Weighted Moving Average (WMA) là gì?

Đường Weighted Moving Average (WMA): là đường trung bình tỷ trọng tuyến tính, WMA sẽ chú trọng hơn vào các tham số có tần suất xuất hiện cao nhất. Nghĩa là đường trung bình trọng số WMA sẽ đặt nặng các bước giá có khối lượng giao dịch lớn, quan tâm đến yếu tố chất lượng của dòng tiền.

Định nghĩa Weighted Moving Average (WMA)

Weighted Moving Average (WMA) là một phương pháp tính trung bình trọng số của các giá trị trong một chuỗi dữ liệu. Trong WMA, các giá trị gần đây hơn được đánh giá cao hơn so với các giá trị cũ hơn.

Cách tính WMA là sử dụng trọng số khác nhau cho mỗi giá trị trong chuỗi dữ liệu, với trọng số cao nhất được gán cho giá trị mới nhất và giảm dần dần đến giá trị cũ nhất.

Công thức tính WMA có thể được biểu diễn như sau:

WMA = (w1 * y1 + w2 * y2 + … + wn * yn) / (w1 + w2 + … + wn)

Trong đó:

 • WMA: Giá trị trung bình trọng số của chuỗi dữ liệu.
 • y1, y2, …, yn: Các giá trị trong chuỗi dữ liệu.
 • w1, w2, …, wn: Trọng số tương ứng với mỗi giá trị trong chuỗi dữ liệu. Trọng số này phải thỏa mãn điều kiện w1 + w2 + … + wn = 1 và w1 > w2 > … > wn.

WMA thường được sử dụng để phân tích xu hướng và dự đoán giá trị trong các chuỗi dữ liệu, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính và kinh doanh.

Mô tả:

Weighted Moving Average (WMA) là một kỹ thuật xử lý dữ liệu thống kê được sử dụng để tính toán giá trị trung bình của một chuỗi dữ liệu. Trong WMA, các giá trị gần đây hơn được đánh giá cao hơn so với các giá trị cũ hơn bằng cách gán trọng số khác nhau cho mỗi giá trị trong chuỗi dữ liệu.

Cách tính WMA là sử dụng trọng số khác nhau cho mỗi giá trị trong chuỗi dữ liệu, với trọng số cao nhất được gán cho giá trị mới nhất và giảm dần dần đến giá trị cũ nhất. Trọng số được tính bằng cách lấy tổng các giá trị của một chuỗi dữ liệu và phân chia các trọng số bằng tổng các giá trị đó. Sau đó, ta nhân mỗi giá trị trong chuỗi dữ liệu với trọng số tương ứng của nó, sau đó chia tổng của các sản phẩm đó cho tổng các trọng số.

WMA thường được sử dụng để phân tích xu hướng và dự đoán giá trị trong các chuỗi dữ liệu, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính và kinh doanh. WMA có thể được sử dụng để tính toán giá trị trung bình của giá cổ phiếu trong một khoảng thời gian nhất định, từ đó giúp các nhà đầu tư đưa ra các quyết định giao dịch thông minh.

Cách chỉ báo WMA hoạt động

 1. Xác định chuỗi dữ liệu cần tính toán trung bình trọng số.
 2. Xác định số lượng giá trị trong chuỗi dữ liệu cần tính trung bình trọng số. Ví dụ: 10 giá trị gần đây nhất.
 3. Xác định trọng số cho mỗi giá trị trong chuỗi dữ liệu. Trọng số được gán sao cho giá trị gần đây hơn có trọng số cao hơn so với giá trị cũ hơn. Trọng số cao nhất được gán cho giá trị mới nhất, và các trọng số giảm dần dần đến giá trị cũ nhất. Trọng số được tính bằng cách sử dụng một công thức được xác định trước, chẳng hạn như: w1 > w2 > w3 > … > wn. Trong đó, w1 là trọng số cho giá trị mới nhất, w2 là trọng số cho giá trị kế tiếp, và tiếp tục như vậy.
 4. Tính toán giá trị trung bình trọng số bằng cách nhân mỗi giá trị trong chuỗi dữ liệu với trọng số tương ứng và sau đó chia tổng các sản phẩm đó cho tổng các trọng số.

Chỉ báo WMA có nhiều ứng dụng trong lĩnh vực tài chính và kinh doanh, bao gồm:

 1. Phân tích xu hướng giá: Chỉ báo WMA được sử dụng để phân tích xu hướng giá của các chứng khoán, tiền tệ và các sản phẩm tài chính khác. Với chỉ báo WMA, các nhà đầu tư có thể đánh giá xu hướng giá của một sản phẩm tài chính trong một khoảng thời gian nhất định.
 2. Dự đoán giá trị: Chỉ báo WMA có thể được sử dụng để dự đoán giá trị của một sản phẩm tài chính trong tương lai. Điều này giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định thông minh về việc mua hoặc bán sản phẩm tài chính.
 3. Tính toán các chỉ báo khác: Chỉ báo WMA có thể được sử dụng để tính toán các chỉ báo khác như MACD (Moving Average Convergence Divergence) và RSI (Relative Strength Index), giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định giao dịch.
 4. Phân tích kỹ thuật: Chỉ báo WMA là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến, giúp các nhà đầu tư tìm kiếm các điểm mua và bán hợp lý của sản phẩm tài chính.
 5. Dự báo doanh thu: Chỉ báo WMA có thể được sử dụng để dự báo doanh thu của các công ty và ngành công nghiệp khác. Nó cũng có thể được sử dụng để đưa ra quyết định liên quan đến chiến lược kinh doanh và đầu tư của một công ty.

Dưới đây là một số lưu ý quan trọng khi sử dụng chỉ báo Weighted Moving Average (WMA):

 1. Thời gian quan sát: Để đưa ra các dự báo chính xác về giá trị tương lai của một sản phẩm tài chính, cần quan sát đủ thời gian lịch sử giá để xác định xu hướng dài hạn.
 2. Lượng dữ liệu: Số liệu lịch sử được sử dụng để tính toán WMA càng lớn, thì sự chậm trễ trong tín hiệu sẽ càng giảm.
 3. Quá trình tính toán: Quá trình tính toán WMA có thể phức tạp và tốn thời gian, đặc biệt khi sử dụng số liệu lịch sử lớn. Do đó, cần có kỹ năng về phân tích kỹ thuật và sử dụng các công cụ phần mềm để tối ưu hóa quá trình tính toán.
 4. Tùy chỉnh trọng số: Việc tùy chỉnh trọng số cho WMA có thể ảnh hưởng đến sự chính xác của dự báo. Do đó, cần phải thử nghiệm với nhiều cấu hình trọng số khác nhau để đưa ra quyết định cuối cùng.
 5. Kết hợp với các chỉ báo khác: Chỉ báo WMA cần được sử dụng cùng với các chỉ báo khác để tăng tính chính xác của dự báo và giảm thiểu sai sót. Các chỉ báo phổ biến khác bao gồm MACD (Moving Average Convergence Divergence) và RSI (Relative Strength Index).

Kết luận

Tóm lại, Weighted Moving Average (WMA) là một công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến trong lĩnh vực tài chính và kinh doanh. Nó được sử dụng để phân tích xu hướng giá, dự đoán giá trị tương lai, tính toán các chỉ báo khác, phân tích kỹ thuật và dự báo doanh thu. Khi sử dụng WMA, cần lưu ý đến thời gian quan sát, lượng dữ liệu, quá trình tính toán, tùy chỉnh trọng số và kết hợp với các chỉ báo khác để đưa ra quyết định thông minh về đầu tư và giao dịch.

Tham gia giao dịch cùng Saigontradecoin tại đây!

Đường link các sàn:

Bài viết mới nhất

Hashcash là gì?

Hashcash là một phương pháp chống spam và tấn công mạng được sử dụng trong hệ thống email và các ứng dụng truyền thông...

Crypto bubble – Bong bóng tiền điện tử là gì?

Trong thế giới tiền điện tử, "bong bóng tiền điện tử" đề cập đến một tình trạng khi giá của một loại tiền điện...

Berachain là gì?

Berachain là một blockchain tương thích với EVM (Ethereum Virtual Machine) - EVM-compatible  có hiệu suất cao và được xây dựng trên cơ sở...

GTA là gì và cách nó hoạt động?

GTA đã thông báo kế hoạch mở rộng hoạt động vào lĩnh vực tiền điện tử và trò chơi điện tử. Cộng đồng tiền...