai trò quan trọng trong xử lý các đề xuất ưu đãi và tạo ra một lời mời Zoe đáng tin cậy cho một hợp đồng thông minh cụ thể.

Thiết kế này đảm bảo rằng bất kỳ người dùng nào có tham chiếu đến phiên bản hợp đồng có thể nhận được một lời mời đúc để tạo ra các nhân vật.

Chức năng hợp đồng Mint

Chức năng mintCharacterNFT có nhiệm vụ đúc ra các nhân vật mới. Nó thực hiện nhiều kiểm tra khác nhau, bao gồm việc đảm bảo rằng cấu hình hoàn chỉnh và xác minh cấu trúc của đề xuất.

Chức năng Mint

Hàm này bao gồm toàn bộ quy trình tạo ra nhân vật, đảm bảo rằng một NFT nhân vật mới được đúc ra cùng với các NFT vật phẩm mặc định.

Thông tin Nhân vật và Thông tin Vật phẩm

Các hàm getCharacterInfo và getItemInfo được sử dụng để truy xuất thông tin cần thiết cho quá trình tạo ra nhân vật và vật phẩm.

Các hàm này đảm bảo rằng nhân vật được tạo ra với các thuộc tính ngẫu nhiên và các vật phẩm mặc định.

Tạo nhân vật

Chức năng createCharacter nhận thông tin về nhân vật và trả về một đối tượng nhân vật mới.

Hàm này thiết lập đối tượng nhân vật ban đầu với thông tin được cung cấp.

Tạo Vật Phẩm Mặc Định

Hàm createDefaultItems nhận thông tin về vật phẩm và trả về một mảng các đối tượng vật phẩm mặc định.

Hàm này tạo ra các vật phẩm mặc định dựa trên thông tin được cung cấp.

Tạo Vật Phẩm

Hàm createItem nhận thông tin về vật phẩm và trả về một đối tượng vật phẩm mới.

Hàm này thiết lập đối tượng vật phẩm ban đầu với thông tin được cung cấp.

Tính Toán Thời Gian (Timestamp)

Hàm calculateTimestamp tạo ra một dấu thời gian dựa trên dấu chỗ (seat) được cung cấp.

Hàm này đảm bảo rằng mỗi NFT nhân vật có một dấu thời gian duy nhất.

Tạo NFT

Hàm createNFT nhận một đối tượng, người phát hành (issuer), và thương hiệu (brand), và trả về một NFT mới.

Hàm này là một hàm tạo NFT chung có thể hoạt động cho cả nhân vật và vật phẩm.

Tạo Lời Mời Nhân Vật

Hàm makeCharacterInvitation nhận một NFT nhân vật và trả về một lời mời mới.

Hàm này đảm bảo rằng người dùng được cung cấp với một lời mời hợp lệ sau khi đúc ra một NFT nhân vật mới.

Khám phá về NFT Dynamic Xây Dựng Bằng JavaScript

KREAd Character Builder được thiết kế để cung cấp một nền tảng phi tập trung và linh hoạt, giúp người dùng tạo ra, giao dịch và tùy chỉnh nhân vật và vật phẩm. Ứng dụng này dựa trên các nguyên tắc của tính kết hợp trong hợp đồng, đảm bảo tính bảo mật của ưu đãi và quản lý tài sản. Sử dụng Agoric SDK và kiến trúc modular, ứng dụng phi tập trung này khuyến khích sự hợp tác và tái sử dụng các hợp đồng thông minh đã có sẵn.

Các nhà phát triển quan tâm đến việc khám phá KREAd Character Builder có thể tìm hiểu chi tiết và bắt đầu nhanh chóng bằng cách tham khảo hướng dẫn được cung cấp để thiết lập và chạy dự án. Mã nguồn được tổ chức thành các thư mục, mỗi thư mục phục vụ một mục đích cụ thể, giúp việc hiểu và mở rộng dễ dàng hơn. Kiến trúc tài sản đảm bảo rằng các NFT nhân vật và vật phẩm tuân theo các yêu cầu cụ thể, đồng thời thúc đẩy tính nhất quán và tương tác.

Tổng cộng, KREAd Character Builder là ví dụ minh họa về cách các ứng dụng phi tập trung có thể được thiết kế và triển khai trên nền tảng Agoric, mang lại trải nghiệm mượt mà và an toàn cho người dùng trong việc tạo ra và giao dịch NFT.

Nếu bạn quan tâm đến việc phát triển ứng dụng web3 sử dụng các hợp đồng thông minh JavaScript, hãy đăng ký theo dõi bản tin phát triển viên của chúng tôi để nhận thông tin chi tiết về kỹ thuật, cùng với thông tin về các khóa học và hội thảo trực tuyến sớm nhất.

Bài viết mới nhất

FOLLOWIN X SAIGONTRADECOIN: EXPERIENCE & EARN EVENT

Nhân dịp Followin ra mắt bản cập nhật toàn diện của Trang web, Followin cùng SaiGonTradeCoin gửi đến các bạn độc giả một minigame...

Persistence One ra mắt liquid staking cho DYDX

Persistence One vừa ra mắt dịch vụ liquid staking cho DYDX, một dự án trên chuỗi Cosmos. Được phát hành bởi pSTAKE Finance, stkDYDX...

Persistence One x Kujira Collaboration

Persistence One và Kujira đã hợp tác để đưa LST của pSTAKE, bắt đầu với stkATOM, vào hệ sinh thái DeFi của Kujira. Với sự...

Persistence One đem Restaking đến Cosmos.

TL;DR Persistence One đã mang Restaking đến Cosmos. Người dùng có thể gửi tiền vào Liquid Staked Tokens (ATOM, TIA, DYDX, vv.) bằngpSTAKE, Stride, Quicksilver, và Milkyway vào...