Vitalik Ethereum Enshrinement: Sự đánh đổi đầy rủi ro và phức tạp trong giao thức.

0
98

Vitalik và Ethereum: Kỷ Niệm và Tầm Quan Trọng Của Sự Hy Sinh và Sự Đổi Trả Trong Giao Thức

Điểm Chính:

  • Vitalik Ethereum Enshrinement giúp ngăn ngừa nguy cơ tập trung quyền lực.
  • Giải pháp trung lập như kỷ niệm tối thiểu khả dụng có thể là lời giải.

Bài viết mới nhất (article) của Vitalik Buterin đã đặt ra những vấn đề quan trọng về cách Ethereum tiếp cận việc kỷ niệm các tính năng trong giao thức. Ông nhấn mạnh sự quan trọng của tinh giản, lấy cảm hứng từ triết lý Unix, và nhận thức về tính độc đáo của blockchain như một hệ thống xã hội.

Vitalik Ethereum Enshrinement: Lập Luận và Giải Pháp

Việc kỷ niệm – Enshrinement là một biện pháp hữu ích để ngăn ngừa tập trung quyền lực. Tuy nhiên, việc kỷ niệm quá mức có thể gây quá tải sự tin tưởng và quản lý của giao thức, đe dọa tính trung lập của nó. Sự phức tạp của giao thức cũng mang theo nguy cơ hệ thống, được thể hiện qua sự gia tăng tính phức tạp từ các tính năng mới được thêm vào.

Vitalik đề xuất một hướng đi giữa: kỷ niệm tối thiểu khả dụng –  minimal viable enshrinement. Thay vì kỷ niệm toàn bộ tính năng, giao thức có thể kỷ niệm các phần cụ thể để đơn giản hóa việc triển khai mà không đặt ra các ràng buộc quá nghiêm ngặt.

Ví dụ, điều chỉnh các quy tắc phạt đối với gói cọc tin cậy không cần sự tin tưởng hoặc kỷ niệm EVM-MAX và SIMD để thực hiện các thao tác hiệu quả.

Ngoài ra, Vitalik gợi ý rằng việc bỏ đi kỷ niệm có thể cần thiết đối với các tính năng ít được sử dụng, đảm bảo tính tương thích ngược và giúp giao thức trở nên nhẹ nhàng hơn.

Kỷ Niệm ZK-EVMs trong Ethereum

Kỷ Niệm ZK-EVMs trong Ethereum: Chuyển Đổi Tập Trung vào Xác Minh Thực Thi EVM trong ZK

Vitalik Buterin tập trung vào các thách thức liên quan đến việc xác minh các khối giống Ethereum trong ZK-SNARKs. Hiện tại, có một cơ chế “hội đồng an ninh” để khắc phục lỗi trong trường hợp xảy ra. Tuy nhiên, việc này có thể không cần thiết với L2 ZK-EVMs, vì chúng sử dụng cơ bản EVM của Ethereum.

Vitalik đưa ra câu hỏi liệu Ethereum có thể giới thiệu “xác minh thực thi EVM trong ZK” như một tính năng giao thức. Điều này sẽ cho phép đồng thuận xã hội của Ethereum xử lý các tình huống ngoại lệ mà không cần thêm quản trị vào hệ sinh thái rollup.

Leave a Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here