Về chúng tôi

SaiGon Trade Coin là cộng đồng trao đổi, phổ biến kiến thức Crypto & Blockchain nói riêng , kiến thức tài chính nói chung.
Được thành lập bởi đội ngũ là những người vừa có kinh nghiệm, vừa giàu kiến thức và đặc biệt là có tâm với cộng đồng.
SaiGon Trade Coin hiện đang kết hợp với các sàn giao dịch cũng như các dự án Blockchain, vừa phổ biến kiến thức Blockchain vừa đào tạo về phân tích kỹ thuật .
SaiGon Trade Coin phấn đấu là đơn vị truyền thông về Blockchain và Crypto không phải là lớn nhất nhưng uy tín nhất Việt Nam.

Liên hệ nhanh với SaigGon Trade Coin

Tel : 096 742 6869
Email : info@saigontradecoin.com