Ngân hàng liên bang lớn nhất của Đức triển khai crypto nhắm vào các khách hàng tổ chức và doanh nghiệp.

0
38
Ngân hàng lớn nhất của Đức, Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), sẽ hợp tác với sàn giao dịch tiền điện tử Bitpanda để triển khai dịch vụ giữ tiền điện tử. Hợp tác này nhằm mục đích phục vụ các khách hàng tổ chức và doanh nghiệp, và dự kiến sẽ bắt đầu trong nửa sau của năm 2024. LBBW, được hỗ trợ bởi chính phủ Đức với hơn 350 tỷ đô la tài sản quản lý, hy vọng rằng việc triển khai này sẽ thúc đẩy thị trường địa phương của tài sản ảo.

Trong một thông báo vào ngày 15 tháng 4, sàn giao dịch tiền điện tử Bitpanda đã công bố kế hoạch cung cấp dịch vụ cho vay cơ sở hạ tầng tiền điện tử cho ngân hàng lớn nhất của Đức, LBBW, nhằm phục vụ khách hàng doanh nghiệp của họ. Chương trình này dự kiến sẽ cho phép LBBW cung cấp tiền điện tử cho các khách hàng doanh nghiệp của mình.

Trong thời gian tới, Bitpanda sẽ phát triển thêm chương trình thử nghiệm cho việc giữ và mua các loại tiền điện tử như Bitcoin, Ethereum và các tài sản kỹ thuật số khác.

Jürgen Harengel, giám đốc điều hành của phân khúc ngân hàng doanh nghiệp tại LBBW, đã nhấn mạnh rằng bước đi này phản ánh nhu cầu ngày càng tăng từ phía khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng đối với các tài sản kỹ thuật số. Ông cũng tin rằng tài sản tiền điện tử sẽ trở thành một phần quan trọng trong các mô hình kinh doanh tiếp theo.

Mặc dù tập trung ban đầu là vào khách hàng tổ chức và doanh nghiệp, việc mở rộng cung cấp cho khách hàng bán lẻ vẫn chưa rõ ràng. LBBW, thành lập từ năm 1999, là một ngân hàng thương mại toàn diện và ngân hàng trung ương cho các ngân hàng tiết kiệm tại Baden-Württemberg, Rhineland-Palatinate và Saxony. Vào cuối năm 2014, ngân hàng này được chỉ định là một tổ chức quan trọng theo luật Giám sát Ngân hàng Châu Âu.

Việc tham gia vào việc giữ tiền điện tử của LBBW phản ánh xu hướng ngành công nghiệp rộng lớn hơn ở Đức, nơi một nghiên cứu gần đây của KPMG và BTC-ECHO đã phát hiện sự quan tâm đáng kể đối với tiền điện tử từ phía các nhà đầu tư cá nhân, với hơn một nửa cam kết hơn 20% tổng tài sản của họ vào các khoản đầu tư tiền điện tử.

Leave a Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here