Wormhole hỗ trợ Terra 2.0

0
361

Terra 2.0 là chuỗi thứ 12 được kết nối với mạng Wormhole.

Terra có một cộng đồng người dùng và nhà xây dựng sôi động với các giao thức bao gồm DEX, phân tích, NFT, ví và cơ sở hạ tầng.

Việc thêm Terra V2 vào mạng của Wormhole cho phép các nhà phát triển gửi xAssets đến các chuỗi được hỗ trợ và tạo xApps tận dụng giao thức nhắn tin xuyên chuỗi chung của Wormhole. Wormhole rất vui được hỗ trợ các nhà xây dựng trên toàn hệ sinh thái Terra và trên web3.
Để tìm hiểu thêm về Wormhole, hãy xem SDK Github của giao thức!

Leave a Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here