Argo Blockchain buộc phải dump Bitcoin để giảm nợ

0
312

Argo Blockchain buộc phải bán số BTC nhiều hơn lượng đào được

Argo Blockchain PLC đã trở thành công ty khai thác Bitcoin mới nhất phải bán nhiều Bitcoin hơn số lượng khai thác được trong tháng qua để sống sót qua mùa đông tiền điện tử.

Theo báo cáo gần đây, Argo đã bán 637 Bitcoin (BTC) vào tháng 6 với giá trung bình là 24.500 đô la, nâng tổng doanh thu từ giao dịch Bitcoin trong tháng trước lên 15,6 triệu đô la.

Vào tháng 6, Argo đã khai thác 179 BTC, tăng 55 BTC so với tháng 5. Tuy nhiên, số BTC đào được này chỉ chiếm khoảng 28% tổng số Bitcoin mà công ty đã bán vào tháng trước.

Argo nói rằng số tiền thu được từ đợt bán tháo Bitcoin vào tháng trước đang được “sử dụng để tài trợ cho chi phí hoạt động và vốn tăng trưởng, cũng như để giảm khoản phải trả theo một thỏa thuận cho vay được hỗ trợ bằng BTC với Galaxy Digital.”

Tính đến ngày 30 tháng 6, Argo nắm giữ 1.935 Bitcoin, 210 trong số đó là tài sản tương đương Bitcoin.

Argo đã vay 30 triệu USD vốn được hỗ trợ bởi Bitcoin từ Galaxy Digital. Số dư chưa thanh toán thuộc khoản vay của họ là 22 triệu đô la.

Các công ty đào đang phải bán tháo BTC

Dữ liệu của Arcane Research tiết lộ rằng những công ty khai thác Bitcoin có cổ phiếu được giao dịch công khai, như Marathon Digital và Riot Blockchain, đã bán nhiều Bitcoin hơn những gì họ khai thác được vào tháng 5 – một sự thay đổi lớn so với 4 tháng đầu năm, khi những bên khai thác chỉ bán 30% lượng BTC đã đào của họ.

Jaran Mellerud, một nhà phân tích khai thác Bitcoin của Arcane Research, đã viết: “Nếu họ buộc phải thanh lý một phần đáng kể những khoản nắm giữ này, điều đó có thể góp phần đẩy giá Bitcoin xuống thấp hơn nữa”.

Vào thứ Ba, một bản báo cáo dành cho các nhà đầu tư của công ty đào Core Scientific cho biết công ty được niêm yết NASDAQ này cũng đã bán 7.202 Bitcoin (165 triệu đô la) vào tháng trước với mức giá trung bình là 23.000 đô la, chỉ còn 1.959 Bitcoin.

Giám đốc điều hành Mike Levitt cho biết, đợt bán tháo lớn nhằm bù đắp chi phí tăng lên vào thời điểm “lạm phát lịch sử”.

Nguồn: decrypt

Đọc thêm: Bitcoin gia tăng đà thống trị; Điều này có ý nghĩa gì với tiền điện tử

Leave a Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here