Looksrare là gì?

0
276

LooksRare là sàn NFT ưu tiên cộng đồng (community-first) đầu tiên, thường xuyên thưởng cho các nhà giao dịch, người sưu tập và người tạo nội dung cho sự tham gia tích cực.

Bởi những người yêu thích NFT, dành cho những người yêu thích NFT.

Mục tiêu mà chúng tôi hướng tới:

Đây là chúng tôi.

Việc trở thành sàn NFT ưu tiên cộng đồng có nghĩa là LooksRare thưởng, động viên và trả lại cho người dùng và nhà sáng lập trên nền tảng.

???? Được thưởng – Người dùng thực hiện các giao dịch trên nền tảng, tức là mua hoặc bán bất kỳ NFT nào trên LooksRare đều nhận được động lực token LOOKS.

???? Chia sẻ phí giao thức – 100% phí được tạo ra bởi giao thức được sử dụng như là phần thưởng để khuyến khích sự tham gia tích cực.

⚡️ Người sáng tạo được thanh toán ngay lập tức – Người sáng tạo được thanh toán bản quyền ngay lúc bán.

Các hợp đồng thông minh của LooksRare được xây dựng tuỳ chỉnh trong một hệ thống modular, cho phép các tính năng mới được triển khai dần – mà không phải phụ thuộc vào compromit bảo mật – nhờ vào các chữ ký chuẩn hóa xác định rõ phạm vi thực thi.

Điều này có nghĩa là chúng tôi có thể cung cấp các loại tương tác mới, như những cái này (sẽ được triển khai sớm):

  • Collection offer – Đưa ra một đề nghị bao phủ tất cả NFT trong một bộ sưu tập được chọn
  • Trait offer – Đề nghị mua bất kỳ NFT nào với thuộc tính cụ thể nào đó trong một bộ sưu tập ví dụ như BAYC với lông vàng
  • Multi-cancellation – Hủy nhiều đơn đặt hàng đang mở trong một giao dịch.

Từ việc sử dụng một số hệ thống tìm kiếm cơ bản nhất thế giới, cho đến việc triển khai các tiêu chuẩn trên chuỗi như EIP-712 và ERC-2981, kiến trúc kỹ thuật của LooksRare (hợp đồng, cơ sở dữ liệu, API, giao diện trước, tìm kiếm) đã được thiết kế từ đáy lên để đảm bảo khả năng mở rộng, tốc độ và bảo mật bằng cách sử dụng công nghệ mới nhất và tốt nhất.

Chúng tôi cũng đã đảm bảo tính tương thích để triển khai trên các giải pháp mở rộng ETH khi chúng sẵn sàng cho đại chúng.

LOOKS Tokenomics

Về LOOKS

LOOKS là mã thông báo tương đối bản địa của giao thức LooksRare.

Đó là một phiên bản chuyển được của các chức năng tiện ích được chỉ định trong giao thức và mã của LooksRare, nơi nó được thiết kế chỉ để được sử dụng như một mã thông báo tiện ích tương tác được.

Lịch phát hành LOOKS

Lịch phát hành LOOKS có thể giao dịch được.

Thông tin thêm về token LOOKS

Chú ý rằng LOOKS không đại diện cho bất kỳ sự sở hữu cổ phần, tham gia, quyền, chủ đề hoặc quyền lợi nào trong giao thức, Nhà phân phối, các công ty liên quan tới đó hoặc bất kỳ công ty, doanh nghiệp hay dự án nào khác.

LOOKS không có tiêu chuẩn cam kết phí, cổ tức, doanh thu, lợi nhuận hoặc lợi tức đầu tư nào cho chủ sở hữu mã thông báo. Nó không có ý định tạo thành một chứng khoán tại bất kỳ lãnh thổ có liên quan nào.

LOOKS chỉ có thể được sử dụng trên nền tảng LooksRare và sở hữu không mang lại bất kỳ quyền hạn nào, rõ ràng hoặc ngụ ý, ngoại trừ quyền sử dụng LOOKS như một phương tiện để cho phép sử dụng và tương tác trong giao thức LooksRare. Giá thị trường thứ cấp của LOOKS không phụ thuộc vào nỗ lực của nhóm LooksRare và không có chức năng hoặc kế hoạch mã thông báo được thiết kế để kiểm soát hoặc điều khiển giá thị trường thứ cấp này.

Quan trọng nhất, LOOKS được thiết kế để khuyến khích sự tham gia của cộng đồng sinh thái – vì vậy người dùng cần tham gia để tận hưởng phần thưởng dưới dạng LOOKS và các tài sản kỹ thuật số khác.

Exchanges

LOOKS hiện đang được liệt kê trên các sàn giao dịch sau đây:

Hãy xem hướng dẫn này để mua LOOKS!

How to buy

How to add liquidity

LFG ????

Truy cập https://LooksRare.org để bắt đầu cuộc hành trình NFT của bạn.

Tìm kiếm thêm? Khám phá tài liệu, theo dõi Twitter của LooksRare: LooksRare Twitter hoặc tham gia cộng đồng LooksRare community on Discord!

Tham gia giao dịch cùng Saigontradecoin tại đây!

Đường link các sàn:

Leave a Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here