Persistence: Cập nhật lộ trình Staking Liquid 2023

0
363

Appchain cho Liquid Staked Tokens (LSTs)

Hub được xác định tốt nhất là trung tâm hoạt động hiệu quả. Trong những năm gần đây, Persistence đã bắt đầu hành trình trở thành trung tâm hoạt động cho liquid staking dưới dạng lưu trữ nhanh. Từ việc tiên phong giải pháp lưu trữ nhanh cho ATOM với pSTAKE cho đến tiến hóa thành Appchain cho các mã token được stake dưới dạng lưu trữ – phát hành và DeFi native cho LSTs, hành trình cho đến nay có thể được mô tả tốt nhất bằng một từ: ‘Persistence’. Persistence Labs và cộng đồng tiếp tục kiên trì đưa tầm nhìn trở thành một điểm đến duy nhất cho lưu trữ nhanh trở thành hiện thực.

Với tổng giá trị khóa của 17,32 tỷ đô la Mỹ, Liquid Staking hiện là loại DeFi thứ 2 trên DeFiLlama. Nó đã trải qua sự tăng trưởng và sự tiếp nhận mũi nhọn trong hai năm qua và sẵn sàng trở thành tiên phong của DeFi vào năm 2023 và xa hơn nữa. Hầu hết điều này đã được thúc đẩy bởi Ethereum và nâng cấp Shapella. Nhưng nhóm Core-1 tin rằng Cosmos và các hệ sinh thái lớn khác, chẳng hạn như BNB Chain, có tiềm năng chưa được khai thác và có vai trò quan trọng trong việc LSTs trở thành lớp tài sản DeFi phổ biến nhất.

Nhìn vào Persistence của hôm nay:

Vài tháng qua, Persistence tập trung vào việc triển khai như sau:

 • Cho phép CosmWasm trong tháng 8/2022 để các ứng dụng tập trung vào LST triển khai trên chuỗi
 • Phân tán thêm chuỗi từ tháng 11/2022 để tạo ra một liquid staking playground chắc chắn hơn
 • Khởi động TVL trên chuỗi với sự ra mắt IBC native của pSTAKE vào tháng 1/2023
 • Sự ra mắt của Dexter thúc đẩy DeFi vào tháng 3/2023
 • Mở rộng lên 25 IBC peers vào tháng 4/2023 để tạo điều kiện cho DeFi cho LSTs trong Cosmos

Nhờ những tiến bộ quan trọng này, hoạt động trên chuỗi đang tăng mạnh:

 • $4M+ chain TVL
 • Hơn $3 triệu giá trị của $ATOM đã được liquid staked dưới dạng lưu trữ trong hơn 1500 giao dịch trên pSTAKE
 • Hơn $400K+ giá trị của $stkATOM đã được mua lại ngay lập tức bởi 571 ví (chỉ có sẵn với pSTAKE trên Persistence
 • $1M+ TVL on Dexter ($300K+ in $XPRT liquidity)
 • Dexter đã xử lý hơn $300 ngàn Mỹ trong tháng đầu tiên của mình.

What’s next for Persistence

Với các khối xây dựng cơ bản cho một nền kinh tế lưu trữ chắc chắn đang được tạo ra, nhóm Core-1 tin rằng tập trung bây giờ nên chuyển sang ba khía cạnh chính:  On-chain TractionExpanding the Ecosystem, and Bolstering Infrastructure (Traction trên chuỗi, Mở rộng hệ sinh thái và Tăng cường Cơ sở hạ tầng).

Lộ trình 2023 được đề cập dưới đây đi sâu vào các điểm cá nhân trong ba khía cạnh này trong vài tháng tới và cách mỗi điểm lợi ích cho Persistence và các bên liên quan của nó, tất cả đều được hỗ trợ bởi XPRT.

 On-chain Traction

Đối tác tiềm năng cho Replicated Security (Bảo mật sao chép) :

 • Replicated Security  (Bảo mật sao chép) là mô hình bảo mật chia sẻ mới, trong đó Cosmos Hub sẽ cho thuê bảo mật cho các chuỗi đối tác. Điều này dẫn đến việc tạo ra  ATOM Economic Zone (AEZ), một hệ sinh thái được điều chỉnh với ATOM để tạo giá trị kinh tế, bao gồm LSM trên Cosmos Hub. Tham gia như một chuỗi đối tác sẽ giúp cho chuỗi Core-1 của Persistence được tăng ~ 80X về Economic Security. Nhóm Core-1 của Persistence tin rằng việc áp dụng Replicated Security  sẽ giúp Persistence tham gia và trở thành một phần lớn của AEZ này cùng với các chuỗi khác như Neutron & Stride. Trong những tuần tới, nhóm Core-1 sẽ làm việc với Informal Systems và các thành viên khác trong Cosmos để đánh giá cách tốt nhất để trở thành chuỗi đối tác và thảo luận về điều đó với các Persisters & Cosmonauts thông qua các diễn đàn công khai khác nhau.

Hỗ trợ LSM (Mô-đun cọc tiền mặt lưu động, được xây dựng bởi Iqlusion):

LSM là một mô-đun được xây dựng để bổ sung các trường hợp sử dụng cho các mã thông báo cọc mặc định (natively staked tokens). Persistence mong muốn trở thành chuỗi đầu tiên kích hoạt LSM và trở thành sân chơi cho toàn bộ Cosmos để thử nghiệm các lợi ích mới lạ của nó. Với LSM trên chuỗi Core-1, các stake delegators có thể thực hiện các giao dịch trước đây không thể thực hiện được, chẳng hạn như chuyển các mã staked tokens giữa các ví hoặc chuyển đổi native stake của họ thành liquid stake.

LSM sẽ hỗ trợ cho việc phát hành stkXPRT của pSTAKE, cho phép XPRT đã staked được chuyển đổi thành stkXPRT liquid staked mà không cần phải trải qua quá trình hủy bỏ trong 21 ngày. Nhóm Core-1 cũng sẽ đóng góp vào việc đưa LSM lên Cosmos Hub (dự kiến ​​trong Q3 năm 2023). Oracle đã được thêm vào Persistence Core-1 testnet vào 24/4/2023.

Thêm Oracle với price-feeder

Oracle kết nối các blockchain với các hệ thống bên ngoài và cho phép quyết định dựa trên các đầu vào dữ liệu này cho các hợp đồng hiện có. Ngoài việc cung cấp nguồn cung cấp dữ liệu giá cả cần thiết, Oracle cũng sẽ lọc và xác thực tính toàn vẹn của thông tin quan trọng để thực thi các hợp đồng cụ thể một cách phi tập trung, như Metastable pool của Dexter và các cơ chế Vay / Cho vay của Bamboo. Với thời gian, Oracle cũng sẽ trở thành nguồn tạo thu nhập cho các validator XPRT và chính chuỗi.

Ví dụ, 40% các khối được tạo ra bởi Umee, một ứng dụng thị trường tiền tệ trên Cosmos với 20 tài sản đã được liệt kê, chứa từ 95+ giao dịch liên quan đến Oracle. Oracle đã được thêm vào testnet Persistence Core-1 vào thứ Hai, ngày 24 tháng 4 năm 2023.

MEV-capture với Skip Protocol

Nhóm Core-1 tin rằng một giải pháp MEV chủ quyền sẽ đảm bảo giá trị tối đa và rò rỉ giá trị tối thiểu khi nói đến MEV trên chuỗi. Skip Protocol  đang tạo ra các công cụ modular mang lại sự kiểm soát hoàn toàn về thứ tự giao dịch và quy tắc bao gồm.

Ví dụ, giả sử Dexter có cơ hội lợi nhuận trọng số $100. Thay vì một bot MEV trích xuất giá trị này, mô-đun Proto-Rev của Skip trên chuỗi Persistence Core-1 có thể trích xuất giá trị này để phân phối cho những người stake XPRT cuối cùng. MEV trên chuỗi sẽ tăng lên với sự tăng trưởng của hoạt động trên chuỗi (nhờ pSTAKE, Dexter, Bamboo và các dApp khác trong tương lai), dẫn đến một nguồn thu mới cho những người stake XPRT. Hơn $7M in MEV  đã được trích xuất từ Osmosis trong 2 năm kể từ khi ra đời. Hợp tác với Skip sẽ cho phép trích xuất được nhiều giá trị hơn và phân phối cho những người stake XPRT.

Native $USDC trên Persistence

Stablecoins như USDC là một trong những ví dụ tốt nhất về phù hợp sản phẩm-thị trường trong thế giới tiền điện tử, với tổng vốn hóa thị trường là 130,73 tỷ đô la. Tuy nhiên, các stablecoins trên mạng lưới Cosmos chủ yếu là dựa trên CDP phi tập trung như CMST, SILK, hoặc được kết nối như axlUSDC và gravUSDC. Tuy nhiên, Noble, một chuỗi phát hành tài sản tổng quát trong Cosmos, đang mang đến USDC native cho Cosmos. Để so sánh, các hệ sinh thái như Solana, Polygon và Arbitrum đều có hơn 1 tỷ đô la vốn thanh khoản stablecoin native. Nhóm Core-1 sẽ hợp tác với Noble để sử dụng USDC native của cosmos cho các ứng dụng sinh thái như Dexter & Bamboo.

Các ứng dụng mới #BuiltOnPersistence

Vào đầu Q1 2023, nhóm Bamboo đã xuất hiện với tầm nhìn của họ về việc tạo ra một giao thức cho vay / cho vay cho LSTs. Bamboo vẫn đang được phát triển và dự kiến sẽ được triển khai trong những tháng tới. Một nhóm bên ngoài khác đã bắt đầu phát triển sản phẩm két an toàn (vault product) xung quanh việc giao dịch liquid staking  trên chuỗi Core-1. Nếu bạn hoặc ai đó mà bạn biết quan tâm đến việc xây dựng các trường hợp sử dụng thú vị cho LST trên Persistence, hãy liên hệ với nhóm Core-1 tại đây.

Mở rộng hệ sinh thái Liquid Staking

Mang LSTs không phải từ Cosmos đến Persistence

Nhóm Core-1 sẽ chặt chẽ hợp tác với đội pSTAKE để đưa các EVM-based stkASSETs do giao thức pSTAKE phát hành (như stkBNB và stkETH) đến chuỗi Core-1 thông qua các giao thức cầu nối/tương tác như Axelar. Điều này sẽ làm cho Persistence trở thành trung tâm của hoạt động Liquid Staking.

Nâng cao bảo mật cho chuỗi Core-1

Nhóm Core-1 tin rằng chuỗi Persistence Core-1 sẽ trở thành trung tâm của hoạt động Liquid Staking. Vì vậy, mở rộng tới nhiều lĩnh vực bảo mật nhất có thể là lợi ích của chuỗi. Phù hợp với điều đó, nhóm Core-1 sẽ tích cực khám phá và xem xét các tùy chọn khác nhau có sẵn trong Cosmos hiện nay – Bảo mật Replicated, Bảo mật Bitcoin của Babylon và Bảo mật Mesh. Điều này sẽ cải thiện đáng kể bảo mật của chuỗi và mở ra một chiều kinh tế mới – tưởng tượng một chuỗi ứng dụng cho các mã Liquid Staking được bảo mật bởi Cosmos Hub, bảo mật cấp Bitcoin và các chuỗi khác trong Cosmos. Chuỗi Core-1 đã được triển khai trên testnet của Babylon từ tháng 4 năm 2023.

Cải cách Tokenomics của $XPRT

Nhiều thành viên cộng đồng gần đây đã đưa ra ý kiến và đề xuất cải cách Tokenomics của $XPRT khi xem xét đến sự tăng trưởng hoạt động trên chuỗi và sự kiện XPRT halvening sắp tới. Nhóm Core-1 đang chặt chẽ hợp tác với Persisters để thúc đẩy sáng kiến cộng đồng (community initiative ) này bằng cách mở đối thoại trực tiếp và tổng hợp các ý tưởng khác nhau. Trong những tháng sắp tới, các thành viên cộng đồng sẽ đưa cuộc thảo luận này lên diễn đàn Persistence, theo sau đó là một đề xuất quản trị chuỗi on-chain.

Kích hoạt IBC v6

IBC v6 sẽ cho phép các ứng dụng phân cấp như pSTAKE mở rộng hỗ trợ cho các stkASSETs cùng chuỗi Cosmos một cách mượt mà. Việc mở rộng pSTAKE để hỗ trợ các chuỗi khác hỗ trợ IBC cũng sẽ tăng hoạt động trên chuỗi bằng cách tăng số lần giao dịch, giá trị khối lượng chuỗi và IBC với đối tác của Persistence. IBC v6 cũng sẽ kích hoạt Fee Middleware, một cơ chế trên chuỗi để tài trợ cho các bộ kết nối của Persistence với IBC để có thể phát triển bền vững.

Cải thiện Công cụ Phát triển CosmWasm

Chuỗi Core-1 là một chuỗi được kích hoạt bởi CosmWasm với quyền truy cập bán công khai. Điều này yêu cầu nhóm Core-1 phải chặt chẽ hợp tác trong quá trình giới thiệu các nhóm bên ngoài như Dexter. Bằng cách cải thiện công cụ phát triển cho CosmWasm, việc giới thiệu và triển khai các dự án bên ngoài sẽ trở nên hiệu quả hơn. Ví dụ đầu tiên ở đây là một cuộc thảo luận đang diễn ra với nhóm Celatone .

Chào đón Ledger Live

Nhóm Core-1 sẽ chặt chẽ hợp tác với nhóm Ledger để tích hợp ví $XPRT vào Ledger Live. Hỗ trợ XPRT trên Ledger sẽ tạo ra một cách an toàn hơn để lưu trữ các khóa. Ngoài ra, các ứng dụng phân cấp triển khai trên chuỗi Core-1, chẳng hạn như pSTAKE và Dexter, cũng dự kiến ​​được hỗ trợ bởi Ledger Live, tạo ra các lối vào tốt hơn để giới thiệu người dùng mới vào Hệ sinh thái Persistence.

Tăng cường Cơ sở hạ tầng

Nâng cấp lên cosmos-sdk v47

Nâng cấp chuỗi Core-1 lên v47 sẽ mang lại nhiều lợi ích về hiệu suất và chức năng, bao gồm CometBFT & ABCI1.0 (chi tiết cụ thể có tại đây: here). Ngoài ra, nó sẽ cho phép làm việc với Skip Protocol trên phiên bản mới nhất của nắm bắt MEV trong giao thức.

Các add-on khác: Module nhóm, PFM, IBC Wasm Hooks

 • Group module  sẽ cho phép tạo và quản lý các tài khoản đa chữ ký trên chuỗi và các chính sách quyết định có thể cấu hình, giúp người dùng dễ dàng quản lý token của mình đồng thời cho phép các trường hợp sử dụng giao diện người dùng mặt trước khác cho việc quản lý ví. Nó sẽ bổ sung cho một công cụ đa chữ ký được xây dựng bằng CosmWasm.
 • PFM hoặc Packet Forward Middleware sẽ cho phép định tuyến các gói tin đến chuỗi đích bằng cách giải quyết vấn đề về tính chuyển đổi của token trên Interchain.
 • IBC Wasm Hooks  là một middleware sẽ cho phép gọi hợp đồng chéo chuỗi liên quan đến di chuyển token (cho phép Squid Router cho các trao đổi chéo chuỗi trên Persistence).

Cải thiện thiết lập Indexer của chuỗi

Indexer lắng nghe dữ liệu được tạo ra bởi các khối trên chuỗi và có thể lọc và xử lý nó ngay khi cần. Chuỗi Core-1 hiện đang sử dụng giao thức đồ thị (graph protocol) để lập chỉ mục dữ liệu. Dữ liệu này rất quan trọng đối với các ứng dụng phi tập trung (dApps) trên chuỗi. Ví dụ, Dexter sử dụng nó để tương tác nhanh hơn trên giao diện người dùng, đặc biệt là những tương tác dựa nhiều vào dữ liệu lịch sử như lịch sử giao dịch. Nhóm Core-1 sẽ khám phá các phương thức khác cho phép truy cập và sử dụng dữ liệu tốt hơn so với giao thức đồ thị.

Tăng cường giám sát hiệu suất

Với sự tăng lên dự kiến ​​trong hoạt động trên chuỗi, việc giám sát hiệu suất cho các nhà xác thực, những người chuyển tiếp và các RPC khác trong hạ tầng chuỗi sẽ rất quan trọng. Nhóm Core-1 sẽ tăng cường giám sát hiệu suất bằng cách làm việc với các bên liên quan và đối tác bảo mật.

Tối ưu hóa kiểm thử tự động

Nhóm Core-1 sẽ tiếp tục tối ưu hóa kiểm thử tính năng, kiểm thử nâng cấp, kiểm thử E2E và kiểm thử hồi quy để cung cấp môi trường kiểm thử tốt hơn cho chuỗi và các ứng dụng phi tập trung được triển khai trên đó.

Kết luận

Core-1 chain của Persistence là một ứng dụng cho liquid staking với tầm nhìn mang đến một mô hình mới trong PoS bằng cách trở thành một điểm đến đa dịch vụ cho liquid staking – phát hành và DeFi cho LST.

Nhóm Core-1 tin rằng làm việc với ba khía cạnh quan trọng – On-chain Traction, Mở rộng hệ sinh thái và Tăng cường Cơ sở hạ tầng – là bước tiếp theo tự nhiên để làm cho Persistence trở thành từ đồng nghĩa của liquid staking.

Trong khi nhóm Core-1 sẽ làm tất cả mọi thứ có thể để đạt được tất cả những điều được đề cập trong lộ trình này trong những quý tiếp theo, một số điều có thể thay đổi tùy thuộc vào các tình huống khác nhau. Nhưng niềm tin đằng sau tầm nhìn của mỗi mục tiêu này sẽ vẫn giữ nguyên.

Bản cập nhật lộ trình Persistence năm 2023 này được viết bởi Tushar Aggarwal, Mikhil Pandey, Jeroen Develter và Aditya Vandkar. Những người Persisters khác được khuyến khích đóng góp ý kiến ​​của họ về những gì tiếp theo cho Persistence qua Discord, Telegram, Twitter, Forum hoặc nói gm trực tiếp.

Về Persistence

Persistence là một appchain cho phép chuyển đổi liên tục và phát hành DeFi cho LSTs.

Trong đó, chuỗi Persistence đang giữ gói phần mềm  pSTAKE Finance – một giao thức multi-chain liquid staking cho việc phát hành LSTs, cho phép người dùng kiếm được phần thưởng staking trong khi tham gia vào các tính năng DeFi cơ bản, Dexter – Interchain DEX cho các tài sản tạo ra lợi nhuận như LSTs. Bamboo, một giao thức vay / cho vay cho LSTs và một sản phẩm két đựng cho LSTs dự kiến ​​sẽ ra mắt trong thời gian sớm.

Persistence nhằm mục đích cung cấp một điểm dừng đầy đủ cho liquid staking cho người dùng PoS (Proof-of-Stake) và cho phép các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng sáng tạo xung quanh LSTs.

Leave a Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here