Ultimate Oscillator (UO) là gì?

Ultimate Oscillator (UO) là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để đo độ mạnh của một xu hướng. Nó được phát triển bởi Larry Williams vào năm 1976.

Ultimate Oscillator (UO) là gì?

Chỉ Báo Ultimate Oscillator (UO) được phát triển bởi Larry Williams, là một chỉ báo kết hợp ba chu kỳ dao động giá. Nó sử dụng trung bình trọng lượng của ba giai đoạn thời gian khác nhau. Trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn thành thành 1 dao động giá duy nhất. Ngắn hạn (thường là 7 phiên), trung hạn (thường là 14 phiên) và dài hạn (thường là 28 phiên).

UO được sử dụng dựa trên sự phân kỳ, là công cụ hiệu quả chỉ ra tín hiệu đảo chiều sớm để mua và bán.

UO kết hợp ba khoảng thời gian khác nhau để tính toán mức độ tăng trưởng của giá cổ phiếu. Các khoảng thời gian được sử dụng thường là 7, 14 và 28 ngày. Sau khi tính toán được các giá trị trung bình của các khoảng thời gian này, UO sẽ tạo ra một đường cong được giới hạn bởi hai giá trị, 0 và 100.

Khi giá cổ phiếu tăng, UO sẽ tăng lên và khi giá cổ phiếu giảm, UO sẽ giảm xuống. Nếu UO vượt qua mức 70, điều đó cho thấy rằng cổ phiếu đang được mua nhiều hơn bán, và ngược lại, nếu UO dưới mức 30, điều đó cho thấy rằng cổ phiếu đang được bán nhiều hơn mua. Tuy nhiên, các giá trị 70 và 30 chỉ là mức đề xuất và các nhà giao dịch thường tùy chỉnh nó tùy theo phù hợp với chiến lược giao dịch của mình.

Cách hoạt động:

Chỉ báo Ultimate Oscillator (UO) tính toán sự khác biệt giữa ba giá trị trung bình điểm thấp nhất (Low), điểm cao nhất (High) và giá đóng cửa (Close) của một khoảng thời gian cụ thể, thường là 7, 14 và 28 ngày.

Quá trình tính toán của UO có thể được mô tả như sau:

 1. Tính toán True Range (TR) bằng cách tìm giá trị lớn nhất trong ba giá trị sau đây:
 • Sự khác biệt giữa giá đóng cửa và giá thấp nhất trong ngày (Close – Low)
 • Sự khác biệt giữa giá cao nhất trong ngày và giá thấp nhất trong ngày (High – Low)
 • Sự khác biệt giữa giá đóng cửa và giá cao nhất trong ngày (Close – High)
 1. Tính toán Average True Range (ATR) bằng cách lấy giá trị trung bình của True Range trong một khoảng thời gian cụ thể (thường là 7, 14 và 28 ngày).
 2. Tính toán bằng cách lấy tỷ lệ trọng số của giá trị trung bình của ba khoảng thời gian cụ thể. Trọng số của các khoảng thời gian là:
 • 4/ (khoảng thời gian nhỏ nhất + khoảng thời gian trung bình + khoảng thời gian lớn nhất)
 • Trong đó khoảng thời gian nhỏ nhất là 7 ngày, khoảng thời gian trung bình là 14 ngày và khoảng thời gian lớn nhất là 28 ngày.
 1. Tính toán mức độ tăng trưởng của giá cổ phiếu bằng cách sử dụng công thức sau:
 • [(4 x giá trị trung bình của khoảng thời gian nhỏ nhất) + (2 x giá trị trung bình của khoảng thời gian trung bình) + (giá trị trung bình của khoảng thời gian lớn nhất)] / (4 + 2 + 1)

Mức độ tăng trưởng được chuyển đổi thành độ dài của đường UO, nằm giữa 0 và 100.

Và tín hiệu mua và tín hiệu bán của UO được xác định dựa trên hai mức độ quan trọng là 70 và 30, tuy nhiên, nhà giao dịch có thể điều chỉnh mức độ này tùy theo chiến lược giao dịch của mình.

Hướng dẫn cách sử dụng chỉ báo Ultimate Oscillator

1. Công thức tính chỉ báo Ultimate Oscillator

Công thức tính của Ultimate Oscillator (UOS) được dựa trên 3 chu kỳ 7, 14, 28, chu kỳ hai gấp đôi chu kỳ một và chu kỳ ba thì gấp đôi chu kỳ thứ hai.

 • BP (Buying Pressure: Áp lực mua) = Giá đóng cửa – Giá thấp nhất (giá thấp nhất hoặc giá đóng cửa trước đó)  
 • TR (True Range: Biên độ chính xác) = Giá cao nhất (Giá cao nhất hoặc giá đóng cửa trước đó) – Giá thấp nhất (giá thấp nhất hoặc giá đóng cửa trước đó)   
 • Avg7 = (Tổng BP trong 7 kỳ) / (Tổng TR trong 7 kỳ)
 • Avg14 = (Tổng BP trong 14 kỳ) / (Tổng TR trong 14 kỳ)
 • Avg28 = (Tổng BP trong 28 kỳ) / (Tổng TR trong 28 kỳ)  
 • UOS (Ultimate Oscillator) = 100 x [(4 x Avg7) + (2 x Avg) + Avg28] / (4 + 2 + 1)

Xin lưu ý trên hình trên tôi chỉ để Avg7, công thức của Avg14 và Avg28 cũng tương tự như Avg7.

Tín hiệu mua:

Tín hiệu mua của chỉ báo Ultimate Oscillator (UO) được xác định khi đường UO tăng lên trên mức 70 và sau đó vượt qua đường ngang 70. Khi đó, nhà giao dịch có thể xem đó là một tín hiệu mua và nên cân nhắc mua cổ phiếu.

Tuy nhiên, nhà giao dịch không nên chỉ dựa trên một chỉ báo duy nhất để ra quyết định giao dịch mà nên kết hợp với các chỉ báo khác và phân tích kỹ thuật khác để đưa ra quyết định mua bán chính xác hơn. Ngoài ra, việc sử dụng UO để xác định tín hiệu mua cũng cần phải được áp dụng trong các điều kiện thị trường khác nhau và cần phải có chiến lược giao dịch cụ thể để tối ưu hóa hiệu quả của chỉ báo.

Tín hiệu bán:

Tín hiệu bán của chỉ báo Ultimate Oscillator (UO) được xác định khi đường UO giảm xuống dưới mức 30 và sau đó đường UO vượt qua đường ngang 30. Khi đó, nhà giao dịch có thể xem đó là một tín hiệu bán và nên cân nhắc bán cổ phiếu.

Tuy nhiên, như đã đề cập ở trên, không nên chỉ sử dụng một chỉ báo duy nhất để ra quyết định giao dịch. Việc sử dụng UO để xác định tín hiệu bán cũng cần phải được áp dụng trong các điều kiện thị trường khác nhau và cần phải có chiến lược giao dịch cụ thể để tối ưu hóa hiệu quả của chỉ báo. Ngoài ra, việc xác định tín hiệu bán cũng cần phải được xem xét kết hợp với các tín hiệu khác và các yếu tố khác của thị trường, chẳng hạn như tin tức, cơ bản của công ty, biến động giá và các yếu tố kỹ thuật khác, để đưa ra quyết định bán cổ phiếu chính xác hơn.

Kết luận

Đường chỉ báo Ultimate là một chỉ báo động lượng kết hợp ba chu kỳ 7, 14, 28 rồi tạo ra tín hiệu giao dịch dựa vào sự phân kỳ. Ngoài phân kỳ, nhà đầu tư cũng có thể sử dụng tín hiệu giao cắt của chỉ báo này với mức 50 để nhận định thiên hướng tăng/giảm thường thì chỉ báo cắt 50 cũng có thể xác định được xu hướng.

Chỉ báo Ultimate không nên được sử dụng một cách độc lập mà cần kết hợp với những công cụ phân tích khác như RSI, MACD, ADX để đưa ra các quyết định mua bán chính xác nhất.

Tham gia giao dịch cùng Saigontradecoin tại đây!

Đường link các sàn:

Bài viết mới nhất

Berachain là gì?

Berachain là một blockchain tương thích với EVM (Ethereum Virtual Machine) - EVM-compatible  có hiệu suất cao và được xây dựng trên cơ sở...

GTA là gì và cách nó hoạt động?

GTA đã thông báo kế hoạch mở rộng hoạt động vào lĩnh vực tiền điện tử và trò chơi điện tử. Cộng đồng tiền...

Ý nghĩa của Spot Bitcoin ETF đối với XRP và các đồng tiền tùy chọn khác.

Spot Bitcoin ETFs có ý nghĩa quan trọng đối với XRP và các đồng tiền tùy chọn khác trong thị trường tiền điện tử....

ETF Bitcoin là gì?

Giới thiệu về ETF Bitcoin: ETF Bitcoin, hoặc Exchange-Traded Fund Bitcoin, là một sản phẩm đầu tư được niêm yết trên các sàn giao dịch...