NEAR công bố khoản tài trợ 800 triệu đô la để phát triển hệ sinh thái

0
415
Hệ sinh thái Near đang ngày càng phát triển

NEAR Protocol đã công bố khoản tài trợ tổng cộng 800 triệu đô la ngày 25 tháng 10 năm 2021 nhằm phục vụ cho sự phát triển của hệ sinh thái.

Qũy 800 triệu đô này sẽ được phân bổ như sau: 250 triệu đô la được dành cho các dự án hiện có và sẽ được phân phối trong bốn năm. 100 triệu đô la sẽ được phân phối cho 20 công ty khởi nghiệp khác nhau và 100 triệu đô la khác sẽ dành cho việc phát triển các cộng đồng quốc tế của NEAR. Trong số các khoản tài trợ quan trọng nhất của NEAR cho đến nay là khoản tài trợ trị giá 350 triệu đô la dưới dạng một DAO phát triển DeFi mới.

Hệ sinh thái NEAR được hỗ trợ bởi những đại gia lớn trên thị trường, dự án được ươm tạo bởi Y Combinator, NEAR có các khoản đầu tư từ Coinbase Ventures, a16z và Pantera. Thông báo về khoản tài trợ này được đưa ra một ngày trước hội nghị của #NEARCON, ở Lisbon. Cuối năm nay, NEAR có kế hoạch khởi động giai đoạn sharding tiếp theo của mình – một phần quan trọng trong lộ trình của dự án nhằm tăng khả năng mở rộng.

NEAR cam kết mở rộng hệ sinh thái của mình bao gồm cả NFT và trò chơi điện tử. Ví dụ: sẽ có 10.000 NEARNaut NFT ra mắt vào tháng 12 này  và vào tháng 5 năm nay, 25.000 token NEAR đã được trao cho dự án “Play to earn” Vorto nền tảng Gaming được hậu thuẫn bởi ConsenSys. NEAR cũng quan tâm đến các DAO, bởi sự ra mắt của nền tảng Cộng đồng trực tuyến (OCC) Astro, nhằm mục đích “đẩy mạnh” các cộng đồng DAO. 

Leave a Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here