Thử nghiệm hợp nhất Ethereum đã hầu như là đã thành công

0
196

Các thử nghiệm hợp nhất trên testnet là điều cần thiết để cho phép các nhà phát triển Ethereum và các nhà phát triển dự án độc lập hiểu những gì họ có thể mong đợi khi The Merge thực sự diễn ra.

Ethereum hiện đã hoàn thành thử nghiệm Hợp nhất lớn thứ hai đến cuối cùng trên mạng thử nghiệm công khai Sepolia, mở đường cho quá trình chuyển đổi sang cơ chế đồng thuận bằng chứng cổ phần (PoS).

Mặc dù nó được đánh giá hầu như đã thành công, nhưng nó không phải là không có sự cố.

Thử nghiệm cuối cùng của Hợp nhất được thiết lập để diễn ra trên mạng Goerli trong vài tuần tới trước khi Hợp nhất chính thức trên mạng chính Ethereum có thể được tiếp tục

Nhà giáo dục Ethereum Anthony Sassano, người đã tổ chức buổi phát trực tiếp Sepolia Merge trên YouTube vào ngày 6 tháng 7, xác nhận trên Twitter rằng quá trình chuyển đổi Merge đã diễn ra “thành công” và nói thêm rằng testnet sẽ được theo dõi trong vài ngày tới

Tóm tắt từ Sepolia:

“Bản thân quá trình chuyển đổi hợp nhất đã thành công

25-30% trình xác thực đã ngoại tuyến ngay sau khi hợp nhất

Trình xác thực ngoại tuyến do cấu hình sai

Kể từ đó, các bên ngoại tuyến đã cập nhật cấu hình của họ và trình xác thực đã trực tuyến trở lại”

terence.eth (@terencechain) ngày 6 tháng 7 năm 2022

Tuy nhiên, Superphiz, một thành viên sáng lập của Cộng đồng ETHStaker đã cảnh báo trong buổi phát trực tiếp rằng thành công thực sự của The Merge sẽ chưa hoàn thành “trong vài giờ hoặc thậm chí cho đến ngày mai”.

Bản thử nghiệm cuối cùng sẽ diễn ra trên mạng thử nghiệm Goerli. Superphiz nói thêm rằng thời gian Hợp nhất sẽ phụ thuộc vào các đánh giá của bài kiểm tra Sepolia.

Hợp nhất testnet là một hình thức “diễn tập phục trang” rất cần thiết để cho phép các nhà phát triển Ethereum và các nhà phát triển dự án độc lập hiểu những gì họ có thể mong đợi khi việc The Merge thực sự diễn ra.

Trong buổi phát trực tiếp, người đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin thừa nhận rằng một trong những thách thức mà mạng chính Merge phải đối mặt sẽ bao gồm “nhiều cơ sở hạ tầng của bên thứ ba hơn mà không có trên mạng thử nghiệm”.

“Vì vậy, có thể có những vấn đề không quan trọng như vậy sẽ xuất hiện trong The Merge mà chúng tôi không bắt kịp với các thử nghiệm này […] Có rất nhiều thiết bị ngoại vi chưa được kiểm tra và điều đó là không thể tránh khỏi nhưng có lẽ sẽ ổn cả thôi. ”

Leave a Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here