Trung Quốc đang chịu gia tăng của tham nhũng và hối lộ liên quan đến tiền điện tử.

0
165
Trong thời gian gần đây, Trung Quốc đã chứng kiến một sự gia tăng đáng kể trong các vụ tham nhũng và hối lộ liên quan đến tiền điện tử và các công cụ tài chính số.

Xu hướng này đã trở thành một chủ đề quan trọng tại Hội nghị thường niên 2023 của Hiệp hội Nghiên cứu Chính trị và Pháp luật của Trung Quốc, theo thông tin từ các nguồn truyền thông địa phương. Hiệp hội này, một tổ chức nổi bật được phê duyệt bởi Hội luật pháp Trung Quốc, đã đặc biệt nhấn mạnh cách các tiến bộ trong tiền điện tử và thẻ quà tặng điện tử đang bị lạm dụng để thực hiện các giao dịch tham nhũng.

Các chuyên gia pháp luật tham gia hội nghị, bao gồm Giáo sư Mo Hongxian từ Đại học Vũ Hán và Giáo sư Phó Trạng nguyên Zhao Xuejun từ Đại học Hòa Bình, đã nhấn mạnh về thách thức ngày càng tăng trong việc theo dõi các hình thức phức tạp này của tham nhũng. Sự thay đổi này chủ yếu được quy cho các biện pháp chống tham nhũng được tăng cường kể từ Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18. Các quan chức và cá nhân tham nhũng ngày càng chuyển hướng vào không gian số để trốn tránh sự giám sát nghiêm ngặt hơn.

Một phương pháp đáng chú ý đã được bàn luận là ‘lưu trữ lạnh’ tiền điện tử – ‘cold storage,’ cho phép những cá nhân tham nhũng chuyển và giao dịch tài sản qua biên giới một cách kín đáo.

Phương pháp này bao gồm việc lưu trữ tiền điện tử ngoại tuyến trên các thiết bị vật lý như ổ cứng, tạo ra một thách thức phức tạp cho các cơ quan thực thi pháp luật trong việc theo dõi và truy tố các tội phạm này.

Hội nghị đã nhấn mạnh về sự cần thiết và khẩn trương của việc nâng cấp khuôn khổ pháp luật và khả năng công nghệ của Trung Quốc để chống lại làn sóng tham nhũng mới này một cách hiệu quả. Cải cách pháp luật và việc sử dụng các công cụ công nghệ tiên tiến để theo dõi và thực thi luật đã được xác định là các bước quan trọng trong việc đối phó với những thách thức này.

Leave a Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here