3 nguyên tắc cơ bản chính sẽ quyết định xu hướng năm 2020 của Bitcoin mà các nhà đầu tư cần quan sát

0
245

Đăng ký giao dịch tiền điện tử trên các sàn uy tín tại:

Sàn giao dịch Magin :

Sàn giao dịch ra Việt Nam đồng :

Năm 2020 là một năm rất quan trọng đối với Bitcoin. Việc giảm một nửa phần thưởng khối , xảy ra cứ bốn năm một lần, sẽ diễn ra vào tháng 5 này. Khác với việc giảm một nửa , có ba yếu tố cơ bản quan trọng mà các nhà đầu tư phải xem xét.

Yếu tố số 1: Hashrate + Giảm

Vào tháng 5 năm 2020 sự kiện giảm một nửa phần thưởng khối lần thứ 3 sẽ diễn ra. Vì các công ty khai thác thường bán số BTC khai thác được để lấy tiền duy trì hoạt động của mình. Vì thế việc giảm số bitcoin khai thác được , đồng nghĩa với việc giảm nguồn cung trên các sàn giao dịch cũng như thị trường OTC.

Do nguồn cung của Bitcoin cố định là 21 triệu, vì vậy tất cả những sự kiện ảnh hưởng đến sự giảm phát của nó đều có thể ảnh hưởng đến xu hướng của giá.

Cho dù hiệu ứng đó đến sớm hay muộn thì cuối cùng nó cũng xảy ra. Trong lịch sử thì thường là sau từ 6 tới 12 tháng hiệu ứng này mới mạnh.

Tỷ lệ băm tăng của mạng Bitcoin vài tháng trước khi giảm một nửa là một dấu hiệu tích cực, đặc biệt khi xem xét rằng giá bitcoin đã giảm gần 40% trong năm tháng qua.

băm bitcoin

Yếu tố số 2: Số lượng unique addresses trên mạng Bitcoin

Tổng số unique addresses là một phần dự liệu quan trọng để xác định hoạt động của người dùng trên mạng Bitcoin. Vì người dùng có thói quen tạo địa chỉ mới trên mạng Bitcoin vì thế unique addresses là cách chính xác để đo sự tăng trưởng hữu cơ của mạng Bitcoin.

Theo các nhà cung cấp dự liệu trên chuỗi Blockchain.com, các unique addresses vẫn dùy trì ở mức ổn định là 450.000 địa chỉ. Giá Bitcoin đang lơ lửng khi giảm hơn 60% so với mức đỉnh của mình song số lượng người dùng lại không giảm như mong đợi.

Yếu tố số 3: Cải thiện cơ sở hạ tầng thể chế

Năm 2019 là năm đầu tiên lĩnh vực tiền điện tử chứng kiến ​​sự xuất hiện của các sản phẩm thể chế được quản lý tốt và có cấu trúc.

Các sàn giao dịch hiện tại như Coinbase và Circle đã ra mắt các dịch vụ lưu ký và các công ty mới như Bakkt đã phát hành các sản phẩm tương lai rất được mong đợi cho các nhà đầu tư được công nhận.

Trong bài đánh giá cuối năm của mình, Giám đốc điều hành Coinbase Brian Armstrong cho biết hàng trăm nhà đầu tư tổ chức đã tham gia Coinbase Custody. Ông nói rằng ông hy vọng mọi tổ chức cuối cùng sẽ tham gia vào tiền điện tử trong tương lai. Armstrong nói:

Cuối cùng, mọi tổ chức tài chính sẽ có một số loại hoạt động tiền điện tử và hầu hết các quỹ sẽ giữ một phần tài sản của họ trong tiền điện tử, vì lợi nhuận không tương xứng và tiềm năng tăng trưởng.

Saigontradecoin/ Nguồn : cryptoslate.com

Để ủng hộ chúng tôi có những bài viết chất lượng hãy ủng hộ cho nhóm chúng tôi tại:

  • Ví BTC : 1opZfujtpEBz3qBMYCm2R7DjWF52vWAy1
  • Ví ETH : 0x4564778dee9ced36a64dfa37b24c1ddd34ce5614
  • Ví USDT ( ERC20) : 0x4564778dee9ced36a64dfa37b24c1ddd34ce5614

Leave a Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here