Binance NFT: Kết Thúc Staking The Sandbox và Ngừng Hỗ Trợ Mạng Polygon.

0
162

Binance NFT sẽ chấm dứt chương trình The Sandbox NFT Staking và không còn hỗ trợ mạng Polygon kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2023.

Thông báo từ Binance NFT  cho biết về những thay đổi quan trọng trên nền tảng của họ, bao gồm việc ngừng chương trình The Sandbox NFT Staking và loại bỏ sự hỗ trợ cho mạng Polygon.

Những cập nhật này đặt trong bối cảnh các nỗ lực không ngừng của Binance NFT để nâng cao chất lượng sản phẩm trên nền tảng của mình.

Các thay đổi quan trọng trên thị trường Binance NFT

Kể từ ngày 26 tháng 9, Binance NFT sẽ dừng chương trình The Sandbox NFT Staking, một tính năng được ra mắt vào tháng 4 năm nay. Điều này có nghĩa rằng người dùng sẽ không còn có khả năng staking các LAND NFT của mình, được lưu trữ trên mạng Polygon, để nhận phần thưởng The Sandbox (SAND) hàng ngày.

Tất cả các LAND NFTs đã được staked trên nền tảng sẽ tự động unstaked trước ngày 27 tháng 9. Sau đó, chúng sẽ được trả về tài khoản Binance của người dùng. Phần thưởng SAND hàng ngày cuối cùng cũng sẽ tự động được ghi nợ vào ví Spot của người dùng kể từ cuối tháng này.

Hơn nữa, Binance NFT cũng sẽ ngừng hỗ trợ mạng Polygon. Điều này đồng nghĩa với việc người dùng sẽ không thể mua, gửi, đề nghị hoặc niêm yết NFT từ mạng Polygon trên thị trường của nền tảng. Tất cả các danh sách liên quan đến mạng Polygon sẽ tự động bị hủy vào ngày và giờ đã nói ở trên.

Sàn giao dịch khuyến nghị người dùng rút NFT của mình thông qua mạng Polygon từ thị trường của nó trước tháng 1 năm 2024.

Leave a Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here