Cá voi kiểm soát hầu hết Litecoin và nhiều token ERC20

0
314

Đăng ký giao dịch tiền điện tử trên các sàn uy tín tại:

Sàn giao dịch Magin :

Sàn giao dịch ra Việt Nam đồng :

Một nghiên cứu mới về 140.000 địa chỉ ví tiền điện tử cho thấy, Chỉ một số ít địa chỉ sở hữu phần lớn tiền điện tử hiện nay.

Hơn một nửa số LTC được giữ trong 189 ví . Và 100 mã thông báo ERC20 được chiếm dụng phần lớn trong 34 địa chỉ ví. Gần 1/4 số mã thông báo là thuộc sở hữu của người sáng lập dự án. Chỉ có riêng bitcoin cash. là phân tán tới 1.100 địa chỉ mới chiếm được phần lớn BCH

Clovr , một công ty tiền điện tử tập trung vào nghiên cứu, đã phân tích sự nắm giữ tài sản của 140.000 địa chỉ không trao đổi từ bốn loại tiền điện tử chính và 100 mã thông báo Ethereum có giá trị nhất. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng : Sở hưu phần lớn token lại tập trung vào rất ít địa chỉ ví.

Trừ ra một số địa chỉ của sàn giao dịch là nơi tập trung tài sản của nhiều người thì không tính. Vì thế các địa chỉ này được loại ra khỏi cuộc nghiên cứu.

Chỉ cần một vài con cá voi kiểm soát hầu hết Litecoin, nhiều token Ethereum

Nghiên cứu đã điều tra sự phân phối tài sản của bốn loại tiền điện tử chính – bitcoin, ether, bitcoin cash và litecoin Và thấy rằng tài sản được tập trung trong tay một số ít người. Với 189 địa chỉ ví kiểm soát phần lớn LTC và 10 địa chỉ ví hàng đầu cũng nắm giữ 10% tổng số LTC

Litecoin là một trong bốn đồng tiền tập trung nhất. Sau đó tới ETH sự tập trung của ETH đã tăng 13% so với năm 2018. Và tới Bitcoincash, Bitcoincash cần tới 1.100 địa chỉ ví để sở hữu phần lớn BCH

Việc tập trung phần lớn tài sản vào tay một số ít người thì vẫn đúng trong mọi nghành nghề, mội lĩnh vực kinh tế. Nhưng nó thất bại lớn khi mà mục tiêu của tiền điện tử chính là sự phân cấp.

Cá lớn cũng thâu tóm các mã thông báo ERC20

Các mã thông báo ERC20, tức là token sử dụng nền tảng Ethereum. Cũng là những đối tượng được chiếm dụng tập trung cao, Theo báo cáo nghiên cứu 100 mã thông báo ERC20 hàng đầu thì trung bình có 34 địa chỉ ví kiểm soát đa số khối lượng của một mã.

Trong số 100 mã thì có 24 mã được kiểm soát phần lớn khối lượng trong một địa chỉ ví ( Đa số đó là người sáng lập ).

Chỉ cần một vài con cá voi kiểm soát hầu hết Litecoin, nhiều token Ethereum

Sự tập trung này sẽ dẫn tới tình trạng làm giá, ( Bơm và đổ ) trên các sàn giao dịch làm tăng giá ảo thu lợi bất chính của những con cá mập.

Các mã thông báo có vốn hóa nhỏ cũng là mục tiêu thao túng của cá voi.

Chỉ cần một vài con cá voi kiểm soát hầu hết Litecoin, nhiều token Ethereum

Các token nhỏ là nguồn đầu tư sinh lợi rất lớn. Nhưng phần thưởng luôn đi kèm với rủi ro tiềm năng.

Chỉ cần bạn xác định cá voi đang bơi theo hướng nào, có thể bạn sẽ bơi lương theo được, có thể bạn sẽ bị nó cuốn đi.

Saigontradecoin/ Lược dịch trên news.bitcoin

Để ủng hộ chúng tôi có những bài viết chất lượng hãy ủng hộ cho nhóm chúng tôi tại:

  • Ví BTC : 1opZfujtpEBz3qBMYCm2R7DjWF52vWAy1
  • Ví ETH : 0x4564778dee9ced36a64dfa37b24c1ddd34ce5614
  • Ví USDT ( ERC20) : 0x4564778dee9ced36a64dfa37b24c1ddd34ce5614

Leave a Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here