Bảo Vệ Quyền Tự Quản Lý Tiền Điện Tử tại Hoa Kỳ

0
88

Nghị sĩ Hoa Kỳ đã đưa ra một dự luật mới nhằm bảo vệ quyền tự quản lý tài sản tiền điện tử của công dân. Nghị sĩ Ted Budd, đại diện cho đảng Cộng hòa từ bang Bắc Carolina, đã trình bày “Dự luật Giữ Lấy Tiền Của Bạn” trước Quốc hội. Mục tiêu của dự luật này là đảm bảo cá nhân có thể quản lý tài sản tiền điện tử của họ mà không bị ép buộc phải tham gia với bên thứ ba.

Trong bối cảnh tăng cường quan tâm của chính phủ đối với việc quản lý tiền điện tử sau khi sàn giao dịch FTX sụp đổ, dự luật “Giữ Lấy Tiền Của Bạn” nhấn mạnh sự quan trọng của sự tự do tài chính và quyền kiểm soát tài sản số cá nhân.

Dự luật này được thiết kế để đảm bảo rằng cá nhân có khả năng tham gia vào giao dịch tiền điện tử mà không cần phải dựa vào bên thứ ba bắt buộc. Điều này nhằm giảm rủi ro có thể xuất hiện khi các bên thứ ba tham gia vào giao dịch tài sản số, như đã thấy trong các vụ sụp đổ gần đây trong lĩnh vực tiền điện tử.

Sự kiện sụp đổ của FTX đã làm nổi bật các nguy cơ tiềm ẩn liên quan đến sự tham gia của bên thứ ba trong giao dịch tài sản số, và đã tạo ra sự yêu cầu tăng cường bảo vệ cho người tiêu dùng.

Nghị sĩ Budd không đứng một mình trong nỗ lực này, và ông được hỗ trợ bởi nhiều quan chức Hoa Kỳ khác ủng hộ việc tăng cường sự phi tập trung trong lĩnh vực tiền điện tử. Dự luật không chỉ là phản ứng với những sự kiện đã xảy ra, mà còn là một bước tích cực để ngăn chặn việc liên bang đưa ra các quy định có thể cấm hoặc hạn chế quá mức quyền tự quản lý trong lĩnh vực tiền điện tử – cryptocurrencies.

Ngoài ra, Đại biểu Warren Davidson cũng đã giới thiệu một dự luật tương tự vào năm 2022, đồng lòng với nỗ lực của Nghị sĩ Budd. Những nỗ lực này thể hiện sự nhất trí đa đảng về tầm quan trọng của quyền tự quản lý tài sản số và nguyên tắc toàn diện duy trì tính phi tập trung trong hệ sinh thái tiền điện tử đang phát triển。

Leave a Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here